صفحه اصلی | Persian | انتشارات | داده‎ها | جدول اعدام‎ها | جدول مرکز اسناد حقوق بشر ایران از اعدامهای انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران – ١٣٩٢

جدول مرکز اسناد حقوق بشر ایران از اعدامهای انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران – ١٣٩٢

این جدول، اعدامهای صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین 1392 تا کنون را مستند می کند. در این جدول، منابع رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی ذکر شده‎اند اما از آنجا که دولت ایران بسیاری از اعدامها را اعلان نمی کند، لذا دسترسی به آمار دقیق اعدامها آسان نیست. بنابراین مرکز اسناد حقوق بشر ایران قادر به تایید منابع غیر رسمی نمی باشد، با این حال لینکی از پی دی اف تمام منابع در دسترس، ارائه داده است. این جدول بطور منظم به روز می شود.

برای مشاهده جدول مرکز اسناد حقوق بشر ایران از اعدامهای انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 اینجا را کلیک کنید.


آخرین به روز شده در: ١٣٩٣/١/١٩

آمار کل در سال ١٣٩٢: ٧٦٣

آمار دولتی در سال ١٣٩٢: ٣٨٧

دریافت به صورت XLSX | دریافت به صورت CSV


تاریخنام اتهام طبق منبعمحلملاء عاملینک ثابتمنبع
1392/12/24 ح. پ. قتل سمنان خیر دادگستری استان سمنان رسمی
1392/12/20 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/12/17 نامشخص نامشخص بندر عباس خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1392/12/17 نامشخص نامشخص بندر عباس خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1392/12/17 نامشخص نامشخص بندر عباس خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1392/12/17 نامشخص نامشخص بندر عباس خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1392/12/17 مسلم امانی تجاوز بندر عباس بله ایرنا رسمی
1392/12/17 محمد حسین فولادی تجاوز بندر عباس بله ایرنا رسمی
1392/12/17 عبدالرضا فتاحی تجاوز بندر عباس بله ایرنا رسمی
1392/12/17 حمزه تندرو قتل بندر عباس بله ایرنا رسمی
1392/12/14 نامشخص قتل مشهد خیر روزنامه خراسان غیر رسمی
1392/12/14 نامشخص قتل مشهد خیر روزنامه خراسان غیر رسمی
1392/12/13 فرزانه مرادی قتل اصفهان خیر خبرگزاری مهر نیمه رسمی
1392/12/11 حسن ذولفقاری نامشخص زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/12/11 محسن رئیسی مواد مخدر بندر عباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1392/12/11 حسین انجیرک مواد مخدر بندر عباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1392/12/11 عبدالله پابندان مواد مخدر بندر عباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1392/12/11 یاسر عبدی مواد مخدر بندر عباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1392/12/10 م. م. آزار و اذیت رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/12/10 م. پ. آزار و اذیت رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/12/10 ا. ش. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/12/10 ح. م. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/12/10 م. ص. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/12/08 نامشخص مواد مخدر سلماس خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/12/07 رضا گنج لو نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/12/07 نامشخص نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/12/07 نامشخص نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/12/07 نامشخص نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/12/07 نامشخص نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/12/07 نامشخص نامشخص کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/12/07 نامشخص قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/12/07 نامشخص قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/12/07 نامشخص قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/12/07 نامشخص قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/12/07 ارسلان ابراهیمی تجاوز مهرشهر کرج بله دادگستری استان البرز رسمی
1392/12/07 حبیب الله خانعلی زاده تجاوز نظرآباد بله دادگستری استان البرز رسمی
1392/12/07 حمید یوسفی تجاوز هشتگرد بله دادگستری استان البرز رسمی
1392/12/07 ف. ج. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/12/07 م. ب. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/12/06 نامشخص قتل مشهد خیر روزنامه خراسان غیر رسمی
1392/12/06 مهراس رضایی قتل جویبار خیر بلاغ نیوز غیر رسمی
1392/12/05 ح. ن. قتل سمنان خیر دادگستری استان سمنان رسمی
1392/12/05 ا. ن. قتل سمنان خیر دادگستری استان سمنان رسمی
1392/11/30 علی طاهرنژاد قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/30 محسن رحمتی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/30 شهریار مظفری قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/30 میثم چنبری قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/30 محمد مقدادی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/30 محمد باباعلی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/30 نامشخص قتل خوی بله واحد مرکزی خبر رسمی
1392/11/30 عبدالرضا زرگانی سرقت مسلحانه شیراز بله دادگستری استان فارس رسمی
1392/11/29 علی اصغر (امیر) خدادوست مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/29 علی زرپوش مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/29 علی افخمی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/29 عادل کرمی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/29 مرتضی لطافت مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/29 محمد خالقی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/29 علی دبیریان مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/29 علی اصغر کیان مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/29 علی اکبر مهدی زاده مواد مخدر قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1392/11/29 جلال طلیم خانی مواد مخدر قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1392/11/29 محمود حسینی مواد مخدر قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1392/11/29 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/11/29 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/11/29 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/11/29 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/11/29 م. ر. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/11/29 م. پ. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/11/29 ف. ع. مواد مخدر رودبار خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/11/29 م. س. مواد مخدر صومعه سرا خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/11/29 الف. س. قتل ساری خیر دادگستری استان مازندران رسمی
1392/11/29 محمد خلیل قاسمی مواد مخدر بندر عباس خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1392/11/29 عبدالله ریسی مواد مخدر بندر عباس خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1392/11/29 اصغر محسنی مواد مخدر بندر عباس خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1392/11/29 فواد صادقی مواد مخدر بندر عباس خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1392/11/29 ابراهیم سالاری مواد مخدر بندر عباس خیر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی غیر رسمی
1392/11/28 ص. ب. مواد مخدر زنجان خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/11/28 م. ر. مواد مخدر زنجان خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/11/28 ج. م. قتل نوشهر خیر ایرنا رسمی
