صفحه اصلی | Persian | انتشارات | داده‎ها | جدول اعدام‎ها | جدول مرکز اسناد حقوق بشر ایران از اعدامهای انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران – ١٣٩٤

جدول مرکز اسناد حقوق بشر ایران از اعدامهای انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران – ١٣٩٤

این جدول، اعدامهای صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین ١٣٩٤ تا کنون را مستند می کند. در این جدول، منابع رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی ذکر شده‎اند اما از آنجا که دولت ایران بسیاری از اعدامها را اعلان نمی کند، لذا دسترسی به آمار دقیق اعدامها آسان نیست. بنابراین مرکز اسناد حقوق بشر ایران قادر به تایید منابع غیر رسمی نمی باشد، با این حال لینکی از پی دی اف تمام منابع در دسترس، ارائه داده است. این جدول بطور منظم به روز می شود.

برای مشاهده جدول مرکز اسناد حقوق بشر ایران از اعدامهای انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۳  اینجا را کلیک کنید.

 

آخرین به روز شده در : ١٣٩٥ /١/٢

آمار کل در سال ١٣٩٤ : ٧٦٨

آمار دولتی در سال ١٣٩٤ : ٣١٧

 

دریافت به صورت XLSX  


تاریخنام اتهام طبق منبعاستانزندان اجراءملاء عاملینک ثابتمنبع
1394/12/20 م. ح. قتل قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری قزوین رسمی
1394/12/16 حجت سعادت یار قتل گلستان گرگان خیر هرانا غیر رسمی
1394/12/02 مراد علی رجبلو مواد مخدر گلستان گرگان خیر هرانا غیر رسمی
1394/11/05 خالد کردی مواد مخدر یزد یزد خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/11/05 مسلم آباریان مواد مخدر یزد یزد خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/11/04 نامشخص قتل کهگیلویه و بویراحمد یاسوج خیر خبرگزاری فارس نیمه رسمی
1394/11/01 فردین حسینی قتل نامشخص نامشخص خیر ایسنا رسمی
1394/10/28 جعفر غفرانی قتل آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/10/27 حسن اسدی مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/10/26 س. ق. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/10/26 م. ف. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/10/26 ا. ا. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/10/26 ح. ر. تجاوز گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/10/24 ا. ب. قتل یزد یزد خیر اشکذر نیوز غیر رسمی
1394/10/23 هوشنگ زارع قتل فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/10/23 عارف شاهین دژی قتل آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/10/23 حسین عزت طلب قتل آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/10/23 رحمان رنجبر قتل آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/10/23 علیرضا اکبری قتل آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/10/23 ارسلان بادیانه قتل آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/10/23 عبدالوحاب حاتمی قتل آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/10/22 سید حمید حاجیان مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/10/22 حسین طوطیان نوش مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/10/22 مصطفی جمشیدی مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/10/22 محسن نصیری مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/10/21 ح. س. محاربه (راهزنی) زنجان زنجان خیر دادگستری استان زنجان رسمی
1394/10/21 نامشخص مواد مخدر مازندران ساری خیر ایرنا رسمی
1394/10/21 نامشخص مواد مخدر مازندران ساری خیر ایرنا رسمی
1394/10/21 نامشخص مواد مخدر مازندران ساری خیر ایرنا رسمی
1394/10/20 ب. گ. مواد مخدر فارس لارستان خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1394/10/20 م. ح. مواد مخدر فارس لارستان خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1394/10/20 ع. ب. مواد مخدر فارس لارستان خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1394/10/20 قدرت گراوند قتل لرستان خرم آباد خیر هرانا غیر رسمی
1394/10/19 و. ع. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/10/19 ا. ت. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/10/17 و. ر. قتل آذربایجان غربی خیر ملاء عام آذر نگاه غیر رسمی
1394/10/17 رضا جلیلی علیشاهی قتل آذربایجان شرقی خیر ملاء عام سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/10/17 نامشخص مواد مخدر اردبیل اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1394/10/17 نامشخص مواد مخدر اردبیل اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1394/10/17 نامشخص مواد مخدر اردبیل اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1394/10/16 محمد جمالی فشی مواد مخدر همدان همدان خیر هرانا غیر رسمی
1394/10/16 محمد ندیرنژاد قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران رسمی
1394/10/16 مهدی صادقی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران رسمی
1394/10/16 صادق حیدری قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران رسمی
1394/10/16 حمید خدابنده لو قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران رسمی
1394/10/16 مقصود مهدی زاده قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران رسمی
1394/10/16 نامشخص مواد مخدر البرز نامشخص نامشخص دادگستری استان البرز رسمی
1394/10/16 نامشخص مواد مخدر البرز نامشخص نامشخص دادگستری استان البرز رسمی
1394/10/16 نامشخص مواد مخدر البرز نامشخص نامشخص دادگستری استان البرز رسمی
1394/10/16 توفیق محمد فر مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/10/16 حسین زادگان مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/10/16 امیر علی زادگان مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/10/16 زهرا نعمتی مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/10/15 مهدی نصرتیان قتل آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/10/15 فرهنگ هارویان مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/10/15 حاجی دیواری بدری مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/10/15 حمید قنبری مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/10/14 نامشخص قتل مازندران نوشهر خیر نوشهر آنلاین غیر رسمی
1394/10/14 عباس ب. قتل مازندران خیر ملاء عام نیروی انتظامی  رسمی
1394/10/12 مهدی رنجکش مواد مخدر لرستان خرم آباد (پارسیلون) خیر هرانا غیر رسمی
1394/10/10 نامشخص قتل خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1394/10/10 ع. قتل خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1394/10/10 امیر احمدی مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/10/10 جهانگیر سعیدی مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/10/10 جواد راهنما مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/10/10 رضا محمد پور مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/10/10 جواد قره باغی مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/10/10 حسین حسن زاده مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/10/05 بهروز امیری مواد مخدر لرستان خرم آباد (پارسیلون) خیر هرانا غیر رسمی
1394/10/05 رحمان کاظم زاده مواد مخدر لرستان خرم آباد (پارسیلون) خیر هرانا غیر رسمی
1394/10/05 علی حسن وند مواد مخدر لرستان خرم آباد (پارسیلون) خیر هرانا غیر رسمی
