صفحه اصلی | Persian | انتشارات | داده‎ها | جدول زندانیان | لیست فعالین سیاسی٬ مدنی و عقیدتی در بند در زندان های ایران

لیست فعالین سیاسی٬ مدنی و عقیدتی در بند در زندان های ایران

 

مرکز اسناد حقوق بشر ایران طی تحقیقی جامع اقدام به جمع آوری لیست فعالین سیاسی٬ مدنی و عقیدتی دربند در زندان های ایران نموده است. این اطلاعات و داده ها برای پروژه UnlockIran متعلق به این مرکز از طریق منابع رسمی و غیررسمی گردآوری و تهیه شده و به صورت ماهانه به روزرسانی می گردد. لازم به ذکر است که به علت عدم شفافیت دستگاه قضایی و نیز ارعاب نهادینه شده از سوی نهادهای امنیتی در میان خانواده زندانیان در جهت عدم اطلاع رسانی٬ ممکن است کاستی هایی در لیست ذیل مشاهده گردد. در حال حاضر تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ تعداد   ۸۲۱ زندانی در بند هستند.

دریافت فایل اکسل

تاریخ به روز رسانی :۲۵ اسفند ۱۳۹۴


 

نامجنسیتتاریخ بازداشتمذهبقومیتنوع فعالیتزندانلینک منبع
(ابراهیم بهرامی (سید Male 2013-05-06 Sufi N/A Religious Minority In exile in Sardasht منبع
حمید اسلامی Male 2012-07-14 Baha'i N/A Religious Minority Adel Abad (Shiraz) منبع
محمدعلی شمشیرزن Male 2013-05-06 Sufi N/A Religious Minority In exile in Sardasht منبع
محمد علی صادقی Male 2013-05-06 Sufi N/A Religious Minority In exile in Bandar Abbass منبع
محمدعلی دهقان Male 2013-04-30 Sufi N/A Religious Minority Adel Abad (Shiraz) منبع
محسن اسماعیلی Male 2013-04-29  Sufi Kurdish Ethnic Minority In exile in Dezful منبع
رحمان وفائی Male 2012-07-14 Baha'i N/A Religious Minority Adel Abad (Shiraz) منبع
یکتا فهندژ Female 3/17/2014 Baha'i N/A Religious Minority Adel Abad (Shiraz) منبع
عبدالامیر چلداوی Male 2006 N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
عبدالامام زایری Male 2005 N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
عبدالله محیی Male 2014-01-14 Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
عبدالزهرا هیلچی Male 2005 N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
ابوالفضل عابدینی نصر Male 2010-03-03 N/A N/A Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
عادل عفراوی Male N/A N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
علی ساعدی Male 2007-09-13 N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
علی سیاحی Male 2014-04 N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
علیرضا نزاری Male 2008 N/A Arab Ethnic Minority In exile in Kahnooj منبع
سید امین موسوی Male 2014-01-14 Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
باقر غلامی Male 2014-01-04 Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
عیدان شاخی Male 2012-01 N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
فالح سیلاوی Male N/A N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
غازی حیدری Male 2009-05 N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
حمید هادی Male 2014-01-14 Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
حمزه سواری Male 2005 N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
حسن عبیات Male 2012-01 Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
حسن هاشمی Male 2011-05-16 N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
جبار یباری Male 2012-03 N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
(جابر آلبوشوکه (سید Male 2011-03-13 N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
جمال عبدالخصر Male 2014-01-14 Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
جاسم محمد عیسی Male 2014-01-14 Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
جاسم سواعدی Male 2012-01 N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
کاظم خوش نمک(خضیراوی) Male 2008-04-03 N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
خالد عبیداوی Male 2012-01 N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
سید خلیل طاهری موسوی Male 2014-01-14 Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
محمد نواصری Male N/A N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
محمد علی عموری Male 2011-02-16 N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
(مختار آلبوشوکه (سید Male 2011-03-13 Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
ناظم بریهی Male 2005-10-09 N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
نعمت الله عبیات Male N/A N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
رضا عنیدزاده Male 2012 N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
سخی ریگی Male 2009-06-18 Sunni Muslim Baloch Blogger Ahvaz (Karoun) منبع
صالح تامولی Male 2013-04-11 N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
سلمان چایان Male 2012-11-11 N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
طاهر مزرعه Male 2006 N/A Arab Ethnic Minority In exile in Damghan منبع
یحیی نواصری Male 2005-10-02 N/A Arab Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
یوسف فتوحی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Ahvaz (Karoun) منبع
فاطمه رهنما Female 2009-06-27 N/A N/A Political Activist Ahvaz (Sepidar) منبع
جلیل مجدم Male 2006 N/A Arab Ethnic Minority Arak منبع
حاج مکی حلمی زاده Male 2012-10-27 N/A Arab Ethnic Minority In exile in Ardebil منبع
حامد ریگی شورکی Male 2008 Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Ardebil منبع
ارژنگ داوودی Male 2003-10 N/A N/A Writer Bandar Abbas منبع
 حسن جوانی Male 2011-09 N/A N/A Political Activist Bandar Abbas منبع
کریم موسی زاده Male 2009-06-29 N/A Kurdish Ethnic Minority Bandar Abbas منبع
مرتضی وفایی Male 2013-03-21 Sunni Muslim N/A Blogger Bandar Abbas منبع
بدیع حسین‌پناهی Male 9/10/2014 N/A Kurdish Political Activist Bandar Lengeh منبع
عبدالرضا قنبری Male 2010-01-14 N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaei Shahr منبع
جواد ابوعلی Male 2013-05-27 N/A N/A Student Activist Behbahan منبع
سیوان باتونه Male 2011-07-25 N/A Kurdish Ethnic Minority Bijar منبع
شهرام مختاری Male 2012-04-24 Baha'i N/A Religious Minority Birjand منبع
محمد صابر ملک رئیسی Male 2009 Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Chabahar منبع
عمار عبیات Male 2/26/2014 N/A Arab Ethnic Minority Dezful منبع
غلام عباس ساکی (سعید ساکی) Male 2006-04-04 N/A Arab Ethnic Minority Dezful منبع
عماد منابی Male 2014-04 N/A Arab Ethnic Minority Dezful منبع
بهمن سلیمی Male 2013 Sunni Muslim N/A Regious Minority Dizel Abad (Kermanshah) منبع
بلال احمدی Male 2013 Sunni Muslim N/A Regious Minority Dizel Abad (Kermanshah) منبع
اسماعیل عبدی Male 6/27/2015 N/A N/A Labor Activist Evin منبع
فواد رضایی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Dizel Abad (Kermanshah) منبع
لایق کردپور Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Dizel Abad (Kermanshah) منبع
مهدی محمد نژاد Male 2010 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Dizel Abad (Kermanshah) منبع
مصعب خذری Male 2013 Sunni Muslim N/A Religious Minority Dizel Abad (Kermanshah) منبع
نامدار قادری Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Dizel Abad (Kermanshah) منبع
پوریا فرازمند Male 2013-04-07 N/A N/A Blogger Dizel Abad (Kermanshah) منبع
صباح رضایی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Dizel Abad (Kermanshah) منبع
زینب جلالیان Female 2007-07 N/A Kurdish Ethnic Minority Dizel Abad (Kermanshah) منبع
رمضان عذاری ناصری Male 2006 N/A Arab Ethnic Minority Eqlid منبع
عباس امیدی Male N/A N/A N/A Political Activist Evin منبع
عبدالفتاح سلطانی Male 2009-06-16 N/A N/A Lawyer Evin منبع
 عبدالرضا خزانه داری Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
 ابوالقاسم (جواد) فولادوند Male 2013-06 N/A N/A Political Activist Evin منبع
احمد دانش‌پور مقدم Male 2009-12-27 N/A N/A Political Activist Evin منبع
احمد قرچه Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
احمد حیدری Male 2013-02-26 Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Evin منبع
اکبر امینی Male 2013-06-07 N/A N/A Human Rights Activist Evin منبع
علی علایی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
علی کاظم زاده Male N/A N/A N/A Political Activist Evin منبع
علی رشیدی Male 2011-11-03 N/A N/A Political Activist Evin منبع
علی زاهد Male 2008-04 N/A N/A Political Activist Evin منبع
علیرضا احمدی Male 2012-09-29 Shi'a Muslim N/A Political Activist Evin منبع
(علیرضا سیدیان (سید Male 2011-11-30 Christian Convert N/A Religious Minority Evin منبع
