تماس با ما

مركز اسناد حقوق بشر ایران از كسانی كه هر گونه سؤالی دارند دعوت می‌كند تا از طریق تلفن، نمابر، پست الكترونیكی یا پست، با این مركز تماس بگیرند.

Iran Human Rights Documentation Center
129 Church Street

Suite 423
New Haven, Connecticut
06510 U.S.A 

Tel: 1 (203) 745 4247
Fax: 1 (203) 821 7037

 

پست الکترونيکى:  info@iranhrdc.org
پايگاه اطلاعاتى: http://www.iranhrdc.org

برای دریافت آخرینها ثبت نام کنید

ما را دنبال کنید