1392/11/28 م. الف. قتل نوشهر خیر ایرنا رسمی
1392/11/26 نعمت الله جزعی تجاوز کرج بله دادگستری استان البرز رسمی
1392/11/26 ابوالفضل رضایی تجاوز کرج بله دادگستری استان البرز رسمی
1392/11/24 نامشخص قتل مشهد خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/24 نامشخص قتل مشهد خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/24 رحیم الف. قتل & تجاوز شیراز بله دادگستری استان فارس رسمی
1392/11/24 محمد د. قتل & تجاوز شیراز بله دادگستری استان فارس رسمی
1392/11/17 پرویز آشنا قتل بندر عباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1392/11/17 فرهاد سلطانی قتل بندر عباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1392/11/16 خسرو براهویی مواد مخدر چابهار خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/16 افضل ریگی مواد مخدر چابهار خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/16 جما (جمعه) براهویی مواد مخدر چابهار خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/16 نامشخص مواد مخدر چابهار خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/16 نامشخص مواد مخدر چابهار خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/16 نامشخص مواد مخدر چابهار خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/16 نامشخص مواد مخدر چابهار خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/16 نامشخص مواد مخدر چابهار خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/16 نامشخص مواد مخدر چابهار خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/16 نامشخص مواد مخدر چابهار خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/16 نامشخص مواد مخدر چابهار خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/16 نامشخص مواد مخدر چابهار خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/16 نامشخص مواد مخدر چابهار خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/16 نامشخص مواد مخدر چابهار خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/16 نامشخص مواد مخدر چابهار خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/12 حسین عسگری نامشخص زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/11/10 کرم رسایی قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/10 جواد قاسم زاده قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/10 حمید اسلام سکان قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/10 رشید کرامت قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/10 خضر آهوس قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/09 ج. ک. قتل مشهد خیر روزنامه خراسان غیر رسمی
1392/11/08 حسین لطفی خصال مواد مخدر قزوین بله دادگستری استان قزوین رسمی
1392/11/07 بهرام سلطانی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/07 محسن داوودی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/07 هادی بیگی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/07 میثم حاجی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/07 فیض محمد صابر زهی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/07 نظر علی فکوک مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/07 یونس کرمی مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/07 نامشخص نامشخص ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/07 نامشخص نامشخص ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/07 نامشخص نامشخص ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/07 نامشخص نامشخص ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/07 نامشخص نامشخص ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/11/07 م. ی. قتل مشهد خیر روزنامه خراسان غیر رسمی
1392/11/07 هادی حمیدی زارع قتل رشت خیر خبرنامه ملی ایرانیان غیر رسمی
1392/11/07 حمزه رمضانی قتل رشت خیر خبرنامه ملی ایرانیان غیر رسمی
1392/11/05 هاشم شعبانی نژاد محاربه اهواز خیر عدالت برای ایران غیر رسمی
1392/11/05 هادی راشدی محاربه اهواز خیر عدالت برای ایران غیر رسمی
1392/11/03 نامشخص مواد مخدر کرمانشاه خیر دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1392/11/03 نامشخص مواد مخدر کرمانشاه خیر دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1392/11/03 نامشخص مواد مخدر کرمانشاه خیر دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1392/11/03 نامشخص مواد مخدر کرمانشاه خیر دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1392/11/03 نامشخص مواد مخدر کرمانشاه خیر دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1392/11/03 نامشخص قتل کرمانشاه خیر دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1392/11/03 نامشخص قتل کرمانشاه خیر دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1392/11/03 نامشخص نامشخص بندر عباس خیر کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها غیر رسمی
1392/11/03 نامشخص نامشخص بندر عباس خیر کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها غیر رسمی
1392/11/03 نامشخص نامشخص بندر عباس خیر کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها غیر رسمی
1392/11/03 نامشخص نامشخص بندر عباس خیر کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها غیر رسمی
1392/11/02 شهسوار رئیسی نامشخص زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/11/02 د. م. قتل ساری خیر دادگستری استان مازندران رسمی
1392/11/02 نامشخص قتل ساری خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/11/02 نامشخص نامشخص بندر عباس خیر کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها غیر رسمی
1392/11/02 نامشخص نامشخص بندر عباس خیر کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها غیر رسمی
1392/11/02 نامشخص نامشخص بندر عباس خیر کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها غیر رسمی
1392/11/01 ر. ح. مواد مخدر دلفان نامشخص پایگاه خبری دلفان امروز غیر رسمی
1392/11/01 م. ش. مواد مخدر دلفان نامشخص پایگاه خبری دلفان امروز غیر رسمی
1392/11/01 نامشخص مواد مخدر ملایر خیر پایگاه خبری دلفان امروز غیر رسمی
1392/10/30 سجاد پورنجف قتل تبریز خیر هرانا غیر رسمی
1392/10/30 چنگیز شهنوازی قتل زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/10/27 ر. ع. قتل مشگین شهر خیر سلام اردبیل غیر رسمی
1392/10/25 حسن سنیج مواد مخدر طبس خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/10/25 م. ی. مواد مخدر شاهرود نامشخص ایرنا رسمی
1392/10/25 غ. م. مواد مخدر شاهرود نامشخص ایرنا رسمی
1392/10/25 غ. ر. مواد مخدر شاهرود نامشخص ایرنا رسمی
1392/10/25 الف. ن. مواد مخدر شاهرود نامشخص ایرنا رسمی
1392/10/25 غ. س. مواد مخدر شاهرود نامشخص ایرنا رسمی
1392/10/24 فریبرز مرادی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/10/24 عباد محمدی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/10/24 رضا اینانلو قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/10/24 خلیل مرادی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/10/24 مختار بابادی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/10/24 نامشخص قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/10/24 نامشخص قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/10/24 نامشخص قتل کرج خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1392/10/24 نامشخص قتل کرج خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1392/10/24 نامشخص قتل کرج خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1392/10/24 نامشخص قتل کرج خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1392/10/24 نامشخص مواد مخدر شیراز نامشخص واحد مرکزی خبر رسمی