 امیر ارسطویی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
امیر دوربین قاضیانی Male 2013-12 N/A N/A Political Activist Evin منبع
امیر درستی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
امیر گلستانی Male 2013-12-04 N/A N/A Blogger Evin منبع
 امیر مولادوست Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
امیرحسین صیرفی Male 2013-11-18 N/A N/A Blogger Evin منبع
 (اصغر قطان (دکتر Male 2011-01-09 N/A N/A Political Activist Rajaei Shahr منبع
ایوب کریمی Male 2009 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Evin منبع
بهاره هدایت Female 2009-12-31 N/A N/A Women’s Rights Activist Evin منبع
بهنام ابراهیم زاده Male 2010-06-12 N/A N/A Labor Activist Evin منبع
بهناز ذاکری Female 2012-06 N/A N/A Political Activist Evin منبع
بهروز شاه نظری Male 2009-05-11 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Evin منبع
بهزاد عباسی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
داوود اسدی Male N/A N/A N/A Political Activist Evin منبع
ابراهیم فیروزی Male 2013-08-21 Christian Convert N/A Religious Minority Evin منبع
ادریس نعمتی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Evin منبع
فاران حسامی Female 2011-09-13 Baha'i N/A Religious Minority Evin منبع
فرهاد اطلسی Male N/A N/A N/A Political Activist Evin منبع
فریبا کمال آبادی Female 2008-05-14 Baha'i N/A Religious Minority Evin منبع
فریبرز کاردار Male 2013-12-04 N/A N/A Blogger Evin منبع
فرزین شهریاری Male 2012-10-21 Baha'i N/A Religious Minority Evin منبع
غلامرضا حسینی Male 2010-09 N/A N/A Tech Expert Evin منبع
حمید بابایی Male 2013-08-13 Shi'a Muslim N/A Student Activist Evin منبع
حمید نوید Male 2010 N/A N/A N/A Evin منبع
حمید زندی فر Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
حمیدرضا مهاجرانی Male 2013-04 N/A N/A N/A Evin منبع
حمیدرضا درخشنده Male N/A N/A N/A Political Activist Evin منبع
حسن فرجی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
حسن سی سختی Male 2008-07 N/A N/A Blogger Evin منبع
 همایون روستایی خوشکبیجاری Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
حسین کاظمینی بروجردی Male 2006-10-08 Shi'a Muslim N/A Cleric Evin منبع
حسین رونقی ملکی Male 2012-08-22 N/A Azeri Blogger Evin منبع
ایرج درفشی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
جعفر گنجی Male 2012-04-16 N/A N/A Human Rights Activist Evin منبع
کامیار ثابت صنعتی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
کاوه شریفی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaei Shahr منبع
کاوه ویسی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaei Shahr منبع
کیاوش ستوده Male 2014-12-02 N/A N/A Blogger Evin منبع
(مهوش ثابت (شهریاری Female 2008-03-05 Baha'i N/A Religious Minority Evin منبع
مریم اکبری منفرد Female 2009-12-31 N/A N/A Political Activist Evin منبع
مریم مقدسی Female 2011 N/A Kurdish Political Activist Evin منبع
(مریم نقاش زرگران (نسیم Female 2013-06 Christian Convert N/A Religious Minority Evin منبع
مسعود قاسم خانی Male 2013-12-04 N/A N/A Blogger Evin منبع
مسعود میرزایی Male 2013-08-21 Christian Convert N/A Religious Activist Evin منبع
مهدی رحیمی Male 2013-09-19 N/A N/A Labor Activist Evin منبع
مهدی ری شهری تنگستانی Male 2013-12-16 N/A N/A Blogger Evin منبع
مهرداد آهن خواه Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
 مهرداد پناهی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
محمد آقایی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
محمد ابراهیمی Male 2010-12-13 N/A N/A Human Rights Activist Evin منبع
محمد مهدی احمدی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
محمد علی دادخواه Male 2009-07-08 N/A N/A Lawyer Evin منبع
محمد علی طاهری Male 2010-04-18 N/A N/A Religious Minority Evin منبع
محمد امین اکرمی پور Male 2013-12-16 N/A N/A Blogger Evin منبع
محمد امین هادوی Male 2010-10-15 N/A N/A Human Rights Activist Evin منبع
محمدصدیق کبودوند Male 2007-07-01 N/A Kurdish Journalist Evin منبع
محمدرضا مقیسه Male 2010-10-24 N/A N/A Political Activist Evin منبع
محسن دانش‌پور مقدم Male 2009-12-27 N/A N/A Political Activist Evin منبع
 محسن قشقایی‌زاده Male 4/13/2014 N/A N/A Political Activist Evin منبع
مختار رحیمی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Evin منبع
 مختار صالحی Male 2011-10-18 N/A N/A N/A Evin منبع
مرتضی ترادیون Male 9/4/2013 N/A N/A Tech Expert Evin منبع
(مصطفی تاج زاده (سید Male 2009-06-13 Shi'a Muslim N/A Political Activist Evin منبع
نسیم باقری Female 4/28/2014 Baha'i N/A Religious Minority Evin منبع
امید کوکبی Male 2011-02 Sunni Muslim Turkmen Ethnic Minority Evin منبع
امید شاه مرادی Male 2012 N/A N/A Political Activist Evin منبع
 امید زارعی‌نژاد Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
پیمان کاس‌نژاد Male 2011-08-24 N/A N/A Political Activist Evin منبع
پژمان عبدالحسین زاده Male 2013-05-28 N/A N/A Political Activist Evin منبع
رامین شهریاری Male 2012-10-21 Baha'i N/A Religious Minority Evin منبع
 رامین تنباکویی Male N/A N/A N/A Cyber Activist Evin منبع
رسول حیدرزاده Male 2011-05 N/A Azeri Ethnic Minority Evin منبع
ریحانه حاج ابراهیم دباغ Female 2010-05-16 N/A N/A Political Activist Evin منبع
رضا اکبری منفرد Male 2013-01-14 N/A N/A Political Activist Evin منبع
رضا حیدرپور Male 2013-11-12 N/A N/A Tech Expert Evin منبع
رضا شهابی Male 2010-06-12 N/A N/A Labor Activist Evin منبع
رویا ایرانی Female 2013-12-04 N/A N/A Blogger Evin منبع
رویا صابری نژاد نوبخت Female 2013-09 N/A N/A Blogger Evin منبع
رویا سعیدی Female 2013-06 N/A N/A Political Activist Evin منبع
صادق خداوردی Male N/A N/A N/A Political Activist Evin منبع
صادق زاهدی Male 1/10/2011 N/A N/A N/A Evin منبع
سعید مدنی Male 2012-01-07 N/A N/A Journalist Evin منبع
سعید ملک‌پور Male 2008-10-04 N/A N/A Tech Expert Evin منبع
سالار ستوده Male N/A N/A N/A Student Activist Evin منبع
ثمین احسانی Female 2011-08-20 Baha'i N/A Religious Minority Evin منبع
سمکو خلقتی Male 2010-01 N/A Kurdish Ethnic Minority Evin منبع
صدیقه مرادی Female 2011-05-01 N/A N/A Political Activist Evin منبع
سید مسعود سید طالبی Male 2013-12-04 N/A N/A Blogger Evin منبع
سید صادق شیرازی Male 3/12/2014 Muslim N/A Religious Minority Evin منبع
مطهره (سیمین) بهرامی حقیقی (دانش پور مقدم) Female N/A N/A N/A Political Activist Evin منبع
 سینا عظیمی Male N/A N/A N/A N/A Evin منبع
سهیل بابادی Male 2012-06-01 N/A N/A Cyber Activist Evin منبع
طالب ملکی Male 2009 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Evin منبع
وحید اصغری Male 2008-05-11 N/A N/A Tech Expert Evin منبع
یعقوب ملکی Male 2010-05 N/A N/A Political Activist Evin منبع
یاسان موسوی Male 2013-02-05 N/A N/A Political Activist Evin منبع
یاشار دارالشفاء Male 2010-02-03 N/A N/A Student Activist Evin منبع
یاور رحیمی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Evin منبع
زهرا (محبوبه) منصوری Female 2010-12-28 Shi'a Muslim N/A Political Activist Evin منبع
ژینوس رحیمی Female 2012-07-10 Baha'i N/A Religious Minority Evin منبع
پروین زندی Female 5/1/2014 N/A N/A Political Activist Evin منبع
آرش کمانچه Male 5/1/2014 N/A N/A Political Activist Evin منبع
بهزاد آسیایی Male 5/1/2014 N/A N/A Political Activist Evin منبع
کاوه رحیمی Male 5/1/2014 N/A N/A Political Activist Evin منبع
شمیم نعیمی Male 5/11/2014 Baha'i N/A Religious Minority Evin منبع
الهام فراهانی (نعیمی) Female 5/11/2014 Baha'i N/A Religious Minority Evin منبع
ساسان سلیمانی Male 5/9/2014 N/A N/A Tech Expert Evin منبع
مهناز محمدی Female 6/7/2014 N/A N/A Human Rights Activist Evin منبع
کاظم برجسته Male 2014-02 N/A N/A Political Activist Evin منبع
شمیس مهاجر Female 6/28/2014 Baha'i N/A Religious Minority Evin منبع
زهرا زهتابچی Female 9/27/2013 N/A N/A Political Activist Evin منبع
گلرخ ایرایی Female 9/6/2014 N/A N/A Human Rights Activist Evin منبع
آتنا فرقدانی Female 9/4/2014 N/A N/A Human Rights Activist Shahre Ray منبع
 یوسف حسن‌زاده Male 9/12/2014 Christian Convert N/A Religious Minority Evin منبع
علاءالدین (نیکی) خانجانی Male 8/11/2014 Baha'i N/A Religious Minority Evin منبع
سهیل عربی Male 9/1/2013 N/A N/A Cyber Activist Evin منبع
عبدالرحمن ریگی Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Ghazvin منبع