1394/10/03 نامشخص قتل خراسان شمالی بجنورد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1394/10/03 سجاد ه. مواد مخدر قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/10/03 علی ب. مواد مخدر قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/10/03 ماهر ب. مواد مخدر قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/10/03 حبیب م. مواد مخدر قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/10/03 حسین الف. مواد مخدر قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/10/03 وحید ب. مواد مخدر قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/10/03 رحیم کریم مکرم مواد مخدر قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/10/03 نامشخص مواد مخدر قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/10/02 یوسف ریگی مواد مخدر کرمان کرمان (شهاب) خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/10/02 نامشخص نامشخص کرمان کرمان (شهاب) خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/10/02 نامشخص نامشخص کرمان کرمان (شهاب) خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/10/02 نامشخص نامشخص کرمان کرمان (شهاب) خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/10/02 نامشخص نامشخص کرمان کرمان (شهاب) خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/10/02 مهدی خرم مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/10/02 ابراهیم خرم مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/10/01 م. رهنما مواد مخدر قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/10/01 م. فاریاب مواد مخدر قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/10/01 و. حاج ربیعی مواد مخدر قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/10/01 ع. باقرزاده مواد مخدر قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/10/01 ب. چکانلو مواد مخدر قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/10/01 ص. کلهر مواد مخدر قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/10/01 الف. حبیب زاده مواد مخدر قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/10/01 غ. مرادی مواد مخدر قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/09/30 عباس الف. قتل مازندران آمل خیر خبرگزاری فارس نیمه رسمی
1394/09/30 الف. فلاح قتل قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/09/29 مجتبی ر. سرقت مسلحانه فارس خیر ملاء عام دادگستری استان فارس رسمی
1394/09/29 نعمت جیره سرقت مسلحانه فارس خیر ملاء عام دادگستری استان فارس رسمی
1394/09/29 نامشخص مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/09/29 نامشخص مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/09/29 نامشخص مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/09/29 نامشخص مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/09/29 نامشخص مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/09/28 عبدالغنی گنگوزه ای ریگی محاربه سیستان و بلوچستان زاهدان خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/09/28 نامشخص نامشخص سیستان و بلوچستان زاهدان خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/09/25 شمس الدین اورج نژاد قتل آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/09/25 الف. ب. قتل کرمان کرمان (شهاب) خیر ایسنا نیمه رسمی
1394/09/25 مهدی سلحشور قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر خبرگزاری تسنیم نیمه رسمی
1394/09/25 مسعود استاد کریم قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر خبرگزاری تسنیم نیمه رسمی
1394/09/25 مرتضی گنجینه ای قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر خبرگزاری تسنیم نیمه رسمی
1394/09/23 میلاد خداوردی قتل مازندران خیر ملاء عام ایرنا رسمی
1394/09/18 نامشخص تجاوز فارس خیر ملاء عام واحد مرکزی خبر رسمی
1394/09/17 دادمحمد قتل قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادسرای عمومی و انقلاب قزوین رسمی
1394/09/16 ع. ب. قتل هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/09/15 حسین نیبندانی مواد مخدر گلستان گرگان خیر هرانا غیر رسمی
1394/09/15 ف. زنجانیان قتل قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادسرای عمومی و انقلاب قزوین رسمی
1394/09/15 محسن گمشادزهی قتل سیستان و بلوچستان زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1394/09/15 محسن پیری قتل سیستان و بلوچستان زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1394/09/15 عزیز سارانی قتل سیستان و بلوچستان زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1394/09/09 محمد دهقان تجاوز سیستان و بلوچستان زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1394/09/09 جواد ثمر تجاوز سیستان و بلوچستان زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1394/09/07 ا. ظ. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/09/07 ا. ر. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/09/04 رضا پورنادر مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/09/04 نورالدین پورنادر مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/09/04 ع. م. تجاوز سمنان خیر ملاء عام باشگاه خبرنگاران جوان نیمه رسمی
1394/09/03 موسی کدخدایی مواد مخدر هرمزگان میناب خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/09/03 شکرالله بلوچی مواد مخدر هرمزگان میناب خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/09/03 علی فرامرزی مواد مخدر هرمزگان میناب خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/09/03 نامشخص مواد مخدر هرمزگان میناب خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/09/03 نامشخص مواد مخدر هرمزگان میناب خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/09/03 علیرضا شاهی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر همشهری آنلاین نیمه رسمی
1394/09/03 سعید نجفی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر همشهری آنلاین نیمه رسمی
1394/09/03 فرشاد حقی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر همشهری آنلاین نیمه رسمی
1394/09/03 محمد بیگی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر همشهری آنلاین نیمه رسمی
1394/09/03 محمد پلمبه قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر همشهری آنلاین نیمه رسمی
1394/09/02 جعفر احمدی مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/09/02 رضا وهاب زاده مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/08/30 حسن دورویی مقدم تجاوز سیستان و بلوچستان زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1394/08/30 نظیر احمد ریگی مواد مخدر سیستان و بلوچستان زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1394/08/30 مرتضی لکزایی مواد مخدر سیستان و بلوچستان زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1394/08/30 مهدی بودینه تجاوز سیستان و بلوچستان زابل خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/08/27 علی لاچینی مواد مخدر آذربایجان غربی میاندوآب خیر کردپا غیر رسمی
1394/08/27 نامشخص نامشخص آذربایجان غربی میاندوآب خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/08/25 سعید رحیمی قتل آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/08/23 محمد یونس جمال الدینی قتل سیستان و بلوچستان زاهدان خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/08/21 ممد علی زمانی مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/08/21 جعفر عزیزی مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/08/21 محمد پناهوند مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/08/21 هاجر صفری مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/08/19 ه. م. تجاوز کرمان بافت خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1394/08/19 الف. ع. تجاوز کرمان بافت خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1394/08/19 ن. ح. تجاوز کرمان بافت خیر دادگستری استان کرمان رسمی
1394/08/18 رحیم احمدی قتل آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/08/18 محمد علی مرادی قتل آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/08/18 ع. س. تجاوز آذربایجان غربی خیر ملاء عام آذرنگاه غیر رسمی
1394/08/17 کامبیز شهبازی مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/08/17 ایرج تیزمغز مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/08/17 مهدی افلاکی مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/08/17 سیروس چشمه مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/08/13 قربانعلی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/08/13 حمید سمیعی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/08/13 بیوک محبی قتل آذربایجان شرقی تبریز خیر کردپا غیر رسمی
1394/08/11 برکت ملک رئیسی مواد مخدر اصفهان اصفهان (دستگرد) خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/08/10 محمد بارانی مواد مخدر گلستان گرگان خیر هرانا غیر رسمی
1394/08/10 مختار خوجملی مواد مخدر گلستان گرگان خیر هرانا غیر رسمی
1394/08/10 نامشخص تجاوز گلستان خیر ملاء عام دادگستری استان گلستان رسمی
1394/08/10 نامشخص تجاوز گلستان خیر ملاء عام دادگستری استان گلستان رسمی
