کنوانسیون های بین المللی

کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان

مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرايي بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهريور1360) ... ادامه

back ۱ ۲ ۳ مجموعه نتایج: ۲۱ | نمایش: ۲۱ - ۲۱

برای دریافت آخرینها ثبت نام کنید

Aadel Collection