مرگ و زندگی: روایتهای بازماندگان نواحی کردنشین پس از انقلاب

(10 تیر 1393) – این مجموعه شهادتنامه  به عنوان ضمیمه‌ای بر خاطرات تسخیر کننده: اعدام کردها توسط جمهوری اسلامی در سال 1358 منتشر می‌شود. خاطرات

گزارش

هویتِ انکار شده: نقض حقوق بشر جامعه دگرباشان ایران

(7 بهمن 1392)- جمهوری اسلامی ایران از ابتدای حیات خود هم در قانون و هم در عمل بر علیه همجنسگرایان ایرانی تبعیض روا داشته است. هر چند افراد تراجنسیتی ایرانی در صورت آغاز روند تغییر جنسیت از حمایت قانونی برخوردار هستند، اما این نگرانی وجود دارد که همجنسگرایان بدون نیاز پزشکی تشویق به جراحی تغییر جنسیت می‌شوند. ... ادامه

شهادتنامه شهود

شهادتنامه حمید ناصری بساطی

در این شهادتنامه حمید ناصری بساطی عرب اهوازی که عقاید مذهبی خود را از تشیع به تسنن تغییر داده است از اذیت، دستگیری و دادرسی خود سخن می گوید. ... ادامه

تفسير حقوقى

مسأله جرم سیاسی در حقوق ایران

این مقاله به جرائم سیاسی در چارچوب نظام قضایی ایران می‌پردازد. با وجود این که قانون اساسی ایران برای افرادی که متهم به جرائم سیاسی شده‌اند حقوق قضایی ویژه‌ای مثل حق محاکمه علنی در برابر هیئت منصفه قائل شده است، قوانین ایران تعریفی برای جرائم سیاسی ارائه نمی‌دهند. قوه قضاییه ایران با استفاده از این توجیه مخالفان سیاسی نظام را از دادگاه علنی و محاکمه در حضور هیئت منصفه محروم می‌سازد. ... ادامه