1394/08/06 صیاد نریمانی قتل آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/07/22 نامشخص مواد مخدر اردبیل اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1394/07/22 نامشخص مواد مخدر اردبیل اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1394/07/21 فاطمه سالبهی قتل فارس شیراز (عادل آباد) خیر خبرگزاری میزان رسمی
1394/07/20 بهمن کریمی زاده مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/07/20 اکبر شفیعی مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/07/20 فرهاد داداشی مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/07/20 نادر صیفی مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/07/20 کیومرث محمدی تجاوز البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/07/20 هادی محمدی تجاوز البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/07/20 کامران رشیدی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کردپا غیر رسمی
1394/07/20 رستم پریزین مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کردپا غیر رسمی
1394/07/20 خلیل عبدالی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کردپا غیر رسمی
1394/07/20 یعقوب علیزاده مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کردپا غیر رسمی
1394/07/20 جهانگیر صحرایی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کردپا غیر رسمی
1394/07/20 نامشخص مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کردپا غیر رسمی
1394/07/20 نامشخص مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کردپا غیر رسمی
1394/07/20 نامشخص مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کردپا غیر رسمی
1394/07/20 نریمان جوکار سرقت مسلحانه فارس خیر ملاء عام دادگستری استان فارس رسمی
1394/07/20 یاسر حق پرست سرقت مسلحانه فارس خیر ملاء عام دادگستری استان فارس رسمی
1394/07/20 ناصر پوزش سرقت مسلحانه فارس خیر ملاء عام دادگستری استان فارس رسمی
1394/07/19 محسن تیما قتل هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/07/18 م. م. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/07/18 ر. ح. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/07/18 ق. ا. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/07/16 مهدی چنگ زن قتل هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/07/15 داریوش شیرازی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر ایسنا نیمه رسمی
1394/07/15 مجید جوانمرد قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر ایسنا نیمه رسمی
1394/07/15 مرتضی بیات قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر ایسنا نیمه رسمی
1394/07/14 صمد ذهبی قتل کرمانشاه کرمانشاه (دیزل آباد) خیر عفو بین الملل غیر رسمی
1394/07/14 علی بازخسروی قتل فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/07/14 مصطفی خسروی قتل فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/07/14 علی بازنوریان قتل فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/07/14 فرزاد احمد پناه قتل کردستان سنندج خیر کانون مدافعان حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/07/14 علیار قتل قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/07/13 م. ی. قتل خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1394/07/13 نامشخص قتل خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1394/07/12 عزیز مکتبی قتل فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/07/05 محمد رضا فیوجی نامشخص هرمزگان بندرعباس خیر هرانا غیر رسمی
1394/07/01 حاجی محمد نوتی زهی نامشخص یزد یزد خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/07/01 نامشخص نامشخص یزد یزد خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/07/01 نامشخص نامشخص یزد یزد خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/07/01 نامشخص نامشخص یزد یزد خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/07/01 نامشخص نامشخص یزد یزد خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/07/01 نامشخص نامشخص یزد یزد خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/06/30 عباس کلوندی قتل کردستان سنندج خیر کانون مدافعان حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/06/29 الف. تجاوز خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1394/06/28 ح. م. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/06/28 ش. پ. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/06/26 نامشخص قتل خراسان شمالی بجنورد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1394/06/25 سعید زرگری قتل اصفهان خیر ملاء عام واحد مرکزی خبر رسمی
1394/06/25 رئوف حسنی قتل کردستان سنندج خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/25 مرتضی احمد بیگی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/06/25 سید جلال استادی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/06/25 داود علم بیگی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/06/25 نامشخص قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/06/25 نامشخص قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/06/21 ح. ن. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/06/21 ن. ب. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/06/18 نامشخص قتل خراسان جنوبی بیرجند خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1394/06/18 حجت الماسی مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/18 سجاد مقصودی مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/18 والی نریمانی مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/18 ناصر حسین زاده مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/18 محمد علی یوسفی قتل آذربایجان شرقی تبریز خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/18 غلامحسین دهباشی نامشخص سیستان و بلوچستان زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/06/17 علی تیموریان مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر هرانا غیر رسمی
1394/06/17 رسول میرزایی مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر هرانا غیر رسمی
1394/06/16 علی تفرشی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/16 محمود براتی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/16 مهدی رحیمی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/16 حسین رستمی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/16 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/16 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/16 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/16 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/16 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/16 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/16 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/14 داوود پوراحمدیان قتل آذربایجان شرقی تبریز خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/14 مجید ساسولی مواد مخدر سیستان و بلوچستان زابل خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/06/11 مصطفی آخوند زاده مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1394/06/11 مجید رضایی مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1394/06/11 سعید جلالی مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1394/06/11 حمید فرجی مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1394/06/10 سید زاهد هدایتی قتل کردستان سنندج خیر هرانا غیر رسمی
1394/06/09 مستجاب پورمحمد قتل آذربایجان شرقی تبریز خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/09 ع. ق. تجاوز هرمزگان خیر ملاء عام دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/06/07 یوسف باقی زاده مواد مخدر لرستان خرم آباد (پارسیلون) خیر کردپا غیر رسمی
