گزارشهای سازمان ملل

گزارش موقت دبیر کل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

این گزارش فقط به انگلیسی در دسترس است.    ... ادامه

گزارش مجمع عمومی در مورد ایران – سپتامبر 2010

4 مجمع عمومي / 1. اين گزارش در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران و براساس قطعنامه 176 سازمان ملل متحد تهيه شده ... ادامه

back ۱ ۲ ۳ مجموعه نتایج: ۲۷ | نمایش: ۲۱ - ۲۷

برای دریافت آخرینها ثبت نام کنید

ما را دنبال کنید