آیا حکومت ایران نیازهای بهداشتی زندانیان را نادیده می‌گیرد؟

موضوع عدم درمان زندانیان از سوی مراكز پزشكی و بیمارستان ها اگر چه كمتر در خبرها و رسانه ها بازتاب پیدا می كند ولی موضوعی معمول است. اگرچه آیین نامه سازمان زندان ها، درمان زندانی و رسیدگی به وضعیت سلامت زندانیان را تكلیف قانونی زندانبانان می داند اما درمان بیماران زندانی در سطوح مختلف دچار اختلال است. در سال 1393 تخمین زده می‌شد که حدود 210 هزار نفر در ایران در زندان هستند. تراکم جمعیت زندانها، عدم دسترسی به آب آشامیدنی پاکیزه، بیماریهای پوستی و دیگر بیماریهای واگیردار نظیر اچ. آی. وی و سل به عنوان بخشی از مشکلات بهداشتی در زندانهای ایران گزارش شده‌اند.

گزارش

نادیده انگاشتن حقوق زندانیان در جمهوری اسلامی ایران

(11 فروردین 1394)— مرکز اسناد حقوق بشر ایران امروز ترجمه فارسی جدیدترین گزارش این مرکز تحت عنوان «نادیده انگاشتن حقوق زندانیان در جمهوری اسلامی ایران» ... ادامه

شهادتنامه شهود

شهادتنامه احمد حمید

در این شهادتنامه احمد حمید حقوقدان عرب اهوازی و وکیل مدافع در پرونده های مربوط به تظاهرات 1384 در اهواز و بمب گذاری های پس از آن از تجارب وکالت در خوزستان و نقض حقوق متهمین عرب در طی روند دادرسی این پرونده ها سخن می گوید. ... ادامه

تفسير حقوقى

قصاص قانونی برای بی عدالتی...

در این گزارش حسین رییسی مشاور حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران با بررسی یک پرونده و اتکاء به اسناد آن بخش هایی از نقض آشکار و ساختاری حقوق بشر در ایران از طریق به کار گیری واجرای قانون قصاص نشان داده می شود. ... ادامه