1394/06/07 عبدالله زارعی قتل هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/06/05 جمال جعفری قتل کردستان سنندج خیر کانون مدافعان حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/06/04 داوود اعما زاده قتل آذربایجان شرقی تبریز خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/04 بهروز نوری قتل کرمانشاه کرمانشاه (دیزل آباد) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/04 شاه بخش حقی قتل کرمانشاه کرمانشاه (دیزل آباد) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/04 نامشخص قتل کرمانشاه کرمانشاه (دیزل آباد) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/04 نامشخص قتل کرمانشاه کرمانشاه (دیزل آباد) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/04 نامشخص قتل کرمانشاه کرمانشاه (دیزل آباد) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/04 نامشخص قتل کرمانشاه کرمانشاه (دیزل آباد) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/04 نامشخص قتل کرمانشاه کرمانشاه (دیزل آباد) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/06/04 بهروز الخانی محاربه (عضویت در پژاک) و قتل آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کانون مدافعان حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/06/04 نامشخص مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کانون مدافعان حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/06/04 نامشخص مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کانون مدافعان حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/06/04 نامشخص مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کانون مدافعان حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/06/04 نامشخص مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کانون مدافعان حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/06/04 نامشخص مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کانون مدافعان حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/06/02 حسین کریمی مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر هرانا غیر رسمی
1394/06/01 رضا فتاحی قتل مازندران ساری خیر دادگستری استان مازندران رسمی
1394/05/31 م. م. قتل گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/05/31 ا. م. قتل گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/05/30 نامشخص مواد مخدر اردبیل اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1394/05/28 صفدر قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جوان آنلاین نیمه رسمی
1394/05/28 نامشخص قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جوان آنلاین نیمه رسمی
1394/05/28 نامشخص قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جوان آنلاین نیمه رسمی
1394/05/28 پرویز قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جوان آنلاین نیمه رسمی
1394/05/28 یاور قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جوان آنلاین نیمه رسمی
1394/05/27 مرتضی تجاوز زنجان خیر ملاء عام دادگستری استان زنجان رسمی
1394/05/27 محمد تجاوز زنجان خیر ملاء عام دادگستری استان زنجان رسمی
1394/05/26 سیامک فدایی مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/05/26 ظاهر عمردین مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/05/26 وزیر احمد عمردین مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/05/26 امیر حسین عبدالخالق مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/05/26 منصور مهدی زاده مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/05/26 غلام فایضی مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/05/26 عیسی عمرزهی مواد مخدر هرمزگان میناب خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/05/26 سعادت شاکرم زهی مواد مخدر هرمزگان میناب خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/05/26 جمعه پیره مواد مخدر هرمزگان میناب خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/05/26 عبدالحق شهنوازی مواد مخدر هرمزگان میناب خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/05/25 عمر پرستنده خیال مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر کمپین فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/05/23 ذ. پ. قتل گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/05/22 ابوذر دهواری مواد مخدر کرمان رفسنجان خیر کمپین فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/05/22 انور دهواری مواد مخدر کرمان رفسنجان خیر کمپین فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/05/21 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/05/21 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/05/21 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/05/19 فاطمه حدادی نامشخص البرز کرج (رجایی شهر) خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/05/18 رضا ب. (احسان) تجاوز خراسان رضوی خیر ملاء عام خبرگزاری مهر نیمه رسمی
1394/05/18 علی ن. (محمد) تجاوز خراسان رضوی خیر ملاء عام خبرگزاری مهر نیمه رسمی
1394/05/18 سیروان نژاوی محاربه (عضویت در پژاک) آذربایجان شرقی تبریز خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/18 حسین بزرگ نژاد مواد مخدر اصفهان اصفهان (دستگرد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/13 حسین سیفی قلی مواد مخدر کرمان رفسنجان خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/13 نامشخص مواد مخدر کرمان رفسنجان خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/13 نامشخص مواد مخدر کرمان رفسنجان خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/13 نامشخص مواد مخدر یزد نامشخص خیر دادگستری استان یزد رسمی
1394/05/13 نامشخص مواد مخدر یزد نامشخص خیر دادگستری استان یزد رسمی
1394/05/13 نامشخص مواد مخدر یزد نامشخص خیر دادگستری استان یزد رسمی
1394/05/13 نامشخص مواد مخدر یزد نامشخص خیر دادگستری استان یزد رسمی
1394/05/12 منصور یوسفی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر ماف نیوز غیر رسمی
1394/05/12 غ. ع. ک. مواد مخدر فارس خیر ملاء عام خبرگزاری فارس نیمه رسمی
1394/05/10 ص. ج. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/05/10 م. م. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/05/10 م. پ. قتل گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/05/08 عزت سابکی مواد مخدر کرمان کرمان (شهاب) خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/08 میثم شهرکی مواد مخدر کرمان کرمان (شهاب) خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/08 علی زهی مواد مخدر کرمان کرمان (شهاب) خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/08 نامشخص مواد مخدر کرمان کرمان (شهاب) خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/08 نامشخص مواد مخدر کرمان کرمان (شهاب) خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/08 نامشخص مواد مخدر اردبیل اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1394/05/07 نامشخص مواد مخدر اصفهان اصفهان (دستگرد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/07 نامشخص مواد مخدر اصفهان اصفهان (دستگرد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/07 نامشخص مواد مخدر اصفهان اصفهان (دستگرد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/07 نامشخص مواد مخدر اصفهان اصفهان (دستگرد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/07 پریدخت مولایی فر مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/05/07 محسن نعمتی تجاوز البرز خیر ملاء عام خبرگزاری میزان رسمی
1394/05/07 جلیل نعمتی تجاوز البرز خیر ملاء عام خبرگزاری میزان رسمی
1394/05/07 امید قلی زاده تجاوز البرز خیر ملاء عام خبرگزاری میزان رسمی