1392/10/24 نامشخص مواد مخدر شیراز نامشخص واحد مرکزی خبر رسمی
1392/10/24 نامشخص مواد مخدر شیراز نامشخص واحد مرکزی خبر رسمی
1392/10/24 نامشخص مواد مخدر شیراز نامشخص واحد مرکزی خبر رسمی
1392/10/24 نامشخص مواد مخدر شیراز نامشخص واحد مرکزی خبر رسمی
1392/10/24 مهرداد ع. قتل ساوه بله ایرنا رسمی
1392/10/24 نامشخص مواد مخدر همدان خیر دادگستری استان همدان رسمی
1392/10/23 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1392/10/23 نامشخص مواد مخدر یاسوج خیر ایرنا رسمی
1392/10/22 م. ن. قتل ساری خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/10/22 ح. ر. قتل ساری خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/10/19 غ. د. قتل بندر عباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1392/10/19 م. ا. قتل بندر عباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1392/10/18 م. قتل مشهد خیر مشهد پیام غیر رسمی
1392/10/17 ح. قتل مشهد خیر مشهد پیام غیر رسمی
1392/10/17 ص. د. مواد مخدر قزوین خیر ایرنا رسمی
1392/10/17 ک. م. مواد مخدر قزوین خیر ایرنا رسمی
1392/10/17 ش. م. مواد مخدر قزوین خیر ایرنا رسمی
1392/10/17 نامشخص قتل گچساران خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/10/15 ع. ی. قتل ساری خیر ایرنا رسمی
1392/10/09 حسین رستمی نامشخص زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/10/07 ع. م. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/10/07 م. ح. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/10/07 ر. آ. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/10/07 پ. آ. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/10/07 نامشخص قتل رشت خیر ایرنا رسمی
1392/10/07 نامشخص قتل رشت خیر ایرنا رسمی
1392/10/05 سید میرعادل صادقی قتل رشت خیر خبرگزاری بنیاد اکبر محمدی غیر رسمی
1392/10/05 رسا آراسته قتل رشت خیر خبرگزاری بنیاد اکبر محمدی غیر رسمی
1392/10/05 حاجیان قتل رشت خیر خبرگزاری بنیاد اکبر محمدی غیر رسمی
1392/10/05 محمد قزلباش قتل ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/10/05 هیوا مژدهی قتل ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/10/05 مهدی آقاجانی قتل ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/10/05 حسن خبازی قتل ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/10/05 رسول کریمی قتل کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/10/05 نامشخص قتل کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/10/04 ی. ک. قتل سمنان خیر دادگستری استان سمنان رسمی
1392/10/04 نامشخص قتل مشهد خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/10/04 نامشخص قتل مشهد خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/10/04 علی آقا زارعی قتل کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/10/04 نامشخص قتل کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/10/04 نامشخص قتل کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/10/01 کیوان غیبی نامشخص میاندوآب خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/10/01 نامشخص نامشخص میاندوآب خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/10/01 نامشخص نامشخص میاندوآب خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/09/28 الف. ن. مواد مخدر سمنان خیر دادگستری استان سمنان رسمی
1392/09/28 ج. د. مواد مخدر سمنان خیر دادگستری استان سمنان رسمی
1392/09/28 مجتبی تیموری قتل زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/28 ی. د. تجاوز رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/09/28 م. ح. تجاوز رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/09/27 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/27 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/27 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/27 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/27 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/27 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/27 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/27 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/27 ایرج نصیری قتل ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/09/27 چنگیز صالحی قتل ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/09/27 احد شکوری قتل ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/09/27 مهدی جوانمرد قتل زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/26 ع. ق. مواد مخدر سمنان خیر دادگستری استان سمنان رسمی
1392/09/26 ع. ک. مواد مخدر سمنان خیر دادگستری استان سمنان رسمی
1392/09/26 ناصر گمشاد زهی قتل زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/25 پیمان محمدی قتل ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/09/25 مهدی آزیر کفاش قتل ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/09/25 حسین آقازاده قتل ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/09/25 قادر نیک اندیش قتل ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/09/25 عبدالعزیز رئیسی نامشخص زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/09/25 آرش شادکام قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/09/25 ح. یگانه قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/09/25 ح. ی. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/09/25 آ. ش. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/09/24 ش. چ. مواد مخدر قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1392/09/23 ا. ا. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/09/21 افشین دروازی مواد مخدر بم خیر کردپا غیر رسمی
1392/09/21 نامشخص مواد مخدر گچساران خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/09/20 نامشخص قتل یا سرقت مسلحانه یا مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/20 نامشخص قتل یا سرقت مسلحانه یا مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/20 نامشخص قتل یا سرقت مسلحانه یا مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/20 نامشخص قتل یا سرقت مسلحانه یا مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/20 نامشخص قتل یا سرقت مسلحانه یا مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/20 نامشخص قتل یا سرقت مسلحانه یا مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/20 نامشخص قتل یا سرقت مسلحانه یا مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/19 بهزاد خلیلی قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/19 نامشخص قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/19 نامشخص قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/16 یونس باپیری قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/14 نامشخص نامشخص ایلام خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/14 نامشخص نامشخص ایلام خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/14 نامشخص نامشخص ایلام خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/14 نامشخص نامشخص ایلام خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/14 نامشخص نامشخص ایلام خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/14 نامشخص نامشخص ایلام خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/14 نامشخص نامشخص ایلام خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/14 نامشخص نامشخص ایلام خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/14 فریدون خنجری مواد مخدر کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/14 نامشخص مواد مخدر کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/14 نامشخص مواد مخدر کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/14 نامشخص مواد مخدر کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/14 نامشخص مواد مخدر کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/14 نامشخص مواد مخدر کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/14 نامشخص مواد مخدر کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/14 نامشخص قتل گچساران خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/09/12 صادق احمدی تجاوز زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/09/12 عارف آستانی نامشخص زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/09/10 ر. ن. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/09/10 پ. گ. قتل بندر عباس نامشخص دادگستری استان هرمزگان رسمی