محمد حسین رضایی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Ghazvin منبع
یحیی سهرابزهی Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Ghazvin منبع
بهنام ایرانی Male 2010-04-14 Christian Convert N/A Religious Minority Ghezel Hesar (Karaj) منبع
(هادی حسینی (سید Male N/A Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Ghezel Hesar (Karaj) منبع
(حسین ساکتی آرامسری (استیفان Male 2013-09-23 Christian Convert N/A Religious Minority Ghezel Hesar (Karaj) منبع
محمد پورشجری Male 2010-09-11 N/A N/A Blogger Ghezel Hesar (Karaj) منبع
صدیق محمدی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Ghezel Hesar (Karaj) منبع
علی حلفی Male 2005 N/A Arab Ethnic Minority Gonabad منبع
دانیال بابایانی Male 6/18/2014 Sunni Muslim N/A Religious Minority Gonbad منبع
حبیب‌الله بیگ‌زاده Male 6/18/2014 Sunni Muslim N/A Religious Minority Gonbad منبع
نعمت‌الله کمی Male 6/18/2014 Sunni Muslim N/A Religious Minority Gonbad منبع
احمد کریمی Male 2009-05-03 N/A N/A Political Activist Gonbad-e Qabus منبع
سجاد بیت عبدالله Male 2012-01 N/A Arab Ethnic Minority Gorgan منبع
عباس صگوری Male 2012-01 Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Hamedan منبع
عبدالرحمن صحرازهی Male 2011 Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Hamedan منبع
مهدی کروبی Male 2012-03-27 Shi'a Muslim Lurs Political Activist House Arrest منبع
میرحسین موسوی Male 2011-02-10 Shi'a Muslim Azeri Political Activist House Arrest منبع
زهرا رهنورد Female 2012-03-27 Shi'a Muslim Lurs Political Activist House Arrest منبع
عبدالباسط توتازهی Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Ilam منبع
قریب انوری Male 2014-02-22 N/A Bakhtiari Ethnic Minority Izeh منبع
علی منابی Male 2001 N/A Arab Ethnic Minority Jiroft منبع
علی منبوحی Male 2000 N/A Arab Ethnic Minority Jiroft منبع
رحیم عفراوی Male 2000 N/A Arab Ethnic Minority Jiroft منبع
ایوب اسدی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Kashmar منبع
( احمد کعبی (زغیبی Male 2012-01 Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Kerman منبع
انور رستمی Male 2009-01-24 N/A Kurdish Ethnic Minority Kerman منبع
علی رحیمی Male 2010 N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
(فرزاد سامانی (هاجر Male 2013-02-17 N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
قادر قنده Male 2009 N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
هیوا پورمند Male 2010-06-23 N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
جلال ناصری Male 2011-03-12 N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
جمال قادرنژاد Male 2012-06-09 N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
کاوه شیخ محمدی Male 2010 N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
خالد قادر پور Male 2006-03 N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
خسرو کردپور Male 2013-03-07 N/A Kurdish Journalist Mahabad منبع
منصور معروفی Male 2011-10-01 N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
محمد عبداللهی Male 2010-03 N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
محمد محمودی Male 2012-05 N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
محمد مولانايى Male 2012-06-16 N/A Kurdish Labor Activist Mahabad منبع
محسن جلدیانی Male 2009 N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
ناصر بهجتی Male 2011 N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
عمر پیرنیا Male N/A Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
رحیم رشی Male 2010 N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
سمکو عثمانی Male 2011-12-28 N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
شهین بایزیدپور Female 2013-06 N/A Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
وهاب فتاحی Female 2009-06-23 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Mahabad منبع
عدنان حسن پور Male 2007-01-25 N/A Kurdish Journalist Marivan منبع
عبدالرحمن عساکره Male 2011-02 N/A Arab Ethnic Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
امیر شیبانی زاده Male 2009-06-15 N/A N/A Student Activist Mashhad (Vakilabad) منبع
آرمان مختاری Male 2012-02-18 Baha'i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
داور نبیل زاده Male 2010-07-23 Baha'i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
هانی یازرلو Male 2013-05-21 Baha'i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
هاشم خواستار Male 2013-11-23 N/A N/A Labor Activist Mashhad (Vakilabad) منبع
حوریه محسنی Female 2011-03-07 Baha'i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
کیوان دهقانی Male 2011-07-12 Baha'i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
مهدی علیزاده فخرآباد Male 2008 N/A N/A Blogger Mashhad (Vakilabad) منبع
منوچهر خلوصی Male 2013-11-29 Baha'i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
نوا خلوصی Female 2014-03-30 Baha'i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
نظرعلی مروی Male 2011-04-13 Sufi N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
نگین احمدیان Female 2012-03-07 Baha'i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
نیکا خلوصی Female 2014-03-30 Baha'i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
نورا نبیل زاده Female 2012-09-15 Baha'i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
رامین سلطان‌خواه Male 2011-04-13 Sufi N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
سیما اشراقی Female 2010-10-24 Baha'i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
سونیا احمدی Female 2012-09-19 Baha'i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
شایان تفضلی Male 6/3/2014 Baha'i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
می خلوصی Female 6/3/2014 Baha'i N/A Religious Minority Mashhad (Vakilabad) منبع
ابراهیم ریگی Male 2009 Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Masjed Soleyman منبع
اسماعیل وفائی Male 2006-04 N/A Baloch Ethnic Minority Masjed Soleyman منبع
پیمان عارفی Male 2009-05 N/A N/A Political Activist Masjed Soleyman منبع
صدیق ریگی Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Masjed Soleyman منبع
افشین سهراب زاده Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Minab منبع
علی مرادی Male 2004-02-18 N/A Kurdish Ethnic Minority Minab منبع
كمال شریفی‌ Male 2007 N/A Kurdish Journalist Minab منبع
عباس عبیات Male 2014-02-25 Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
عباس عبادی Male 2011 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
عباس واحدی Male 2013-12-03 N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
عبدالحسین بلدی Male 2014-01-15 N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
عبدالهادی Male 4/20/2014 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
عبدالکریم زرگانی Male 4/9/2014 N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
عبدالرحیم چانه Male 4/20/2014 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
عبدالرضا جلالی Male 4/18/2014 Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
عادل سعدونی Male 2013-04-11 N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
افشین ندیمی Male 2013-11-08 N/A Kurdish Labor Activist N/A منبع
احمد عبیات Male 2014-02-25 Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
احمد عفراوی Male 4/18/2014 Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
احمد بازیار Male 2013-12-24 Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
احمد محمد محمود Male 2010-12-30 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
احمد سهرابی Male 2014-02-21 Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority N/A منبع
احمدرضا نجداد Male 2013-09-19 N/A N/A Blogger N/A منبع
اله وردی روحی Male 2013-10-20 N/A N/A Political Activist N/A منبع
علی اصغر هنرمند Male 2013-12-03 N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
علی دبه هویزه Male 4/9/2014 N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
علی معظمی Male 2011-09-14 Sufi N/A Religious Minority N/A منبع
علی مرتضایی Male N/A Sufi N/A Religious Minority N/A منبع
علی روانبخش Male 4/18/2014 Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
علی اکبر ابراهیم زاده Male 2010-08-25 Sufi N/A Religious Minority N/A منبع
علی محمد امانیان Male N/A Sufi N/A Religious Minority N/A منبع