1394/05/06 فرهاد دورکانلو قتل آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/05/06 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/05/06 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/05/06 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/05/06 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/05/05 امید محمدی دارا مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/05 مصطفی غفارزاده مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/05 امیدرضا کرم پور مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/05 شهریار حسن زاده مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/05 حسین افغان مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/05 یاره حسن زاده مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/05 ساسان سالاری مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/05 میثم حسنی نژاد مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/05 امان الله بلوچ زهی مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/05 فیروز نوری مجد مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/05 سعید گنجی (گنجوی) مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/05/04 جنگی کرنگش مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/05/04 خداداد کرنگش مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/05/03 فیض الله قلعه مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/05/03 فرهاد ابراهیمی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/05/03 محمد سلیم ابراهیمی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/05/03 عبدالله قادرپور مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/05/03 یونس مالکی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/05/03 نامشخص مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/05/03 الف. ک. تجاوز ایلام ایلام خیر دادگستری استان ایلام رسمی
1394/05/03 ر. ع. تجاوز ایلام ایلام خیر دادگستری استان ایلام رسمی
1394/05/03 ن. ش. تجاوز ایلام ایلام خیر دادگستری استان ایلام رسمی
1394/05/03 وحید دستور نامشخص سیستان و بلوچستان زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/04/31 سعید باطنی تجاوز اصفهان نامشخص نامشخص دادگستری استان اصفهان رسمی
1394/04/31 حسین یزدانی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/04/31 ابوالحسن موسوی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/04/31 امیر صالحی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/04/31 محمود قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/04/31 نوید قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/04/31 محمود قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/04/31 حمید (امیر) قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/04/31 مهراب قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/04/31 پدرام قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/04/24 محمد علی قیصری تجاوز خراسان رضوی خیر ملاء عام دادگستری استان خراسان رضوی رسمی
1394/04/07 علیرضا مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/04/07 سیروان قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/28 نامشخص مواد مخدر خراسان رضوی کاشمر خیر دادگستری استان خراسان رضوی رسمی
1394/03/27 نامشخص محاربه (آدم ربایی) خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر دادگستری استان خراسان رضوی رسمی
1394/03/27 م. ذ. قتل مازندران ساری خیر دادگستری استان مازندران رسمی
1394/03/26 حسین ج. تجاوز فارس خیر ملاء عام دادگستری استان فارس رسمی
1394/03/26 افشین صانعی مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/26 رضا اشیر مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/26 وحید نجفی مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/26 علی اکبر سمندری مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/26 جمعه خان ه. مواد مخدر مازندران خیر ملاء عام دادگستری استان مازندران رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/26 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/25 نامشخص تجاوز خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1394/03/23 عبدالعزیز زورقی نامشخص سیستان و بلوچستان زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/03/23 فرهاد پروین نامشخص سیستان و بلوچستان زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/03/23 ملک زایی نامشخص سیستان و بلوچستان زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/03/23 ه. م. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/03/23 ق. پ. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/03/21 نامشخص مواد مخدر اردبیل اردبیل خیر خبرگزاری فارس نیمه رسمی
1394/03/21 علی امینی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/21 عثمان امینی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/21 منصور فاتحی راد مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/21 نامشخص مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/21 نامشخص مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/21 نامشخص مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/21 محمد جواد و. تجاوز فارس خیر ملاء عام دادگستری استان فارس رسمی
1394/03/21 نامشخص تجاوز البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/03/21 نامشخص تجاوز البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/03/20 حمید ب. قتل قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/03/20 رضا منصوری مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/03/20 سالار محمود زاده مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/03/20 رضا کارگری مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/03/20 محمد جنتی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/03/20 حسن نورمحمدی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/03/20 مصطفی کوهی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/03/20 علی تقی پور مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/03/20 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/03/20 احمد قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/03/20 نامشخص قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/20 نامشخص قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/20 نامشخص قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/20 نامشخص قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/20 نامشخص قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/20 نامشخص قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/20 نامشخص قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/20 نامشخص قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/20 نامشخص قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/20 نامشخص قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1394/03/19 نامشخص قتل نامشخص نامشخص خیر باشگاه خبرنگاران جوان نیمه رسمی
1394/03/19 علی ح. تجاوز فارس خیر ملاء عام دادگستری استان فارس رسمی
1394/03/19 ی. ا. تجاوز کرمان خیر ملاء عام دادگستری استان کرمان رسمی
1394/03/19 م. د. تجاوز کرمان خیر ملاء عام دادگستری استان کرمان رسمی
1394/03/18 فرزاد پروین قتل سیستان و بلوچستان زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/18 علی فیروز مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/03/18 مسعود عیلمردان خانی مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/03/18 سعید زنگنه مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/03/18 اکبر مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/03/18 مجید طایفه مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/03/18 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/03/18 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/03/18 محمود صمیمی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/03/18 محمد استیری مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/18 مسعود عباسی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/18 بهروز صحرایی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/18 یوسف خونانی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/18 بابک رحیمی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/18 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/18 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/18 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/18 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/18 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/18 م. ک. قتل مازندران قائم شهر خیر دادگستری استان مازندران رسمی