1392/09/10 م. ب. قتل بندر عباس نامشخص دادگستری استان هرمزگان رسمی
1392/09/09 ابراهیم عبداللهی نامشخص زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/09/09 محمد امینی قتل زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/09 ک. ص. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/09/09 ح. د. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/09/07 نامشخص مواد مخدر بندر عباس بله دادگستری استان هرمزگان رسمی
1392/09/07 نامشخص مواد مخدر بندر عباس بله دادگستری استان هرمزگان رسمی
1392/09/07 نامشخص مواد مخدر بندر عباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1392/09/06 ص. ق. تجاوز بندر عباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1392/09/06 نامشخص مواد مخدر بندر عباس خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/09/06 نامشخص مواد مخدر بندر عباس خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/09/06 نامشخص مواد مخدر بندر عباس خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/09/05 عبدالسلام خاتونی مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/09/05 رضا یزدان مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/09/05 محسن یزدان پناه مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/09/05 ناصر فرح بخش مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/09/05 حسین کریمیان مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/09/05 فرشید قلی زاده مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/09/05 بهروز کیانی مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/09/05 احسان محمد پور مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/09/05 مهرداد خدایارزاده مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/09/05 وحید محمد کریمی مواد مخدر کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/09/05 نامشخص مواد مخدر کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/05 احد الله محمودی قتل کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/09/03 حمزه میرزایی قتل و تجاوز خنج بله واحد مرکزی خبر رسمی
1392/09/02 رشید ریگی قتل زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/08/30 عبدالعزیز ع. مواد مخدر یزد خیر دادگستری استان یزد رسمی
1392/08/30 سعید ب. مواد مخدر یزد خیر دادگستری استان یزد رسمی
1392/08/30 سیروس س. مواد مخدر یزد خیر دادگستری استان یزد رسمی
1392/08/30 ابوالفضل الف. مواد مخدر یزد خیر دادگستری استان یزد رسمی
1392/08/30 الف. الف. مواد مخدر یزد خیر دادگستری استان یزد رسمی
1392/08/30 ر. ع. مواد مخدر یزد خیر دادگستری استان یزد رسمی
1392/08/29 ی. الف. مواد مخدر سمنان خیر دادگستری استان سمنان رسمی
1392/08/27 رحمت الله گمشادزهی قتل زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/08/26 نامشخص قتل اصفهان خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/08/16 احمد جنکیجو قتل بندر عباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1392/08/16 اسماعیل محمودی قتل بندر عباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1392/08/15 نامشخص مواد مخدر جیرفت خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/08/15 نامشخص مواد مخدر جیرفت خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/08/15 نامشخص مواد مخدر جیرفت خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/08/15 نامشخص مواد مخدر جیرفت خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/08/15 نامشخص مواد مخدر جیرفت خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/08/14 احمد سیف پناهی قتل سنندج خیر کردپا غیر رسمی
1392/08/13 الف. م. قتل بیرجند خیر روزنامه خراسان غیر رسمی
1392/08/13 شیرکو معارفی محاربه سقز خیر هرانا غیر رسمی
1392/08/13 نامشخص مواد مخدر کرمان و بم خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/08/13 نامشخص مواد مخدر کرمان و بم خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/08/13 نامشخص مواد مخدر کرمان و بم خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/08/13 نامشخص مواد مخدر کرمان و بم خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/08/13 نامشخص مواد مخدر کرمان و بم خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/08/13 نامشخص مواد مخدر کرمان و بم خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/08/12 غازی عباسی اقدام علیه امنیت ملی اهواز خیر بی بی سی غیر رسمی
1392/08/12 عبدالرضا امیر فناحره اقدام علیه امنیت ملی & مفسد فی العرض & محاربه اهواز خیر بی بی سی غیر رسمی
1392/08/12 عبدالامیر مجدمی اقدام علیه امنیت ملی اهواز خیر بی بی سی غیر رسمی
1392/08/12 جاسم مقدم پناه اقدام علیه امنیت ملی اهواز خیر بی بی سی غیر رسمی
1392/08/11 الف. م. قتل سمنان خیر دادگستری استان سمنان رسمی
1392/08/11 م. ب. قتل سمنان خیر دادگستری استان سمنان رسمی
1392/08/11 فرهاد میر نامشخص زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/08/11 رضا حبیبی گوهری قتل رشت خیر هرانا غیر رسمی
1392/08/09 پ. ر. قتل کرمانشاه خیر دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1392/08/09 ن. ص. قتل کرمانشاه خیر دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1392/08/09 ب. ف. قتل کرمانشاه خیر دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1392/08/09 ا. ش. قتل کرمانشاه خیر دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1392/08/09 ج. د. قتل کرمانشاه خیر دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1392/08/09 پیمان قادری قتل کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/08/09 نامشخص قتل کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/08/09 علی وهابی قتل رشت خیر هرانا غیر رسمی
1392/08/09 کامران سحرخیز قتل رشت خیر هرانا غیر رسمی
1392/08/08 میترا شهنوازی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/08/08 رهبر قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/08/08 شریف ح. مواد مخدر اهواز خیر دادگستری استان خوزستان رسمی
1392/08/08 م. س. مواد مخدر سمنان خیر دادگستری استان سمنان رسمی
1392/08/08 رحیم رشیدی مواد مخدر شیراز خیر کردپا غیر رسمی
1392/08/08 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر کردپا غیر رسمی
1392/08/08 نامشخص مواد مخدر شیراز خیر کردپا غیر رسمی
