شهادتنامه حسن یوسفی اشکوری

در این شهادتنامه، حسین یوسفی اشکوری از اتهام ارتداد و محکوم شدن به اعدام توسط دادگاه ویژه روحانیت در پی حضورش در کنفرانس برلین در سال 2000 سخن می‌گوید. هر چند حکم اعدام او نهایتا لغو شد، وی بیش از چهار سال زندانی بود.

گزارش

هویتِ انکار شده: نقض حقوق بشر جامعه دگرباشان ایران

(7 بهمن 1392)- جمهوری اسلامی ایران از ابتدای حیات خود هم در قانون و هم در عمل بر علیه همجنسگرایان ایرانی تبعیض روا داشته است. هر چند افراد تراجنسیتی ایرانی در صورت آغاز روند تغییر جنسیت از حمایت قانونی برخوردار هستند، اما این نگرانی وجود دارد که همجنسگرایان بدون نیاز پزشکی تشویق به جراحی تغییر جنسیت می‌شوند. ... ادامه

شهادتنامه شهود

شهادتنامه مجید عابدین‌زاده مقدم، یکی از زندانیان بازداشتگاه کهریزک پس از اعتراضات انتخاباتی 1388

مجید عابدین‌زاده مقدم به علت شرکت در اعتراضات انتخاباتی سال 1388 در بازداشتگاه کهریزک زندانی شد. در این بازداشتگاه وی و بیش از صد زندانی دیگر مورد شکنجه سیستماتیک جسمی و روحی قرار گفتند. از جمله این شکنجه‌ها می‌توان به ضرب و شتم و حبس تعدادی زیاد از زندانیان در سوله‌هایی که بسیار گرم بودند اشاره کرد. پس از چند روز رفتار خشن، مقدم شاهد مرگ یکی از افراد بازداشت شده بود.

تفسير حقوقى

مسأله جرم سیاسی در حقوق ایران

این مقاله به جرائم سیاسی در چارچوب نظام قضایی ایران می‌پردازد. با وجود این که قانون اساسی ایران برای افرادی که متهم به جرائم سیاسی شده‌اند حقوق قضایی ویژه‌ای مثل حق محاکمه علنی در برابر هیئت منصفه قائل شده است، قوانین ایران تعریفی برای جرائم سیاسی ارائه نمی‌دهند. قوه قضاییه ایران با استفاده از این توجیه مخالفان سیاسی نظام را از دادگاه علنی و محاکمه در حضور هیئت منصفه محروم می‌سازد. ... ادامه