1394/03/18 بهروز درویشی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/18 نصرت عباسی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/18 محمد بهاالدینی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/18 خورشید عباس نژاد مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/18 بهنام خلیل پور مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/18 رسول محمدی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/18 چراغ کارگشا مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/03/18 فرهاد منافی مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/03/18 محمد شفیعی جم مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/03/18 گل محمد شهدادی مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/03/18 عبدالمجید پرندآور مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/03/18 خان میرزا جعفری مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/03/18 منصور مختاری نژاد مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/03/18 حسن میرزایی مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/03/17 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/17 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/17 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/17 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/17 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/17 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/17 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/16 منصور آروند محاربه (همکاری با حزب دمکرات کردستان) آذربایجان غربی میاندوآب خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/12 نامشخص قتل زنجان زنجان (اسلام آباد) خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1394/03/11 الف. م. تجاوز کرمان خیر ملاء عام دادگستری استان کرمان رسمی
1394/03/11 فرامرز رزمی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/03/11 فرزاد طاهایی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/11 امین بابایی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/11 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/11 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/11 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/11 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/11 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/11 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/11 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/11 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/11 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/11 محمد رشید راهدار مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کردپا غیر رسمی
1394/03/11 حبیب راهدار مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کردپا غیر رسمی
1394/03/11 اردلان راهدار مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کردپا غیر رسمی
1394/03/11 شیرزاد رشیدی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کردپا غیر رسمی
1394/03/10 نامشخص قتل خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1394/03/10 ع. ق. مواد مخدر مازندران ساری خیر دادگستری استان مازندران رسمی
1394/03/10 ن. ر. مواد مخدر مازندران ساری خیر دادگستری استان مازندران رسمی
1394/03/10 سهراب شنبدی تجاوز فارس خیر ملاء عام دادگستری استان فارس رسمی
1394/03/10 محمد عباس نژاد مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/10 نامشخص مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/10 نامشخص مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/10 نامشخص مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/10 نامشخص مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/09 فاطمه مهربانی نامشخص تهران قرچک خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/03/09 نامشخص نامشخص تهران قرچک خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/03/07 روح الله گشتاسبی قتل کهگیلویه و بویراحمد گچساران خیر ایرنا رسمی
1394/03/06 نوروز بصیری قتل آذربایجان شرقی تبریز خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/06 ق. پ. قتل مازندران ساری خیر دادگستری استان مازندران رسمی
1394/03/06 ع. قتل خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1394/03/06 س. ک. محاربه (سرقت مسلحانه) خراسان رضوی خیر ملاء عام واحد مرکزی خبر رسمی
1394/03/06 ر. م. محاربه (سرقت مسلحانه) خراسان رضوی خیر ملاء عام واحد مرکزی خبر رسمی
1394/03/06 ه. ح. محاربه (سرقت مسلحانه) خراسان رضوی خیر ملاء عام واحد مرکزی خبر رسمی
1394/03/04 علی نوروزی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/03/04 نادر حاجی زاده مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/04 محمد بارانی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/04 جهانگیر شاهو زهی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/04 مهرشاد سلیمانی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/04 رضا دایی زاده مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/04 احسان ثقفی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/04 عباس عامری مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/04 علی کوشکی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/04 احمد ابراهیمی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/04 مهران بلوچ زهی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/04 کریم بخشی بامری مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/03/04 احمد ربیعی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/03/04 احمد ربدوست مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/03/04 سید محمد میرحسینی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/03/03 مسعود زیبایی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/03 عباس حیدری مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/03 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/03 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/03 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/03 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/03 نامشخص قتل کرمان کرمان (شهاب) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/03 نامشخص قتل کرمان کرمان (شهاب) خیر هرانا غیر رسمی
1394/03/02 نامشخص مواد مخدر اردبیل اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1394/02/31 افشین کریمی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/02/31 احمد تیموری مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/02/31 محسن میرزایی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/02/31 محسن رفیعی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/02/31 فرمان گنجوی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/02/31 سید حسین سید رضایی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/02/31 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/02/31 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/02/31 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/02/31 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/02/31 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/02/30 اردلان کریمی بنیاد قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/02/30 علی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/02/30 میثم سیف اللهی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/02/30 مرتضی امینی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/02/30 بهروز کریمی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/02/30 الف. خ. قتل خراسان رضوی خیر ملاء عام واحد مرکزی خبر رسمی
1394/02/30 ایوب ترکمانی مواد مخدر هرمزگان خیر ملاء عام روزنامه جمهوری اسلامی نیمه رسمی