1392/08/07 کامل سعیدی مواد مخدر ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/08/07 کامل حبیبی مواد مخدر ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/08/07 زکی خانی مواد مخدر ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/08/07 محمد گرجی مواد مخدر ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/08/07 مصیب ساداتی مواد مخدر ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/08/07 ولی محمد زاده مواد مخدر ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/08/07 یدالله محمودی قتل ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/08/07 نامشخص نامشخص ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/08/07 نامشخص نامشخص ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/08/07 نامشخص نامشخص ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/08/07 نامشخص نامشخص ارومیه خیر آژانس خبری موکریان غیر رسمی
1392/08/07 نامشخص نامشخص گنبد کاووس خیر ارگان مرکزی کانون فرهنگی- سیاسی خلق ترکمن غیر رسمی
1392/08/07 یوسف توماج مواد مخدر گنبد کاووس خیر ارگان مرکزی کانون فرهنگی- سیاسی خلق ترکمن غیر رسمی
1392/08/07 ف. ج. مواد مخدر ساری خیر دادگستری استان مازندران رسمی
1392/08/06 یوسف رضایی قتل رشت خیر هرانا غیر رسمی
1392/08/05 ب. ظ. مواد مخدر گچساران خیر خبرگزاری فارس نیمه رسمی
1392/08/05 نامشخص عضویت در گروه تروریستی خرم آباد خیر خبرگزاری مهر نیمه رسمی
1392/08/04 جازی درویش زاده مواد مخدر ارومیه خیر کردپا غیر رسمی
1392/08/04 رضا اسماعیلی (مامدی) محاربه سلماس خیر هرانا غیر رسمی
1392/08/04 ناظر ملازهی محاربه و مفسد فی العرض زاهدان خیر ایرنا رسمی
1392/08/04 مهر اله ریگی ماهر نیا محاربه و مفسد فی العرض زاهدان خیر ایرنا رسمی
1392/08/04 عبدالوهاب ریگی محاربه و مفسد فی العرض زاهدان خیر ایرنا رسمی
1392/08/04 حبیب الله ریگی نژاد شورکی محاربه و مفسد فی العرض زاهدان خیر ایرنا رسمی
1392/08/04 سعید نارویی محاربه و مفسد فی العرض زاهدان خیر ایرنا رسمی
1392/08/04 حامد وکالت محاربه و مفسد فی العرض زاهدان خیر ایرنا رسمی
1392/08/04 سلمیان میائی محاربه و مفسد فی العرض زاهدان خیر ایرنا رسمی
1392/08/04 احمد بهرام زهی محاربه و مفسد فی العرض زاهدان خیر ایرنا رسمی
1392/08/04 اعظم گرگیج مواد مخدر زاهدان خیر ایرنا رسمی
1392/08/04 داود میربلوچ زهی مواد مخدر زاهدان خیر ایرنا رسمی
1392/08/04 حسن رضایی مواد مخدر زاهدان خیر ایرنا رسمی
1392/08/04 حبیب توتازهی مواد مخدر زاهدان خیر ایرنا رسمی
1392/08/04 ناصر شه بخش مواد مخدر زاهدان خیر ایرنا رسمی
1392/08/04 احمد دهمرده مواد مخدر زاهدان خیر ایرنا رسمی
1392/08/04 حسن براهویی مواد مخدر زاهدان خیر ایرنا رسمی
1392/08/04 نجیب الله بهادری مواد مخدر زاهدان خیر ایرنا رسمی
1392/08/04 ایوب بهرام زهی نامشخص همدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/07/29 نسترن صفری قتل کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/29 نامشخص نامشخص کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/29 نامشخص نامشخص کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/29 نامشخص نامشخص کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/29 نامشخص نامشخص کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/29 نامشخص نامشخص کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/29 نامشخص نامشخص کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/22 نامشخص قتل ایلام خیر ایرنا رسمی
1392/07/18 هیوا تاب اقدامات تروریستی سنندج خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/18 حمید خوشنواز اقدامات تروریستی سنندج خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/18 کمال هاشمی اقدامات تروریستی سنندج خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/18 مسلم رشیدی اقدامات تروریستی سنندج خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/18 هیوا (معروف به چاله) اقدامات تروریستی سنندج خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/17 ح. الف. سرقت مسلحانه فسا بله دادگستری استان فارس رسمی
1392/07/16 سعید لویمی نامشخص اصفهان خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/14 حجت الله ک. مواد مخدر اهواز خیر دادگستری استان خوزستان رسمی
1392/07/14 جمعه ذ. مواد مخدر اهواز خیر دادگستری استان خوزستان رسمی
1392/07/13 م. س. قتل بابل بله دادگستری استان مازندران رسمی
1392/07/13 الف. ت. قتل بابل بله دادگستری استان مازندران رسمی
1392/07/11 نامشخص مواد مخدر رشت بله خبرگزاری فارس نیمه رسمی
1392/07/11 نامشخص مواد مخدر رشت نامشخص خبرگزاری فارس نیمه رسمی
1392/07/11 نامشخص مواد مخدر رشت نامشخص خبرگزاری فارس نیمه رسمی
1392/07/11 م. خ. مواد مخدر یزد خیر دادگستری استان یزد رسمی
1392/07/11 ن. م. مواد مخدر یزد خیر دادگستری استان یزد رسمی
1392/07/11 م. ش. مواد مخدر یزد خیر دادگستری استان یزد رسمی
1392/07/11 م. م. مواد مخدر یزد خیر دادگستری استان یزد رسمی
1392/07/11 م. الف. مواد مخدر یزد خیر دادگستری استان یزد رسمی
1392/07/11 نامشخص قتل یزد خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/10 الف. م. مواد مخدر گرمسار خیر دادگستری استان سمنان رسمی
1392/07/10 بهنام کریمیان قتل شهر کرد خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/10 نامشخص نامشخص شهر کرد خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/09 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1392/07/09 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1392/07/09 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1392/07/09 ب. خ. مواد مخدر شیراز خیر دادگستری استان فارس رسمی
1392/07/07 حسین سلطانی قتل بندر عباس خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/03 نامشخص قتل مشهد خیر روزنامه خراسان غیر رسمی
1392/07/03 وحید جهرمی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/03 علی فرامرزی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/03 حسین ترابی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/03 نامشخص قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/03 نامشخص قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/03 کبری کبیری قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/03 حبیب الله گلپری پور محاربه ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/03 آیدین سلامت مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/03 فیروز مدنی مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/03 رسول کلهر مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/03 بهرام طبری مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/03 عبدالله قدسی مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/03 نامشخص مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/03 نامشخص مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/03 نامشخص مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/07/02 نامشخص تجاوز کرمان خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/07/02 نامشخص تجاوز کرمان خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/07/02 نامشخص تجاوز کرمان خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/07/02 نامشخص تجاوز کرمان خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/07/01 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر فارس نیوز نیمه رسمی
1392/07/01 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر فارس نیوز نیمه رسمی
1392/07/01 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر فارس نیوز نیمه رسمی
1392/07/01 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر فارس نیوز نیمه رسمی
1392/07/01 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر فارس نیوز نیمه رسمی
