صفحه اصلی | Persian | انتشارات | داده‎ها | جدول اعدام‎ها | ترسیمی از تعداد اعدامهای 2012 در ایران

ترسیمی از تعداد اعدامهای 2012 در ایران

جمهوری اسلامی ایران با نرخ نگران کننده بالایی به اعدام افراد شامل محکومین مرتبط با مواد مخدر، جرمی که بر اساس قوانین بین المللی که مجازات اعدام را فقط برای «جرمهای خیلی سنگین» مجاز می شمرد تجویز نمی شود همچنان ادامه می دهد. نگاره زیر تعداد اعدام شدگان را بر اساس منابع رسمی دولتی، منابع نیمه رسمی و منابع غیر رسمی نشان می دهد.

به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

گزارش ها, اعدام ها, وضعیت حقوق بشر در ایران