1394/02/29 عبدالرحمن شهنوازی مواد مخدر مرکزی اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1394/02/29 عیسی ب. مواد مخدر مرکزی اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1394/02/29 علیرضا ب. مواد مخدر مرکزی اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1394/02/29 احمد رضا م. مواد مخدر مرکزی اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1394/02/29 مهدی کشاورز قتل فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/29 نامشخص قتل فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/29 نامشخص قتل فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/29 نامشخص قتل فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/29 نامشخص قتل فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/29 حسین ع. تجاوز فارس خیر ملاء عام دادگستری استان فارس رسمی
1394/02/29 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/29 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/29 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/29 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/29 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/29 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/29 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/29 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/29 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/24 نامشخص قتل خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1394/02/23 خ. احمدی قتل قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/02/23 م. م. قتل گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/02/22 نامشخص مواد مخدر همدان همدان خیر دادگستری استان همدان رسمی
1394/02/22 نامشخص مواد مخدر همدان همدان خیر دادگستری استان همدان رسمی
1394/02/22 نامشخص مواد مخدر همدان همدان خیر دادگستری استان همدان رسمی
1394/02/22 علی ی. مواد مخدر مرکزی اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1394/02/22 بتول الف. مواد مخدر مرکزی اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1394/02/22 منصور گ. مواد مخدر مرکزی اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1394/02/22 ابوالفضل م. مواد مخدر مرکزی اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1394/02/22 نامشخص قتل فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/22 نامشخص قتل فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/22 نامشخص قتل فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/20 نامشخص سرقت مسلحانه فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/20 نامشخص سرقت مسلحانه فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/20 نامشخص سرقت مسلحانه فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/20 نامشخص سرقت مسلحانه فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/20 م. ب. قتل خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1394/02/19 ا. ف. قتل گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/02/19 عادل بخشعلی زاده قتل آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/19 بهمن اسماعیلی قتل آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/19 قادر حمیدی قتل آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/19 علی تاجداری قتل آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/17 شاهین صالحی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/17 حاجی عباسی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/17 احمد شیری مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/17 لطیف علیزاده مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/17 عبدالعزیز فولادی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/17 حسن بینا مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/15 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/15 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/15 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/15 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/15 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/15 ابراهیم گراوند مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/02/15 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/02/15 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/02/15 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/02/15 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/02/15 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/02/15 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/02/15 علیرضا قتل قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/02/15 نامشخص مواد مخدر مازندران ساری خیر دادگستری استان مازندران رسمی
1394/02/15 نامشخص مواد مخدر مازندران ساری خیر دادگستری استان مازندران رسمی
1394/02/15 نامشخص مواد مخدر مازندران ساری خیر دادگستری استان مازندران رسمی
1394/02/14 زاهد دینار زهی مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر فعالین بلوچ غیر رسمی
1394/02/13 علی یزدی نامشخص البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/02/13 ظاهر ملازهی نامشخص البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/02/10 فرهاد یوسفی قتل کردستان سنندج خیر کانون مدافعان حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1394/02/09 علیرضا قتل قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1394/02/06 نامشخص نامشخص مرکزی اراک خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/06 نامشخص نامشخص مرکزی اراک خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/06 نامشخص نامشخص مرکزی اراک خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/06 نامشخص نامشخص مرکزی اراک خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/06 الف. ع. تجاوز زنجان زنجان (اسلام آباد) خیر دادگستری استان زنجان رسمی
1394/02/06 م. م. تجاوز زنجان ابهر خیر دادگستری استان زنجان رسمی
1394/02/05 ن. ف. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/02/05 ف. ی. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/02/05 م. و. قتل گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1394/02/03 نامشخص مواد مخدر کرمان کرمان (شهاب) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/03 نامشخص مواد مخدر کرمان کرمان (شهاب) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/03 نامشخص مواد مخدر کرمان کرمان (شهاب) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/03 نامشخص مواد مخدر کرمان جیرفت خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/03 نامشخص مواد مخدر کرمان جیرفت خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/03 حسین علی خواه مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/02/03 حیدر مریدانی مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/02/03 فرهاد کیانیان مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/02/03 مجید نارویی مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/02/03 مسعود براهویی مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/02/03 محمد احمدی مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/02/03 اصغر قریشی قتل هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/02/03 مهرداد آزمند قتل هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/02/03 قاسم مازیار قتل هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/02/02 نامشخص قتل فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/02 نامشخص قتل فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/02 نامشخص قتل فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/02 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/02 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/02 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/02 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/02 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/02 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/02/01 نامشخص مواد مخدر اردبیل اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1394/02/01 نامشخص مواد مخدر اردبیل اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1394/02/01 نامشخص مواد مخدر اردبیل اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1394/01/29 