علیرضا درویش Male 2013-12-09 Zoroastrian N/A Journalist N/A منبع
امین مظلومی Male 4/18/2014 Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
امیر حسین نعمت اللهی Male 2013-12-24 Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
امیر معاوی Male 2011-04 N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
امیر صادقپور Male 2013-12-09 N/A N/A Blogger N/A منبع
امیر یاری Male 2013-10-28 N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
امیرعلی مهران‌نیا Male 2014-01-24  Yarsan Kurdish Religious Minority N/A منبع
امیرحسین نعمت اللهی Male 2013-12-24 Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
انور قریشی Male 2013-12-18 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
انور خضری Male 2010-02 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
آرام سلیمانی Male 2014-02-23 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
آرش خالدی Male 2011 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
عارف سرخى Male 4/9/2014 N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
آرمان پرویزی Male 2013 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
اصغر کریمی Male N/A Sufi N/A Religious Minority N/A منبع
ایوب احمدی Male 4/18/2014 Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
ایوب آراسته Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority N/A منبع
آزاد میرزا رحمتی Male 2011-12-25 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
اعظم طبیبی Female 2012-05-15 Baha'i N/A Religious Minority N/A منبع
بدری صفیاری Female 2013-03-07 N/A N/A Blogger N/A منبع
بهرام فردوسیان Male 2012-05-15 Baha'i N/A Religious Minority N/A منبع
باسم سواری Male 2014-02-25 Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
بشیر چارطاق Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
بهنام محمودزادە Male 2013-12-24 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
برهان اصغریان Male 2011-07-12 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
داریوش الیاس Male N/A N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
داوود میرزایی Male 2013-10-20 N/A N/A Political Activist N/A منبع
ابراهیم فضلی Male N/A Sufi N/A Religious Minority N/A منبع
ابراهیم قدیرفر Male 2010-12-15 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
احسان مولوی فر Male 2013-09-29 N/A N/A Blogger N/A منبع
احسان پاکنژاد Male 2013-12-03 N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
احسان صادقی Male 4/18/2014 Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
الهام موقن Male 2013-10-21 Baha'i N/A Religious Minority N/A منبع
فائقه نصراللهی Female 2013-12-24 Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
فرزانه نوری Female 2011-09-11 Sufi N/A Religious Minority N/A منبع
فیروز حمیدی Male 2010 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
فواد احمد نوری Male 2011-12-25 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
قاسم سواری Male 3/18/2014 N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
هادی بیت شیخ احمد Male 3/6/2014 Sunni Muslim Convert Arab Religious Minority N/A منبع
هادی مولودی Male 2012-04-05 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
حمید میبدی Male 2013-10-20 N/A N/A Political Activist N/A منبع
حسن عبیات 2 Male 2014-02-25 Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
حسن رسول نژاد Male 2014-02-19 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
حسن سعیدی Male 2014-02-26 N/A N/A Labor Activist N/A منبع
حیدر جلیل سواری Male 2014-02-25 Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
هیوا شریعت پناه Male 2012 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
حجت ذنوریان Male 2010-11-27 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
حسین هدایت فر Male 2011 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
حسین مجیدی Male 2007-03-21 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
حسین نوذری Male 2013-12-03 N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
حسین زرگانی Male 4/9/2014 N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
ادریس دربندی Male 2013-11-02 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
جعفر سواری Male 2014-02-25 Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
جابر صخراوى Male 4/9/2014 N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
جعفر چلداوی Male 3/10/2014 Sunni Muslim Convert N/A Religious Minority N/A منبع
جعفر غفوری Male 2010-04-12 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
جعفر پویان Male 2011-12-25 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
جمال قادری Male 2011 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
جاسم مجدم Male 2013-12-24 Sunni Muslim Arab Ethnic Minority N/A منبع
جاسم تویرات Male 2014-02-25 Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
جاسم زرگانی Male 4/9/2014 N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
کامران مام حسینی Male 2012 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
خلف زبیدی Male 4/18/2014 Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
خالد شه بخش Male 2008-10 Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority N/A منبع
خالد تمیمی Male 2013-12-24 Sunni Muslim Arab Ethnic Minority N/A منبع
خلیل زیبایی Male 2012-06 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
خشایار تفضلی Male 2012-07-11 Baha'i N/A Religious Minority N/A منبع
خسرو زرستان Male 2011-01-07 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
لقمان داروند Male 2014-12-14 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
مادح علی احسن Male 2010-08-29 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
مهدى حلفى Male 4/9/2014 N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
مهدی ویسی Male 2014-02-23 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
(ماهر کعبی (زغیبی Male 2012-01 Sunni Muslim Arab Ethnic Minority N/A منبع
مجید ساری Male 2001 N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
منا پیرعلی Male 2012-05-15 Baha'i N/A Religious Minority N/A منبع
مریم اسدی Female 4/18/2014 Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
مریم ناصری Female 3/9/2014 N/A Kurdish Human Rights Activist N/A منبع
مستانه رستگاری Male 2013-12-24 Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
مسعود جوادی Male 4/18/2014 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
مهدی فیضی Male 2012 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
مهدی رجبیان Male 2013-10-12 N/A N/A Artist N/A منبع
مهرداد فرمانی Male 2013-09-29 N/A N/A Blogger N/A منبع
مهرداد صبوری Male 2013-11-08 N/A Kurdish Labor Activist N/A منبع
مکائیل دربندی Male 2013-11-02 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
محمد احمد شریف Male 2010-05-26 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
محمد احمدی Male 2011-08 N/A Azeri Ethnic Minitory N/A منبع
محمد DJ Male 2013-11-11 N/A N/A Musician N/A منبع
محمد محمدی Male 4/18/2014 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
محمد پولادی Male 2013-10-28 N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
محمد سوارکار Male 2012-06 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
محمد زمان شه بخش Male 2011-03-27 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
محمد زرگانی Male 4/9/2014 N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
محمدعلی جوانمردی Male 2013-11-03 N/A N/A Labor Activist N/A منبع
محمدعلی سعدی Male N/A Sufi N/A Religious Minority N/A منبع
محمدامین سلیمی Male 2012-06 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
محمود رسولی‌زاده Male 4/18/2014 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
مجتبی موسوی Male 2014-02-21 N/A Azeri Ethnic Minority N/A منبع
مرتضی کمساری Male 2014-02-26 N/A N/A Labor Activist N/A منبع
مسلم بوشهریان Male 2014-01-22 N/A N/A Blogger N/A منبع
(مژده ظهوری (فهندژ Female 2013-12-24 Baha'i N/A Religious Minority N/A منبع
نامق دلدل Male 4/18/2014 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
نامیق دم دم Male 2010 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
ناصح پیرخضری Male 2012 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
ناصر جلالی Male 4/18/2014 Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
