صفحه اصلی | Persian | اخبار | لطفا با اهداء کمک مالی از مبارزه مردم ایران برای برقراری حقوق بشر حمایت کنید.

لطفا با اهداء کمک مالی از مبارزه مردم ایران برای برقراری حقوق بشر حمایت کنید.

 DonateNow

حمایت کنندگان عزیز و ارزشمند مرکز اسناد حقوق بشر ایران،

2011 سال حائز اهمیتی در زمینه حقوق بشر بود. جامعه بین المللی شاهد به پا خواستن جهان عرب و دیگر ملیتها، مبارزه آنها با رژیمهای سرکوبگر و مطالبه حقوق حقه شان بود. از ساحل عاج تا برمه، تحقق خواسته های حقوق بشری و پروسه توانمندسازی آن چنان شتابی به خود گرفت که از زمان فروپاشی دیوار برلین دیده نشده بود.
 
با این حال، علی رغم شجاعت و دلیری عده کثیری از فعالان، وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان تأسف بار مانده است. اعضاء جنبشهای دانشجویی، سندیکاهای کارگری، فعالان حقوق زن و حقوق اقلیتهای دینی و قومی همچنان در ایران هدف حمله قرار دارند.

به همین دلیل، مستندسازی وقایع معاصر توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران اکنون بیش از پیش حائز اهمیت می باشد. این مرکز، که تاکنون بیش از هر منبع دیگر اینترنتی مدارک حقوقی و تجزیه و تحلیل منتشر ساخته، مانند گذشته محل رجوع جامعه حقوقی و فعالان حقوق بشر ایرانی می باشد. پایگاه اطلاعاتی این مرکز منبع مورد رجوع فرهنگیان و روزنامه نگارانی می باشد که به دنبال پژوهشهای دقیق و مستند می باشند. همچنین قانونگذاران به انتشارات این مرکز به عنوان مدرک قابل اعتماد و موثق درباره حقوق بشر در ایران استناد می کنند.

مرکز اسناد حقوق بشر ایران به فعالیتهای مهم خود درباره ایران ادامه می دهد. با این حال، سال 2011 نشان داد که روش شناسی و رویکرد مرکز کاربردی فراتر از کشور ایران دارد. راهنمای جمع آوری مدارک مرکز اسناد حقوق بشر ایران که راهنمایی آموزشی و ساده درباره چگونگی جمع آوری مدارک نقض حقوق بشر می باشد، در زمینه های مختلف مانند تلاشهای گروه های مخالف در سوریه برای جمع آوری مدارک نقض حقوق بشر توسط رژیم بشار اسد یا کارگاه های عدالت انتقالی برای زنان و کودکان در سریلانکا مورد استفاده قرار گرفته است.

در سال آتی، مرکز اسناد حقوق بشر ایران امید دارد که هم زمان با رهبری ابتکاراتی که بر عدالت و آشتی ایرانیان با هموطنان خارج از ایران متمرکز می باشند، فعالیتهای مستند سازی خود را گسترش بدهد.

مرکز اسناد حقوق بشر ایران همچنان به عنوان منبع قابل اعتماد درباره حقوق بشر در ایران خدمت خواهد کرد. اما این کار بدون حمایت حیاتی شما غیرممکن می باشد.

امروز با اهداء کمک مالی خود از کسانی که پروای حقوق بشر را دارند، چه در مورد ایران و چه دیگر نقاط جهان، حمایت کنید.

با آروزی همبستگی،
گیسو نیا
مدیر اجرایی
مرکز اسناد حقوق بشر ایران

به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

حقوق بشر