ویدئوهای نشست

واکنش اندونزی به بازبینی دوره ای عمومی ایران

بازبینی دوره ای عمومی ایران در سازمان ملل 26 بهمن 1388 – هیات نمایندگی اندونزی، دولت ایران را برای ایجاد نهاد حقوق بشری خود، و ... ویدئو را ببینید

back ۱ ۲ ۳ مجموعه نتایج: ۲۱ | نمایش: ۲۱ - ۲۱

برای دریافت آخرینها ثبت نام کنید

ما را دنبال کنید