محمد نورزهی مواد مخدر سیستان و بلوچستان زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/01/29 عبدالله نورزهی مواد مخدر سیستان و بلوچستان زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/01/29 رمضان نورزهی مواد مخدر سیستان و بلوچستان زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/01/29 سعید مواد مخدر سیستان و بلوچستان زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/01/28 نامشخص مواد مخدر خراسان جنوبی بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/28 نامشخص مواد مخدر خراسان جنوبی بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/28 نامشخص مواد مخدر خراسان جنوبی بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/28 نامشخص مواد مخدر خراسان جنوبی بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/27 رضا (مرغی) مواد مخدر خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1394/01/27 نامشخص مواد مخدر خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/27 نامشخص مواد مخدر خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/27 نامشخص مواد مخدر خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/27 نامشخص مواد مخدر خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/27 نامشخص مواد مخدر خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/27 نامشخص مواد مخدر خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/27 نامشخص مواد مخدر خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/27 نامشخص مواد مخدر خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/27 نامشخص مواد مخدر خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/27 نامشخص مواد مخدر خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/27 نامشخص مواد مخدر خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/26 کیوان س. مواد مخدر مرکزی اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1394/01/26 حسین ب. مواد مخدر مرکزی اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1394/01/26 مسعود م. مواد مخدر مرکزی اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1394/01/26 محمد ج. مواد مخدر مرکزی اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1394/01/26 رشید د. محاربه (سرقت مسلحانه) فارس خیر ملاء عام دادگستری استان فارس رسمی
1394/01/26 مرتضی ص. قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/01/26 نعیم قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/01/26 شهروز قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/01/26 بهرام (جواد صابری) قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/01/26 صفدر قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین نیمه رسمی
1394/01/25 علی سرداری قتل فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/25 رضا سرداری قتل فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/25 محمد زحمتکش مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/01/25 معصوم علی میری مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/01/25 عسکر عبدی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/01/25 سعید حسن مرادی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/01/25 یحیی یوسفی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/01/25 یدالله میرزایی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/01/25 حسن رضایی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/01/25 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/01/25 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/01/25 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/01/25 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/01/25 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/01/25 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/01/25 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/01/25 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر کمیته بین المللی علیه اعدام غیر رسمی
1394/01/24 سجاد مخبری مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/01/24 رحیم نجفی مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1394/01/24 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/24 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/24 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/24 منصور غلام زاده مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/24 رضا قربانی مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/24 محمود ملکی مواد مخدر البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/24 شهاب کریمی مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1394/01/24 حمید فرجلو مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1394/01/24 حسن ابولحسنی مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1394/01/24 احمد ملکی زاده مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1394/01/24 طالب نبی زاده مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1394/01/24 شهرام قلی پور مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1394/01/24 سعید پورمحمد مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1394/01/24 اصغر امیری مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1394/01/24 سیامک رنجبری مواد مخدر اصفهان اصفهان (دستگرد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/24 نامشخص مواد مخدر اصفهان اصفهان (دستگرد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/24 نامشخص مواد مخدر اصفهان اصفهان (دستگرد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/24 نامشخص مواد مخدر اصفهان اصفهان (دستگرد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/23 نعمت الله ن. مواد مخدر مرکزی اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1394/01/23 محمد ل. مواد مخدر مرکزی اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1394/01/23 محمود س. مواد مخدر مرکزی اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1394/01/23 حامد ن. مواد مخدر مرکزی اراک خیر دادگستری استان مرکزی رسمی
1394/01/23 شاهین قتل یزد خیر ملاء عام دادگستری استان یزد رسمی
1394/01/22 محمد نوری مواد مخدر سیستان و بلوچستان زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/01/22 هاتف براهویی مواد مخدر سیستان و بلوچستان زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1394/01/20 منوچهر غفوری قتل هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/01/20 عیسی علی زهی قتل هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1394/01/16 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/16 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/16 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/16 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/11 نامشخص قتل کرمانشاه کرمانشاه (دیزل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/11 امیر قائمی مواد مخدر سیستان و بلوچستان زابل خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/10 نامشخص قتل بوشهر بوشهر خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/10 نامشخص قتل بوشهر بوشهر خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/09 هاشم فیروزی مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/06 نامشخص مواد مخدر خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/06 نامشخص مواد مخدر خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/06 نامشخص مواد مخدر خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/05 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/05 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/05 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/05 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/05 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/05 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1394/01/05 نامشخص مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

برچسبی برای این خبر وجود ندارد