ناصر معروفی Male 2011-12-25 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
ناصر شیخی Male 2011-01-22 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
نوا نعیمی Female 2013-02-12 Baha'i N/A Religious Minority N/A منبع
نازی اسدی Female 4/18/2014 Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
نژاد عمر قاسم Male 2010-04-21 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
نعمت آزادیخواه Male 2011-12-25 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
امید دهدار زاده Male 2012-02-14 N/A Arab Blogger N/A منبع
عثمان رادبوی Male 2011 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
پیام قادری Male 2011-11-07 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
پیمان قادری Male 2011-11-06 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
غازی هندالی Male 4/20/2014 Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
رحمان فتاحی Male 2011 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
رامین ابدالیان ایرانشاهی Male 2013-12-18 N/A N/A Writer N/A منبع
رامین طهماسبی Male 2013-12-10 N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
رامین زاهدی Male 2011-07-23 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
رضا آلناصر Male 2014-01-22 N/A N/A Blogger N/A منبع
رضا خاکی Male N/A Sufi N/A Religious Minority N/A منبع
رضا نوذری Male 2013-12-03 N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
رضا تمیمی Male 2013-11-03 N/A N/A Labor Activist N/A منبع
رضا زرگانی Male 4/9/2014 N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
صابر شیخ عبدالله Male 3/15/2014 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
سعید خضری حمادی Male 4/18/2014 Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
سعید لعالی Male 2013-10-28 N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
سعید ستوده Male 2013-12-10 N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
سالار شباهنگ Male 2010-06 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
صالح امیری Male 2011 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
صلاح الدین مرادی سروستانی Male 2011-09-14 Sufi N/A Religious Minority N/A منبع
ساسان جنتیان Male 2014-01-22 N/A N/A Blogger N/A منبع
سیدعباس موسوی Male 2014-02-25 Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
سید احمد نزاری Male 4/20/2014 Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
سید جعفر موسوی Male 4/20/2014 Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
سیدمهدی موسوی Male 2014-02-25 Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
سیدناصر موسوی Male 2014-02-25 Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
سیدرضا موسوی Male 2014-02-25 Sunni Muslim Arab Religious Minority N/A منبع
شهنام گلشنی Male 2012-01-30 Baha'i N/A Religious Minority N/A منبع
شهرام احمدی Male 2009-12-27 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
شمیم روحانی Male 2013-11-05 Baha'i N/A Religious Minority N/A منبع
شرمین قادری Female 2014-01-01 N/A Kurdish Human Rights Activist N/A منبع
شیرکو قمری وند Male 2012-04-04 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
شورش علیمرادی Male 2012-07-23 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
سیاوش جنتیان Male 2014-01-22 N/A N/A Blogger N/A منبع
سوران فاتحی Male 4/20/2014 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
تاج محمد ایرانشهری Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority N/A منبع
وحید صافی Male 4/18/2014 Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
یونس قادری Male 2011-01-22 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
یوسف احمدیان Male 2011 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
یوسف صالح زاده Male 2009 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
یوسف معروفی Male 2013-11-14 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
شکرالله صخراوی Male 4/28/2012 Sunni Muslim N/A Religious Minority N/A منبع
ستاره داوری Female 5/11/2014 N/A N/A Student Activist N/A منبع
حاتم دحیمی Male 5/12/2014 N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
 ابراهیم دحیمی Male 5/12/2014 N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
احمد کرمی Male 5/13/2014 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
ناصر زارعی Male 5/13/2014 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
عادل مجرد Male 5/13/2014 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority N/A منبع
معصومه قلی زاده Female 5/11/2014 N/A N/A Student Activist N/A منبع
عبدالحسین هراتی Male 6/19/2014 N/A N/A Political Activist N/A منبع
سعید شیرزاد Male 6/2/2014 N/A Azeri Human Rights Activist N/A منبع
عنایت صافی Male 4/18/2014 Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
نازی ایرانی Female 4/18/2014 Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
جلال محمدلو Male 6/11/2014 N/A N/A Political Activist N/A منبع
میترا ستوده Female 6/20/2014 Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
پرستو شهابی Female 6/20/2014 Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
سیوان حسین پور Male 6/23/2014 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
سعید حیدری Male 7/25/2014 Sunni Convert Arab Religious Minority N/A منبع
امیر حسین یاری Male 7/29/2014 Yarsan N/A Religious Minority N/A منبع
بحر علی فرهادی Male 7/29/2014 Yarsan N/A Religious Minority N/A منبع
سحرناز افروزی Female 7/29/2014 Yarsan N/A Religious Minority N/A منبع
عین الله یاری Male 7/29/2014 Yarsan N/A Religious Minority N/A منبع
مجتبی نوروزی Male 7/29/2014 Yarsan N/A Religious Minority N/A منبع
پگاه یاری Female 7/29/2014 Yarsan N/A Religious Minority N/A منبع
اسماعیل ایزدی Male 7/27/2014 N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
حمید حکمتی Male 7/27/2014 N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
زهرا کعبی Female 7/27/2014 N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
علی چینی ساز Male 7/27/2014 N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
فرجاد صالحی Male 7/27/2014 N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
فرید صارمی Male 7/27/2014 N/A N/A Cyber Activist N/A منبع
آزاد ارزن Male 9/21/2014 N/A Kurdish Ethnic Minority N/A منبع
غسان چلداوی Male 9/21/2014 N/A Arab Ethnic Minority N/A منبع
ساقی فدایی Female 9/14/2014 Baha'i N/A Religious Minority N/A منبع
حمیدرضا برهانی Male 9/2/2014 Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
زینب اکبری Female 9/2/2014 Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
محمد تسلیمی Male 9/2/2014 Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
ملوک روحانی Female 9/2/2014 Christian Convert N/A Religious Minority N/A منبع
جمال آگوشی Male 4/29/2014 N/A Kurdish Ethnic Minority Naghadeh منبع
عباس بادفر Male 2009-12 N/A Baloch Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
عبدالکریم داسه Male 2012-09-19 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
عبدالله شریعتی Male 2011 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
عبدالرحمان فتاحی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
عبدالرحمان سنگانی Male 2009 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
عبدالسلام آگنش Male 2012-07-24 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
عادل نعیمی Male 2012-07-10 Baha'i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
عفیف نعیمی Male 2008-05-14 Baha'i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
افشین بایمانی Male 2000-09-05 N/A N/A Political Activist Rajaee Shahr منبع
احمد عبدالهی Male 2010-10-29 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
احمد نصیری Male 2011 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
احمد نصیری هامش Male 2011-04-17 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
احمد وزیری Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
عالم برماشتی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
علی کرمی Male 2011 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
علی کوگر Male 2010 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
علی معزی Male 2011-06-05 N/A N/A Political Activist Rajaee Shahr منبع
امیرحسین فدایی Male 2009 N/A N/A Human Rights Activist Rajaee Shahr منبع
