ویدئوهای نشست

واکنش استرالیا به بازبینی دوره ای عمومی ایران (انگلیسی)

بازبینی دوره ای عمومی ایران در سازمان ملل 26 بهمن 1388 – هیات نمایندگی استرالیا، نگرانی خود را نسبت به اعدامهای گسترده، بازداشتها و حبسهای ... ویدئو را ببینید

واکنش زیمباوه به بازبینی دوره ای عمومی ایران (انگلیسی)

بازبینی دوره ای عمومی ایران در سازمان ملل 26 بهمن 1388 – هیات نمایندگی زیمباوه، ایران را برای انجام تعهداتش و حمایت و ترویج حقوق ... ویدئو را ببینید

واکنش جمهوری عربی سوریه به بازبینی دوره ای عمومی ایران (انگلیسی)

بازبینی دوره ای عمومی ایران در سازمان ملل 26 بهمن 1388 – هیات نمایندگی جمهوری عربی سوریه، ایران را برای پیشرفتهایش در زمینه بهداشت، طرز ... ویدئو را ببینید

واکنش جمهوری عربی سوریه به بازبینی دوره ای عمومی ایران (عربی)

بازبینی دوره ای عمومی ایران در سازمان ملل 26 بهمن 1388 – هیات نمایندگی جمهوری عربی سوریه، ایران را برای پیشرفتهایش در زمینه بهداشت، طرز ... ویدئو را ببینید

واکنش سریلانکا به بازبینی دوره ای عمومی ایران

بازبینی دوره ای عمومی ایران در سازمان ملل 26 بهمن 1388 – هیات نمایندگی سریلانکا، ایران را به خاطر دارا بودن دولتی دمکراتیک، بر اساس ... ویدئو را ببینید

واکنش نیوزلند به بازبینی دوره ای عمومی ایران (انگلیسی)

بازبینی دوره ای عمومی ایران در سازمان ملل 26 بهمن 1388 -  هیات نمایندگی نیوزلند نگرانی خود را از بازداشتها، اعدام معترضین مسالمت جو، و ... ویدئو را ببینید

واکنش کوبا به بازبینی دوره ای عمومی ایران

بازبینی دوره ای عمومی ایران در سازمان ملل 26 بهمن 1388 – هیات نمایندگی دانمارک نگرانیهای خود را نسبت به سرکوب خشونت آمیز تظاهرات، با ... ویدئو را ببینید

واکنش کوبا به بازبینی دوره ای عمومی ایران (به اسپانیایی)

1388 – هیات نمایندگی کوبا از دولت ایران برای سرنگونی شاه در سال 1358، و به خاطر پیشرفت در زمینه های تحصیلی و بهداشتی تمجید ... ویدئو را ببینید

واکنش اتریش به بازبینی دوره ای عمومی ایران

بازبینی دوره ای عمومی ایران در سازمان ملل 26 بهمن 1388 – هیات نمایندگی اتریش نگرانیهای خود را نسبت به بازداشتها و حبس‎های غیر قانونی ... ویدئو را ببینید

واکنش مجارستان به بازبینی دوره ای عمومی ایران

بازبینی دوره ای عمومی ایران در سازمان ملل 26 بهمن 1388 – هیات نمایندگی مجارستان نگرانیهای خود را از درجات مختلف شهروندی، طرز برخورد با ... ویدئو را ببینید

back ۱ ۲ ۳ next مجموعه نتایج: ۲۱ | نمایش: ۱۱ - ۲۰

برای دریافت آخرینها ثبت نام کنید

ما را دنبال کنید