ویدئوهای نشست

ارائه گزارش آقای لاریجانی، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر ایران در بازبینی دوره ای عمومی

بازبینی دوره ای عمومی ایران در سازمان ملل 26 بهمن 1388 – ارائه گزارش آقای لاریجانی، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر ایران. خانم فاطمه ... ویدئو را ببینید

واکنش کوبا به بازبینی دوره ای عمومی ایران

 بازبینی دوره ای عمومی ایران در سازمان ملل 26 بهمن 1388 – هیات نمایندگی دانمارک نگرانیهای خود را نسبت به سرکوب خشونت آمیز تظاهرات، با ... ویدئو را ببینید

نقطه نظرات، پاسخها و اظهارات نهایی ایران

بازبینی دوره ای عمومی ایران در سازمان ملل 26 بهمن 1388 – آقای محمد جواد لاریجانی، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر ایران.   ... ویدئو را ببینید

دومین نقطه نظرات و پاسخهای ایران

بازبینی دوره ای عمومی ایران در سازمان ملل 26 بهمن 1388 – آقای محمد جواد لاریجانی، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر ایران؛ آقای یوناتان ... ویدئو را ببینید

اولین نقطه نظرات و پاسخهای ایران

بازبینی دوره ای عمومی ایران در سازمان ملل 26 بهمن 1388 – آقای محمد جواد لاریجانی، دبیر کل شورای عالی حقوق بشر ایران؛ آقای سید ... ویدئو را ببینید

واکنش کوبا به بازبینی دوره ای عمومی ایران (انگلیسی)

بازبینی دوره ای عمومی ایران در سازمان ملل 26 بهمن 1388 – هیات نمایندگی کوبا از دولت ایران برای سرنگونی شاه در سال 1358، و ... ویدئو را ببینید

واکنش کانادا به بازبینی دوره ای عمومی ایران (انگلیسی)

بازبینی دوره ای عمومی ایران در سازمان ملل 26 بهمن 1388 – هیات نمایندگی کانادا نگرانی خود را نسبت به شکنجه و اعدام افراد زیر ... ویدئو را ببینید

واکنش فرانسه به بازبینی دوره ای عمومی ایران (به فرانسوی)

بازبینی دوره ای عمومی ایران در سازمان ملل 26 بهمن 1388 – هیات نمایندگی فرانسه نگرانی خود را نسبت به تعداد گسترده جانباختگان یا بازداشت ... ویدئو را ببینید

واکنش ایالات متحده به بازبینی دوره ای عمومی ایران (انگلیسی)

بازبینی دوره ای عمومی ایران در سازمان ملل 26 بهمن 1388 – هیات نمایندگی ایالات متحده نگرانی خود را نسبت به فقدان عملکرد قانونی و ... ویدئو را ببینید

واکنش فرانسه به بازبینی دوره ای عمومی ایران (انگلیسی)

بازبینی دوره ای عمومی ایران در سازمان ملل 26 بهمن 1388 – هیات نمایندگی فرانسه نگرانی خود را نسبت به تعداد گسترده جانباختگان یا بازداشت ... ویدئو را ببینید

۱ ۲ ۳ next مجموعه نتایج: ۲۱ | نمایش: ۱ - ۱۰

برای دریافت آخرینها ثبت نام کنید

ما را دنبال کنید