امجد صالحی Male 2011-10-18 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
آرام میکائیلی Male 2010-11-13 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
آرش شریفی Male 2011 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
ارکان سرپلی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
اصغر رحیمی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
آیت مهرعلی بیگلو Male 2013-01-09 N/A Azeri Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
آزاد حسینی Male 2012-10-12 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
آزاد سقزی Male 2012 Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
عزیزالله سمندری Male 2009-06-14 Baha'i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
بهمن رحیمی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
بهرام احمدی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
برزان نصرالله زاده Male 2010-05-29 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
بشیر شاه نظری Male 2011-04 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
بهروز توکلی Male 2008-05-14 Baha'i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
برهان احمدیان Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
داوود عبدالهی Male 2010-01-22 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
دهقان رحیمی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
ابراهیم رسولی Male 2011-09-26 Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
ایقان شهیدی Male 2010-03-02 Baha'i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
عرفان نادری زاده Male 2010 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
اسماعیل آتش مرد Male 2012-07-22 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
فخرالدین غفوری فرد Male 2010-09-19 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
فرهمند سنایی Male 2012-10-16 Baha'i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
فرهاد فهندژ Male 2012-10-17 Baha'i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
فرهاد سلیمی Male 2009 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
فرهنگ پورمنصوری Male 2000-12-14 N/A Arab Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
فرشید ناصری Male 2010-11-21 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
( فرزاد هنرجو (ابوبکر Male 2010-05-05 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
فرزاد نصرالله زاده Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
فرزاد شاه نظری Male 2010-06-12 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
فواد بابایی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
فواد فهندژ Male 2012-11-18 Baha'i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
فواد رضازاده Male 2013-09-17 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
فواد یوسفی Male 2010 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
حامد احمدی Male 2009-07-30 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
حمیدرضا برهانی Male N/A N/A N/A Political Activist Rajaee Shahr منبع
حسن شویلان Male 2011-02-14 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
هژار علیزاده Male 2010-12-26 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
هیمن محمود تختی Male 2009-08-14 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
حسین امینی Male 2011-01-22 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
حسین قادری Male 2012 Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
حسین جوادی Male 2013-08-27 Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
حسین جوانرودی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
حسین محمدی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
هوشنگ رضایی Male 2010-06-19 N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
جبار بیدخام Male 2012-07-03 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
جبار حسنی Male 2011 N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
جعفر اقدامی Male 2008 N/A N/A Human Rights Activist Rajaee Shahr منبع
جهانگیر دهقانی Male 2010-06-12 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
جمال سلیمانی Male 2011-02 N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
جمال‌الدین خانجانی Male 2008-05-14 Baha'i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
جمشید دهقانی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
کمال کاشانی Male 2012-10-16 Baha'i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
کمال مولایی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
کامبیز عباسی Male 2010 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
کامران ایازی Male 2011-01-21 N/A N/A Blogger Rajaee Shahr منبع
کامران مرتضایی Male 2011-05-22 Baha'i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
کامران شیخه Male 2009 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
کاوه نبوی Male 2011-02 N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
کیخسرو شرفی پور Male 2010 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
کیوان مومنی فرد Male 2010 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
کیوان رحیمیان Male 2011-09-13 Baha'i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
کیوان زند کریمی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
خالد فریدونی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
خالد حاجی زاده Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
خالد حردانی Male 2000 N/A Arab Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
خسرو بشارت Male 2009 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
خسرو دبستان Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
کوروش زیاری Male 2012-11-18 Baha'i N/A Religous Minority Rajaee Shahr منبع
کریکار والی علی Male 2009-04-28 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
لقمان امینی Male 2010-06 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
لقمان مرادی Male 2010-12-28 N/A Kurdish ٍEthnic Minority Rajaee Shahr منبع
منصور شه بخش Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
مسعود رسولی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
مهدی فرحی شاندیز Male 2010-06-01 N/A N/A Labor Activist Rajaee Shahr منبع
مهدی محمدی Male 2010-12-30 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
مهدی معتمدی مهر Male 2009-05 Shi'a Muslim N/A Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
میثاق یزدان‌نژاد Male 2007-09-02 N/A N/A Student Activist Semnan منبع
معاذ حکیمی Male 2012-08-30 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
محمد امین آبراهام Male 2012-09-19 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
محمد امین برقی Male 2009-05-25 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
محمد بنازاده امیرخیزی Male 2009-11-27 N/A N/A Political Activist Rajaee Shahr منبع
محمد قادر عبداللهی Male 2010-06-12 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
محمد غریبی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
محمد جوان شه بخش Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
محمد کلهر Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
محمد کاظمی Male 2010 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
محمد نظری Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
محمد شفیع رحمان پور Male 2012-04-05 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
محمد یاسین شرفی پور Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
محمد یاور رحیمی Male 2010 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
محمدعلی (پیروز) منصوری Male 2009-09-02 N/A N/A Political Activist Rajaee Shahr منبع
مسلم مریوانی Male 2012-09 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
مصطفی نیلی Male 2010-01-25 N/A N/A Student Activist Rajaee Shahr منبع
نامق محمودی Male 2012-04 N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
ناصح (آیهان) یوسفی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
ناصح حسین پور Male 2012-09-19 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
نوید خانجانی Male 2010-03-02 Baha'i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
نژاد عبدالکریمی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
عمر شریفی پور Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
امید محمودی Male 2010 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