1392/07/01 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر فارس نیوز نیمه رسمی
1392/07/01 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر فارس نیوز نیمه رسمی
1392/07/01 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر فارس نیوز نیمه رسمی
1392/07/01 نامشخص قتل مشهد خیر روزنامه خراسان غیر رسمی
1392/06/30 ب. ع. قتل قزوین خیر دادسرای عمومی و انقلاب قزوین رسمی
1392/06/30 ف. ن. مواد مخدر قزوین خیر دادسرای عمومی و انقلاب قزوین رسمی
1392/06/30 ب. ن. مواد مخدر قزوین خیر دادسرای عمومی و انقلاب قزوین رسمی
1392/06/30 ر. م. مواد مخدر قزوین خیر دادسرای عمومی و انقلاب قزوین رسمی
1392/06/28 نامشخص قتل تنکابن بله واحد مرکزی خبر رسمی
1392/06/28 نامشخص قتل تنکابن خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/06/28 ر. ح. مواد مخدر یزد خیر دادگستری استان یزد رسمی
1392/06/28 م. ش. مواد مخدر یزد خیر دادگستری استان یزد رسمی
1392/06/28 ط. ی. مواد مخدر یزد خیر دادگستری استان یزد رسمی
1392/06/28 ر. ب. مواد مخدر یزد خیر دادگستری استان یزد رسمی
1392/06/28 ز. ص. مواد مخدر یزد خیر دادگستری استان یزد رسمی
1392/06/28 ن. س. مواد مخدر یزد خیر دادگستری استان یزد رسمی
1392/06/28 ص. ح. مواد مخدر یزد خیر دادگستری استان یزد رسمی
1392/06/28 ظ. س مواد مخدر یزد خیر دادگستری استان یزد رسمی
1392/06/27 فردین محمدی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/06/27 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/06/27 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/06/27 ا. ش. قتل قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1392/06/23 خورشید محمدی قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/06/23 سهند علی مظفری قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/06/23 فرخ یکانی قتل ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/06/23 نامشخص قتل کازرون خیر پایگاه جامع انتخاباتی ایران غیر رسمی
1392/06/23 نامشخص مواد مخدر ازنا خیر دادگستری استان لرستان رسمی
1392/06/23 نامشخص مواد مخدر ازنا خیر دادگستری استان لرستان رسمی
1392/06/23 نامشخص مواد مخدر ازنا خیر دادگستری استان لرستان رسمی
1392/06/23 عرفان قلی نژاد تجاوز قائم شهر بله دادگستری استان مازندران رسمی
1392/06/21 حسین خدادادی تجاوز دهدشت بله ایلنا رسمی
1392/06/21 صادق سال افزون تجاوز دهدشت بله ایلنا رسمی
1392/06/21 مهدی عباسی زاده تجاوز دهدشت بله ایلنا رسمی
1392/06/20 نامشخص مواد مخدر کرمانشاه خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/06/20 نامشخص مواد مخدر کرمانشاه خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/06/19 بهروز شیر پور مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/06/19 منوچهر داودی مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/06/19 بهمن قیطرانی مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/06/19 قاسم اکبری مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/06/19 ذکریا نصرالهی مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/06/19 معصومه عبدالله آذر مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/06/19 ع. ش. قتل دارب بله دادگستری استان فارس رسمی
1392/06/18 رضا سلیمانی تجاوز کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/06/18 م. ب. مواد مخدر شاهرود خیر ایرنا رسمی
1392/06/18 ا. ک. مواد مخدر شاهرود خیر ایرنا رسمی
1392/06/17 نامشخص سرقت مسلحانه اهواز خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/06/17 ح. ا. پ. قتل گچساران خیر خبرگزاری فارس نیمه رسمی
1392/06/16 ع. ع. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/06/16 ا. م. مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/06/16 م. ر. قتل رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/06/14 ح. م. قتل سمنان خیر دادگستری استان سمنان رسمی
1392/06/13 ج. ح. قتل ایلام بله ایرنا رسمی
1392/06/13 یونس اسدی تجاوز سنندج خیر کردپا غیر رسمی
1392/06/12 سمیر ح. قتل اهواز خیر خبرگزاری مهر نیمه رسمی
1392/06/10 نامشخص مواد مخدر اصفهان بله واحد مرکزی خبر رسمی
1392/06/10 نامشخص قتل شیراز خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/06/06 محمد غریب مرادی قتل کرمانشاه خیر هرانا غیر رسمی
1392/06/05 نامشخص مواد مخدر کاشان خیر هرانا غیر رسمی
1392/06/04 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/06/04 نامشخص مواد مخدر قم خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/06/04 نامشخص مواد مخدر قم خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/06/04 نامشخص مواد مخدر قم خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/06/04 نامشخص مواد مخدر قم خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/06/04 نامشخص مواد مخدر قم خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/06/03 نامشخص مواد مخدر اصفهان خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/06/02 سعید گشتیل مواد مخدر اهواز خیر دادگستری استان خوزستان رسمی
1392/05/31 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/05/31 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/05/31 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/05/31 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/05/31 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/05/31 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/05/31 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/05/31 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/05/31 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/05/31 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/05/31 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/05/31 تیمور شتابنده مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/05/31 لقمان آل ثانی مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/05/31 ناصر کنعانی مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/05/31 کاظم پارسا مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/05/31 کریم تایوردی مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/05/31 نامشخص مواد مخدر هندیجان بله فارس نیوز نیمه رسمی
1392/05/31 ع. ک. مواد مخدر اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1392/05/31 پ. ی. مواد مخدر اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1392/05/31 ع. الف. مواد مخدر اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1392/05/31 الف. ط. مواد مخدر اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1392/05/31 م. ع. مواد مخدر اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1392/05/30 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1392/05/30 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1392/05/30 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1392/05/30 د. الف. قتل تبریز بله خبرگزاری فارس نیمه رسمی
1392/05/30 ی قتل مشهد خیر روزنامه خراسان غیر رسمی
1392/05/30 نامشخص قتل جهرم بله واحد مرکزی خبر رسمی
1392/05/29 م قتل مشهد خیر روزنامه خراسان غیر رسمی
1392/05/29 آرمان محمدی قتل کرمانشاه خیر دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1392/05/29 ه. ب. قتل کرمانشاه خیر دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1392/05/29 ج. ص. قتل کرمانشاه خیر دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1392/05/28 رضا ر. قتل اهواز خیر دادگستری استان خوزستان رسمی
1392/05/27 معراج ت. تجاوز کرج بله دادگستری استان البرز رسمی
1392/05/27 علی ع. تجاوز کرج بله دادگستری استان البرز رسمی
