صفحه اصلی | Persian | اخبار | مناسبت ها | به گفته خودشان: نقض حقوق بشر بر علیه اقلیت کرد در ایران

به گفته خودشان: نقض حقوق بشر بر علیه اقلیت کرد در ایران

دولت جمهوری اسلامی ایران در هنگام تعقیب،‌ بازداست و بازجویی از فعالین سیاسی و مدنی کرد به طور مداوم در صدد نقض قوانین داخلی و بین المللی است. اگر چه گروهای مسلح مخالف دولت در منطقه کرد نشین ایران وجود دارند،‌ بسیاری از سرکوب شده گان توسط دولت فعالین صلح آمیز هستند که در چارچوب قانون عمل کرده و مدام در معرض تهدید و ارعاب،‌ شکنجه و محرومیت از عدم رعایت تشریفات قانونی خود هستند.

مطابق تلاش مداوم خود در مسیر مستندسازی در مورد نقض حقوق بشر بر علیه اقلیت کرد ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران مجموعه ای از اظهارات شهود را که تصاویری از رنج وارده بر فعالین کرد در زندان ها، بازداشتگاه ها و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را جمع کرده است. پانزده شاهد در این مجموعه در طول تحقیقات برای گزارش اخیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران «حاشیه نشین ها: بازداشت،‌ حبس و اعدام فعالین کرد در ایران امروز» مورد مصاحبه قرار گرفته اند، از جمله زندانیان سیاسی سابق ایرانی کرد و همچنین بستگان زندانیان محکوم به اعدام. همگی تجربه های شخصی خود را با تخلفات دولت از حقوق اساسی زندانیان بیان می کنند.

 

یاسر گلی

امیر بابکری

فائق روراست

کاوه طهماسبی

فاطمه گفتاری

شیرکو جهانی اصل

امجد حسین پناهی

لطف الله لطف الله پور

ملائکه علم هولی

صابر کاکه حسن

خالق هم مه زاده

امیر احمدی

کژال شیخ محمدی

جهانگیر عبداللهی

ناصر گلپری پور*

*تصویر: حبیب گلپری پور فرزند ناصر گلپری پور

به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

کردها