امید پیوند Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
عثمان احسنی Male 2011-02 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
عثمان شریف Male 2010-12-30 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
پرویز عثمانی Male 2011-01-19 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
پیام مرکزی Male 2012-11-18 Baha'i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
پیمان کشفی Male 2009-10-19 Baha'i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
وریا محمدی Male 2009 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
پوریا محمدی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
قاسم آبسته Male 2010-02-04 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
رامین کرمی Male 2010-04 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
رسول بداقی Male 2009-09-01 N/A N/A Labor Activist Rajaee Shahr منبع
رسول حردانی Male 2000-12-14 N/A Arab Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
صابر امیری Male 2012-08-13 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
سعید ماسوری Male 2000-12 N/A N/A Political Activist Rajaee Shahr منبع
سعید رضوی فقیه Male 3/5/2014 Muslim N/A Political Activist Rajaee Shahr منبع
سعید رضایی Male 2008-05-14 Baha'i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
سعید کریمی Male 2012-09-19 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
صالح کهندل Male 2007-03-06 N/A N/A Political Activist Rajaee Shahr منبع
سید حسن مجیدی Male N/A Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
شاهین نگاری نامقی Male 2011-05-22 Baha'i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
شاهین زینعلی Male 2011-01-10 N/A N/A Student Activist Rajaee Shahr منبع
سید شاهو ابراهیمی Male 2010-04-12 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
شهرام چینیان میان دو آب Male 2009-03 Baha'i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
شهرام پورمنصوری Male 2000-12-14 N/A Arab Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
شریف معروف عزیز Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
سیامک صدری Male 2012-11-18 Baha'i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
سوران علیپور Male 2010-12-26 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
تیمور نادری زاده Male 2010-06-18 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
واحد شرفی پور Male 2010 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
وحید تیزفهم Male 2008-05-14 Baha'i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
وریا امیری Male 2019-11-07 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
وریا قادری فرد Male 2010-05-25 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
یدالله حبیبی Male 2010-11-23 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
یاسر شریفی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
یاسین احمدی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
یاسین محمودی Male 2012-09-19 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Rajaee Shahr منبع
یاسین محمدی Male N/A Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
یاسر شرفی‌پور Male 2010-11-21 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
یوسف محمدی Male 2011-03-11 Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
یوسف مرادی Male 2012 Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
زانیار مرادی Male 2010-12-28 N/A Kurdish Ethnic Minority Rajaee Shahr منبع
زبیر والی علی Male 2011-03-25 Sunni Muslim N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
شهاب دهقانی Male 5/25/2014 Baha'i N/A Religious Minority Rajaee Shahr منبع
فردین محمدی Male 2006-03 N/A Kurdish Ethnic Minority Ramhormoz منبع
مصطفی مهدی زاده Male 9/23/2014 N/A N/A Political Activist Rasht منبع
احمد دبات Male 2012-02-08 Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Rasht (Lakan) منبع
حسن ناصری Male 2012-01 Sunni Muslim Arab Ethnic Minority Sabzevar منبع
فرزنده پنیرک Male 2012 N/A Kurdish Ethnic Minority Salmas منبع
نظمین حیدری Male 2013-05 N/A Kurdish Ethnic Minority Salmas منبع
صابر مامدی Male 2013-05 N/A Kurdish Ethnic Minority Salmas منبع
بختیار معماری Male 2010-08-04 N/A Kurdish Ethnic Minority Sanandaj منبع
فرزاد حسینی Male 2012-10-22 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Sanandaj منبع
حبیب‏الله لطیفی Male 2007-10-21 N/A Kurdish Student Activist Sanandaj منبع
جهاندار محمدی Male 2007 N/A Kurdish Ethnic Minority Sanandaj منبع
(جمال موسوی (سید Male 2008 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Sanandaj منبع
محمود احمدپور Male 2012-10-22 N/A Kurdish Ethnic Minority Sanandaj منبع
مجید ویسی Male 2000 N/A Kurdish Ethnic Minority Sanandaj منبع
پدرام نصراللهی Male 2012-11-14 N/A N/A Labor Activist Sanandaj منبع
صفیه صادقی Female 2012-02 N/A Kurdish Ethnic Minority Sanandaj منبع
شوان شریفی Male 2011-12-25 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Sanandaj منبع
عرفان مجیدی Male 2013-06 N/A Kurdish Ethnic Minority Saqez منبع
غریب شریف‌زادە Male 2013-06 N/A Kurdish Ethnic Minority Saqez منبع
هادی تام Male 2013-10-25 N/A Kurdish Ethnic Minority Saqez منبع
کامیل شریف‌زادە Male 2013-06 N/A Kurdish Ethnic Minority Saqez منبع
امید تام Male 2013-10-25 N/A Kurdish Ethnic Minority Saqez منبع
دلیر روزگرد Male 2010-08-14 N/A Kurdish Student Activist Saqqez منبع
مصطفی سلیمی ایلویی Male 2003-04-06 N/A Kurdish Ethnic Minority Saqqez منبع
مطلب احمدیان Male 2010-09 N/A Kurdish Ethnic Minority Saqqez منبع
رشید آخکندی Male 2009-05 N/A Kurdish Ethnic Minority Saqqez منبع
علی کنانی Male 2012-01 N/A Aran Ethnic Minority Sari منبع
فرامرز لطفی Male 2013-09-23 Baha'i N/A Religious Minority Sari Intelligence منبع
سروش گرشاسبی Male 2013-09-23 Baha'i N/A Religious Minority Sari Intelligence منبع
ضیاءالله قادری Male 2013-09-23 Baha'i N/A Religious Minority Sari Intelligence منبع
افراسیاب سبحانی Male 2012-05-14 Baha'i N/A Religious Minority Semnan منبع
افشین ایقانی Male 2011-09 Baha'i N/A Religious Minority Semnan منبع
علی اصغر محمودیان Male 2009-12-31 N/A N/A Political Activist Semnan منبع
اردشیر فناییان Male 2013-02-12 Baha'i N/A Religious Minority Semnan منبع
بهفرخانجانی Male 2010-01-06 Baha'i N/A Religious Minority Semnan منبع
الهام روزبهی Female 2011-03-12 Baha'i N/A Religious Minority Semnan منبع
فرامرز فیریزیان Male 2012-01-16 Baha'i N/A Religious Minority Semnan منبع
فالح نیک سرشت(منصوری) Male 2006 N/A Arab Ethnic Minority Semnan منبع
گودرز بیدقی Male 2010-03-01 Baha'i N/A Religious Minority Semnan منبع
گلرخ فیروزیان Female 2013-02-12 Baha'i N/A Religious Minority Semnan منبع
هژیر فیروزیان Male 2014-01-26 Baha'i N/A Religious Minority Semnan منبع
پویا تبیانیان Male 2011-03-12 Baha'i N/A Religious Minority Semnan منبع
شیدرخ فیروزیان Female 2013-02-12 Baha'i N/A Religious Minority Semnan منبع
طاهر اسکندریان Male 2013-02-14 Baha'i N/A Religious Minority Semnan منبع
ضیاء نبوی Male 2009-06-15 Shi'a Muslim N/A Student Activist Semnan منبع
طالب سواری Male 2007-07 N/A Arab Ethnic Minority Sepidar منبع
روح الله توانا Male 2011-10 N/A N/A N/A Shiraz منبع
یوسف خسرجی Male 2012-01 N/A Arab Ethnic Minority Shiraz منبع
فخرالدین (فردین) فرجی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Tabas منبع
محمد امین عبداللهی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Tabas منبع
جاسم نبهان نیسی Male 2009 N/A Arab Ethnic Minority Tabriz منبع
محمد جراحی Male 2011-06-20 Azeri N/A Labor Activist Tabriz منبع
عبدالله سروریان Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
افشین انتظاری Male 2012-10-10 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
احمد قربانی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
احمد تموئی Male 2011-01-04 N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
علی افشاری Male 2010-12-11 N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
علی محمدی مقدم Male 2008 N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
علی حسین اندی Male N/A N/A N/A Ethnic Minority Urmia منبع
آرش جهانگیری Male N/A N/A N/A Political Activist Urmia منبع
ابراهیم عیسی‌پور Male 2011-07-04 N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