1392/05/27 میلاد پ. تجاوز کرج بله دادگستری استان البرز رسمی
1392/05/27 علی ش. قتل اهواز خیر دادگستری استان خوزستان رسمی
1392/05/23 علی تجاوز اهواز خیر دادگستری استان خوزستان رسمی
1392/05/23 نامشخص تجاوز اهواز خیر دادگستری استان خوزستان رسمی
1392/05/23 نامشخص تجاوز اهواز خیر دادگستری استان خوزستان رسمی
1392/05/23 نامشخص تجاوز اهواز خیر دادگستری استان خوزستان رسمی
1392/05/23 نامشخص تجاوز اهواز خیر دادگستری استان خوزستان رسمی
1392/05/23 نامشخص تجاوز اهواز خیر دادگستری استان خوزستان رسمی
1392/05/13 پیمان قانع کهنه شهری قتل سلماس خیر هرانا غیر رسمی
1392/05/06 نامشخص مواد مخدر میاندوآب خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/04/29 نامشخص مواد مخدر خرم آباد خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/04/18 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1392/04/18 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1392/04/18 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1392/04/17 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1392/04/17 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1392/04/17 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1392/04/17 نامشخص مواد مخدر کرمانشاه خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/04/17 نامشخص قتل کرمانشاه خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/04/17 نامشخص قتل کرمانشاه خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/04/16 مهرناز گلمکانی قتل شیراز خیر ندارد غیر رسمی
1392/04/16 رضا مواد مخدر قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1392/04/16 رسول مواد مخدر قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1392/04/16 علی مواد مخدر قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1392/04/16 مهدی قتل قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1392/04/16 حبیب قتل قزوین خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1392/04/15 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1392/04/15 نامشخص موادمخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1392/04/15 نامشخص مواد مخدر اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1392/04/15 نامشخص مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/15 نامشخص مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/15 نامشخص مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/15 نامشخص مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/15 نامشخص مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/15 نامشخص مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/15 نامشخص مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/15 نامشخص مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/15 نامشخص مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/15 نامشخص مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/15 نامشخص مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/15 نامشخص تجاوز رشت خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/04/15 نامشخص تجاوز رشت خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/04/15 نامشخص تجاوز رشت خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/04/15 نامشخص تجاوز رشت خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/04/15 نامشخص تجاوز رشت خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/04/15 نامشخص تجاوز رشت خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/04/15 نامشخص تجاوز رشت خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/04/13 جهاندار میرزایی مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/13 مهراب میرزایی مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/13 اسمائیل بادویی مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/13 محمد صالح قرائتی مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/13 نامشخص مواد مخدر بم خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1392/04/13 نامشخص مواد مخدر بم خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1392/04/13 نامشخص مواد مخدر بم خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1392/04/13 نامشخص مواد مخدر بم خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1392/04/13 نامشخص مواد مخدر بم خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1392/04/13 نامشخص مواد مخدر بم خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1392/04/12 محمد جعفری قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/12 علی یادگاری قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/12 کریم تاراج قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/12 سعید افشار قتل کرج خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/04/11 محسن جهانبخش سرقت & محاربه کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/11 نامشخص نامشخص کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/04/09 آرش مولایی تجاوز کرج بله ایرنا رسمی
1392/04/09 بهنام سهرابی تجاوز کرج بله ایرنا رسمی
1392/04/09 نامشخص مواد مخدر خرم آباد خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/04/09 نامشخص مواد مخدر خرم آباد خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/04/08 محمد طوگانیان مواد مخدر اهواز بله دادگستری استان خوزستان رسمی
1392/04/08 عارف نورزهی مواد مخدر زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/04/08 شیر محمد کاشانی مواد مخدر زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/04/08 قربانعلی سوری مواد مخدر زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/04/08 ا. س. قتل گچساران خیر فارس نیوز نیمه رسمی
1392/04/05 نامشخص مواد مخدر اصفهان خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/04/05 نامشخص مواد مخدر اصفهان خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/03/30 محمد ابدالی مواد مخدر شهر کرد خیر دادگستری استان چهارمحال و بختیاری رسمی
1392/03/30 وحید فیوج مواد مخدر شهر کرد خیر دادگستری استان چهارمحال و بختیاری رسمی
1392/03/30 گل افروز فیوج مواد مخدر شهر کرد خیر دادگستری استان چهارمحال و بختیاری رسمی
1392/03/30 قباد فیوج مواد مخدر شهر کرد بله دادگستری استان چهارمحال و بختیاری رسمی
1392/03/27 سید مجید افضلی قتل کرج خیر جوان آنلاین غیر رسمی
1392/03/12 نامشخص مواد مخدر خرم آباد خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/03/12 نامشخص مواد مخدر خرم آباد خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/03/01 علیرضا قتل کرج خیر جوان آنلاین غیر رسمی
1392/03/01 محمد قتل کرج خیر جوان آنلاین غیر رسمی
1392/03/01 گیتی مرامی نامشخص ورامین خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/02/30 پ. ع. قتل همدان خیر ایسنا نیمه رسمی
1392/02/30 س. ل. قتل همدان خیر ایسنا نیمه رسمی
1392/02/29 محمد حیدری جاسوس تهران خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/02/29 کوروش احمدی جاسوس تهران خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/02/28 الله نظر شیبک قتل زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/02/28 نامشخص مواد مخدر خرم آباد خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/02/26 م. ت. قتل نوشهر بله ایرنا رسمی
