تعداد زنان زندانی در ایران

داده نما: زنان در زندان

این داده نما شرایط زنان زندانی در زندانهای ایران را بررسی می کند. هر چند درصد زنان زندانی نسبت به کل تعداد زندانیان در ایران کم است اما شرایط فرهنگی خاص حاکم بر ایران و نابرابریهای حقوقی و جنسیتی تحمیل شده از سوی جامعه و حاکمان ایران باعث بوجود آمدن مشکلات خاصی برای آنان شده است. ... ادامه

مجموعه نتایج: ۱ | نمایش: ۱ - ۱

برای دریافت آخرینها ثبت نام کنید