ابراهیم کچلانی Male 2011-07 N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
فرهاد آریایی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
فاروق سامانی Male 2013-02-22 N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
قادر محمد زاده Male 2005 N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
حبیب افشاری (رزگار) Male 2010-12-10 N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
جعفر افشاری Male 2009-11 N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
جهانگیر (هوشنگ) بادوزاده Male 2004 N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
(جمال محمدی (سید Male 2008-06-04 N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
جواد یوسف‌پور Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
کاوه نصرتی Male 2010 N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
کیوان اسماعیلی Male 2006 N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
منصور آروند Male 2011-06 N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
محمدشیرکو حسن پور Male N/A N/A N/A Political Activist Urmia منبع
ناصر جعفری Male 2011-07 N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
نورالدین فلاح Male N/A N/A N/A Political Activist Urmia منبع
عثمان مصطفی‌پور Male 1991 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
رسول خضر مروت Male 2008-08 N/A Kurdish Student Activist Urmia منبع
رضا ملازاده Male 2012 N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
رضا رسولی Male 2013-03 N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
صابر مخلد موانه Male 2012-07-20 N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
(سامان نسیم (نعیم Male 2012-04-18 N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
(سامی حسینی (سید Male 2008-06-04 N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
وفا عایلی Male 2012-10-10 Sunni Muslim Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
(یوسف کاکه ممی (مصطفی Male 2011-12 N/A Kurdish Ethnic Minority Urmia منبع
یونس آقایان Male N/A N/A N/A Political Activist Urmia منبع
ماموستا محمد مدرسی Male 9/17/2014 Sunni Muslim Kurdish Religious Minority Urmia منبع
فرزانه پرویزی Female 2009-12-27 N/A N/A Political activist Varamin (Gharchak) منبع
راحله ذکایی Female 2002 N/A N/A Political Activist Varamin (Gharchak) منبع
علی بخش بذرافکن Male 2009-10-31 Baha'i N/A Religious Minority Yasuj منبع
فهیمه اسماعیلی (بدوی) Female 2005-11-28 N/A Arab Ethnic Minority Yasuj منبع
قدریه قادری Female 2000 N/A Kurdish Ethnic Minority Yasuj منبع
حسنعلی دلاورمنش Male 2011-09-04 Baha'i N/A Religious Minority Yasuj منبع
رسول مزرعه Male 2006 N/A Arab Ethnic Minority Yasuj منبع
روژین پایا Female N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Yasuj منبع
عبادالله قاسم‌زاده Male 2004-09 Yarsan Kurdish Religious Minority Yazd منبع
بخشعلی محمدی Male 2004-09 Yarsan Kurdish Religious Minority Yazd منبع
حافظ محمد اسماعیل ملازهی Male 2010-11-01 Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Yazd منبع
هانی باوی Male 2005-08-11 N/A Arab Ethnic Minority Yazd منبع
جعفر کعبی Male 2012-01 N/A Arab Ethnic Minority Yazd منبع
خالص زمانی Male 2011-11-22 N/A Kurdish Ethnic Minority Yazd منبع
عمر امامی Male 2011-11-22 N/A Kurdish Ethnic Minirity Yazd منبع
رستم ارکیا Male 2007-01-01 N/A Kurdish Ethnic Minority Yazd منبع
سهند علی محمدی Male 2004-09  Yarsan Kurdish Religious Minority Yazd منبع
شمیم اتحادی Male 2013-03-14 Baha'i N/A Religious Minority Yazd منبع
والی درودی Male 1996 N/A Kurdish Ethnic Minority Yazd منبع
حامد ملازاده Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zabol منبع
عبدالوحید شه بخش Male 2012-4 N/A Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
عبدالغنی گنگو زهی Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
عبدالخالق براهویی Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
عبدالله آبادیان Male 2012-04-12 Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
عابد بمبوری Male 2008-04-18 N/A Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
احمد پولاد خانی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Zahedan منبع
(علی ناظری (دکتر Male 2010-06-20 N/A N/A Human Rights Activist Zahedan منبع
امیر طالبی فر Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Zahedan منبع
ایوب سهراب زهی Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
عمادالدین ملازیی Male 2010-02 Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
اسحاق کلکلی Male 2008-04-18 N/A Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
فواد آبادیان Male 2012-04-12 Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
گل‌محمد بلیده‌ای Male 2013-04 Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
هادی آبادیان Male 2012-04-12 Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
حمید ملازاده Male 2012-04-12 Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
ایرج محمدی Male 2007-09-23 N/A Kurdish Ethnic Minority Zahedan منبع
داوود کلکلی ایرانشهری Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
جبار آبادیان Male 2013-04 Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
جهند ریگی فر Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
جواد آبادیان Male 2013-04 Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
محمود شه بخش Male 2012-04 N/A Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
محمد آبادیان Male 2012-03-02 Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
محمد امین آگوشی Male N/A N/A Kurdish Ethnic Minority Zahedan منبع
محمدحسین ریگی Male 2013 Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
مولوی عبدالغفار نقشبندی Male 2012-05-15 Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
مولوی محمد شریف ترکمن Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
نوید شجاعی Male N/A Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
نظام الدین ملازاده Male 2012-04-12 Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
عبیدالله مچکوری Male 2009 Sunni Muslim Baloch Ethnic Minority Zahedan منبع
حامد روحی‌نژاد Male 2009-05-04 N/A N/A Student Activist Zanjan منبع
روئین عطوفت Male 2/2/2015 N/A N/A Political Activist Evin منبع
امیر امیرقلی Male 12/1/2014 N/A N/A Student Activist Evin منبع
نرگس محمدی Female 5/5/2015 Shi'a Muslim N/A Women’s Rights Activist Evin منبع
حسین رفیعی Male 6/16/2015 Shi'a Muslim N/A Political Activist Evin منبع
محمد رضا نکونام Male 4/21/2015 Shi'a Muslim N/A Religious Minority Evin منبع
اسماعیل گرامی مقدم Male 17/7/2015 Shi'a Muslim N/A Political Activist Evin منبع
محسن رحمانی Male 8/12/2015 N/A N/A Political Activist Evin منبع
کیوان مهرگان Male 8/28/2015 Shi'a Muslim N/A Writer Evin منبع
محمد امین عبداللهی Male 10/9/2015 Shi'a Muslim N/A Political Activist Evin منبع
اعظم مطهری (اتحادی) Female 10/8/2015 Baha'i N/A Religious Minority Yazd منبع
ناطقه نعیمی (باغی) Female 10/8/2015 Baha'i N/A Religious Minority Yazd منبع
مصطفی عزیزی Male 2/6/2015 N/A N/A Writer Evin منبع
علی شریعتی Male 2/19/2015 N/A N/A Political Activist Evin منبع
عباس لسانی Male 7/22/2015 N/A Azeri Human Rights Activist Ardebil منبع
لطیف حسنی Male 5/24/2010 N/A Azeri Political Activist Rajaee Shahr منبع
شهرام رادمهر Male 2/21/2013 N/A Azeri Political Activist Meshkin Shahr منبع
بهبود قلیزاده Male 5/21/2010 N/A Azeri Political Activist Tabriz منبع
حسین علی محمدی Male 3/1/2015 N/A Azeri Political Activist Tabriz منبع
عیسی سحرخیز Male 11/2/2015 Shi'a Muslim N/A Journalist Evin منبع
احسان مازندرانی Male 11/2/2015 Shi'a Muslim N/A Journalist Evin منبع
علی فائض پور Male 10/3/2015 N/A N/A Labor Activist Tabriz منبع
تارا هوشمند Female 3/10/2016 Baha'i N/A Religious Minority N/A منبع
روحیه صفاجو Female 3/11/2016 Baha'i N/A Religious Minority N/A منبع
بهزاد ذبیحی Male 3/12/2016 Baha'i N/A Religious Minority N/A منبع
سرمد شادابی Male 3/13/2016 Baha'i N/A Religious Minority N/A منبع
ابراهیم فضلی Male 3/14/2016 Sufi N/A Religious Minority Shiraz منبع
محمد علی سعدی Male 3/14/2016 Sufi N/A Religious Minority Shiraz منبع
سعید حسین زاده Female 9/27/2014 N/A N/A Political Activist Evin منبع
به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

حقوق بشر, لیست زندانیان سیاسی, لیست زندانیان ایران