1392/02/25 حمید شهریاری قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/02/25 مجید شیرخوانلو قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/02/25 نصیری قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/02/23 جهانگیر گرگیج مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/02/23 هاشم بهار علی مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/02/23 شهرام حسن زاده مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/02/23 نعمت رجبی مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/02/23 فرهاد شیرازی مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/02/23 محمد زارعی مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/02/23 تورج امینی مواد مخدر رشت خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1392/02/21 نامشخص تجاوز کرمانشاه نامشخص واحد مرکزی خبر رسمی
1392/02/19 ه. خ. مواد مخدر سمنان خیر دادگستری استان سمنان رسمی
1392/02/19 ا. ث. مواد مخدر شاهرود خیر دادگستری استان سمنان رسمی
1392/02/19 م. خ. مواد مخدر شاهرود خیر دادگستری استان سمنان رسمی
1392/02/19 ح. ر. مواد مخدر شاهرود خیر دادگستری استان سمنان رسمی
1392/02/18 عباس بی پروا نامشخص کرج خیر کردپا غیر رسمی
1392/02/18 ابوالفضل کُرده نامشخص کرج خیر کردپا غیر رسمی
1392/02/18 میثم نامشخص کرج خیر کردپا غیر رسمی
1392/02/18 عادل نامشخص کرج خیر کردپا غیر رسمی
1392/02/18 امیر هاشمی نامشخص کرج خیر کردپا غیر رسمی
1392/02/18 حمید هاشمی نامشخص کرج خیر کردپا غیر رسمی
1392/02/18 نامشخص نامشخص کرج خیر کردپا غیر رسمی
1392/02/18 نامشخص نامشخص کرج خیر کردپا غیر رسمی
1392/02/18 نامشخص نامشخص کرج خیر کردپا غیر رسمی
1392/02/18 نامشخص نامشخص کرج خیر کردپا غیر رسمی
1392/02/18 نامشخص نامشخص کرج خیر کردپا غیر رسمی
1392/02/17 نامشخص مواد مخدر اصفهان خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/02/17 نامشخص مواد مخدر اصفهان خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/02/17 نامشخص مواد مخدر اصفهان خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/02/16 م. ا. قتل کرمانشاه بله دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1392/02/16 م. پ. قتل کرمانشاه بله دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1392/02/16 ج. ا. قتل کرمانشاه بله دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1392/02/12 م. ی. مواد مخدر اراک خیر دادگستری استان اراک رسمی
1392/02/12 م. ح. مواد مخدر اراک خیر دادگستری استان اراک رسمی
1392/02/12 الف. ع. مواد مخدر اراک خیر دادگستری استان اراک رسمی
1392/02/12 م. ج. مواد مخدر اراک خیر دادگستری استان اراک رسمی
1392/02/09 س. ع. تجاوز - لواط کازرون بله ایرنا رسمی
1392/02/08 قاسم ب. مواد مخدر ورامین خیر مهر نیوز نیمه رسمی
1392/02/08 هادی خ. مواد مخدر ورامین خیر مهر نیوز نیمه رسمی
1392/02/08 حمید خوشنام قتل زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/02/06 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر ایسنا نیمه رسمی
1392/02/06 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر ایسنا نیمه رسمی
1392/02/06 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر ایسنا نیمه رسمی
1392/02/06 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر ایسنا نیمه رسمی
1392/02/04 نظمی هارون عباس نژاد مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/02/04 ایل بیگ زاده مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/02/04 نامشخص مواد مخدر ارومیه خیر هرانا غیر رسمی
1392/02/04 ج. ک. تجاوز مشهد خیر روزنامه خراسان غیر رسمی
1392/02/04 نامشخص تجاوز مشهد خیر روزنامه خراسان غیر رسمی
1392/02/04 نامشخص مواد مخدر بم خیر هرانا غیر رسمی
1392/02/04 نامشخص مواد مخدر بم خیر هرانا غیر رسمی
1392/02/04 نامشخص مواد مخدر بم خیر هرانا غیر رسمی
1392/02/02 نامشخص مواد مخدر کرمانشاه خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/02/02 نامشخص مواد مخدر کرمانشاه خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/02/02 نامشخص مواد مخدر کرمانشاه خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/02/02 نامشخص مواد مخدر کرمانشاه خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/02/01 نامشخص تجاوز مشهد خیر روزنامه خراسان غیر رسمی
1392/02/01 نامشخص تجاوز مشهد خیر روزنامه خراسان غیر رسمی
1392/01/31 علی آرنگ نامشخص بیرجند خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/01/31 جعفر سردشتی مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/01/31 عبدالغنی گرگی مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/01/31 عباس کریمی مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/01/31 کشمیر عالی زهی مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/01/31 اقبال شه بخش مواد مخدر زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1392/01/31 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1392/01/31 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1392/01/31 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1392/01/31 نامشخص مواد مخدر کرمان خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1392/01/28 حسین چفلکی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/01/28 رضا احمدی قتل کرج خیر هرانا غیر رسمی
1392/01/28 نامشخص تجاوز مشهد خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/01/28 نامشخص تجاوز مشهد خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/01/28 نامشخص مواد مخدر زرند کرمان خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1392/01/27 غ. ن. محاربه - سرقت مسلحانه شیراز بله دادگستری استان فارس رسمی
1392/01/27 ا. ح. ن. محاربه - سرقت مسلحانه شیراز بله دادگستری استان فارس رسمی
1392/01/27 م. ز. محاربه - سرقت مسلحانه شیراز بله دادگستری استان فارس رسمی
1392/01/27 ب. د. محاربه - سرقت مسلحانه شیراز بله دادگستری استان فارس رسمی
1392/01/27 م. ه. آ. محاربه - سرقت مسلحانه شیراز بله دادگستری استان فارس رسمی
1392/01/27 ب. الف. محاربه - سرقت مسلحانه شیراز بله دادگستری استان فارس رسمی
1392/01/27 نامشخص محاربه - سرقت مسلحانه شیراز خیر دادگستری استان فارس رسمی
1392/01/27 نامشخص محاربه - سرقت مسلحانه شیراز خیر دادگستری استان فارس رسمی
1392/01/27 نامشخص محاربه - سرقت مسلحانه شیراز خیر دادگستری استان فارس رسمی
1392/01/21 امید شجاعی نامشخص بندر عباس خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1392/01/02 امید سجادی مواد مخدر بندر عباس خیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران غیر رسمی
1392 نامشخص قتل نامشخص نامشخص ایسنا نیمه رسمی
1392 نامشخص قتل نامشخص نامشخص ایسنا نیمه رسمی
1392 نامشخص قتل نامشخص نامشخص ایسنا نیمه رسمی
1392 نامشخص قتل نامشخص نامشخص ایسنا نیمه رسمی
1392 نامشخص قتل نامشخص نامشخص ایسنا نیمه رسمی
1392 نامشخص قتل نامشخص نامشخص ایسنا نیمه رسمی
1392 نامشخص قتل نامشخص نامشخص ایسنا نیمه رسمی
1392 نامشخص قتل نامشخص نامشخص ایسنا نیمه رسمی
1392 نامشخص مواد مخدر نامشخص نامشخص ایسنا نیمه رسمی
1392 نامشخص مواد مخدر نامشخص نامشخص ایسنا نیمه رسمی
1392 نامشخص مواد مخدر نامشخص نامشخص ایسنا نیمه رسمی
1392 نامشخص مواد مخدر نامشخص نامشخص ایسنا نیمه رسمی
1392 نامشخص مواد مخدر نامشخص نامشخص ایسنا نیمه رسمی
1392 نامشخص مواد مخدر نامشخص نامشخص ایسنا نیمه رسمی
1392 نامشخص مواد مخدر نامشخص نامشخص ایسنا نیمه رسمی
1392 نامشخص مواد مخدر نامشخص نامشخص ایسنا نیمه رسمی
1392 نامشخص مواد مخدر نامشخص نامشخص ایسنا نیمه رسمی
1392 نامشخص مواد مخدر نامشخص نامشخص ایسنا نیمه رسمی
1392 نامشخص مواد مخدر نامشخص نامشخص ایسنا نیمه رسمی
به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

اعدام ها