صفحه اصلی | Persian | انتشارات | داده‎ها | جدول اعدام‎ها | جدول مرکز اسناد حقوق بشر ایران از اعدامهای انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران – ۱۳۹۵

جدول مرکز اسناد حقوق بشر ایران از اعدامهای انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران – ۱۳۹۵

این جدول، اعدامهای صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین ۱۳۹۵ تا کنون را مستند می کند. در این جدول، منابع رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی ذکر شده‎اند اما از آنجا که دولت ایران بسیاری از اعدامها را اعلان نمی کند، لذا دسترسی به آمار دقیق اعدامها آسان نیست. بنابراین مرکز اسناد حقوق بشر ایران قادر به تایید منابع غیر رسمی نمی باشد، با این حال لینکی از پی دی اف تمام منابع در دسترس، ارائه داده است. این جدول بطور منظم به روز می شود.

برای مشاهده جدول مرکز اسناد حقوق بشر ایران از اعدامهای انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴  اینجا را کلیک کنید.

 

آخرین به روز شده در : ١٣٩٥/٥/٨

آمار کل در سال ١٣٩٥ : ١٩٩

آمار دولتی در سال ١٣٩٥ : ٨٦

 

 

 

دریافت به صورت XLSX  


تاریخنام اتهام طبق منبعاستانزندان اجراءملاء عاملینک ثابتمنبع
1395/05/06 نصرالله ریگی مواد مخدر یزد یزد خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1395/05/06 رحمان (ادریس) فولادی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1395/05/06 عبدالله قادری مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1395/05/06 مجتبی شیرخانی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1395/05/06 علی طلعتی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1395/05/06 چنگیز شیری مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1395/05/06 عبدالمجید هرکولی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1395/05/06 رضا سبزواری تجاوز خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1395/05/04 علیرضا احمدی تجاوز کرمانشاه خیر ملاء عام دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1395/05/02 ف. ب. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر ایلنا رسمی
1395/05/02 ا. م. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر ایلنا رسمی
1395/05/02 ح. د. قتل گیلان رشت (لاکان) خیر ایلنا رسمی
1395/04/30 محسن خان محمدی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/30 مهدی کشاورز قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/30 علیرضا رضایی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/30 سعید تیموری قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/30 جلیل رمضانی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/30 نامشخص قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/30 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1395/04/30 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1395/04/30 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1395/04/30 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر روزنامه ایران نیمه رسمی
1395/04/27 قربان جعفری تجاوز البرز خیر ملاء عام خبرگزاری تسنیم نیمه رسمی
1395/04/27 مرتضی رئیسی تجاوز البرز خیر ملاء عام خبرگزاری تسنیم نیمه رسمی
1395/04/27 سعید صابری مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/27 مسلم بهرامی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/27 ساعد حقانی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/27 رضا راد مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/27 سلمان بهرام پور مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/27 نامشخص نامشخص البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/27 نامشخص نامشخص البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/27 نامشخص نامشخص البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/27 نامشخص نامشخص البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/27 منصور زعفرانی مواد مخدر خراسان جنوبی بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/27 سویف براهویی مواد مخدر خراسان جنوبی بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/27 قاسم دلشاد مواد مخدر خراسان جنوبی بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/26 ف. د. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر خبرگزاری میزان رسمی
1395/04/26 م. ب. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر خبرگزاری میزان رسمی
1395/04/23 حسن مهدی لو قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه شهروند نیمه رسمی
1395/04/23 سعید حسین خانی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه شهروند نیمه رسمی
1395/04/23 سعید اکبری قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه ایران رسمی
1395/04/23 حسن جوادی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه شهروند نیمه رسمی
1395/04/23 سعید احمدی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه شهروند نیمه رسمی
1395/04/23 کاظم خادم رضاییان قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر روزنامه شهروند نیمه رسمی
1395/04/21 مسعود تقی پور مواد مخدر مرکزی اراک خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/21 حسن فرج پور مواد مخدر مرکزی اراک خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/21 مهدی باقری مواد مخدر مرکزی اراک خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/21 باقر جلیلی مواد مخدر مرکزی اراک خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/21 حمید حقوین مواد مخدر مرکزی اراک خیر هرانا غیر رسمی
1395/04/21 هادی پاشایی مواد مخدر آذربایجان شرقی مراغه خیر اویان نیوز غیر رسمی
1395/03/27 ع. ذ. مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر خبرگزاری برنا نیمه رسمی
1395/03/27 غ. الف. مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر خبرگزاری برنا نیمه رسمی
1395/03/27 ب. الف. مواد مخدر هرمزگان بندرعباس خیر خبرگزاری برنا نیمه رسمی
1395/03/27 نامشخص قتل خراسان شمالی نامشخص خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1395/03/26 نامشخص قتل کهگیلویه و بویر احمد یاسوج خیر ایسنا نیمه رسمی
1395/03/18 نامشخص قتل خراسان شمالی بجنورد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1395/03/18 نامشخص قتل خراسان شمالی بجنورد خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1395/03/17 نامشخص مواد مخدر خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر رکنا غیر رسمی
1395/03/17 نامشخص مواد مخدر خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر رکنا غیر رسمی
1395/03/17 نامشخص مواد مخدر خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر رکنا غیر رسمی
1395/03/17 نامشخص تجاوز تهران نامشخص خیر خبرگزاری فارس نیمه رسمی
1395/03/17 نامشخص تجاوز تهران نامشخص خیر خبرگزاری فارس نیمه رسمی
1395/03/16 امین دهقانی تجاوز فارس خیر ملاء عام ایرنا رسمی
1395/03/16 مجتبی گودرزی تجاوز فارس خیر ملاء عام ایرنا رسمی
1395/03/12 نامشخص مواد مخدر قزوین قزوین (چوبیندر) خیر ایسنا رسمی
1395/03/12 امیر ق. قتل قزوین قزوین (چوبیندر) خیر ایسنا رسمی
1395/03/11 احسان بائی لاشکی تجاوز مازندران نوشهر خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1395/03/11 نصراله فرخ نیا تجاوز مازندران نوشهر خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1395/03/10 نامشخص قتل مازندران خیر ملاء عام باشگاه خبرنگاران جوان نیمه رسمی
1395/03/09 روح اله ظهرابی تجاوز فارس خیر ملاء عام کواره غیر رسمی
1395/03/06 حمید ب. تجاوز فارس خیر ملاء عام دادگستری استان فارس رسمی
1395/03/05 جواد خرسند قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/03/05 ایمان فاطمی پور قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/03/05 حسین محمدی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/03/05 مسعود راغدی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/03/05 محسن آقا محمدی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/03/05 فرهاد بخشایش قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/03/05 مهدی رجایی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/03/05 اصغر عزیزی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جوان آنلاین نیمه رسمی
1395/03/05 خسرو رباط دستی تجاوز البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/03/05 ناصر کریم نژاد قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر همشهری آنلاین نیمه رسمی
1395/03/05 نامشخص قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/03/04 روح الله روشنگر مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1395/03/04 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1395/03/04 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1395/03/04 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1395/03/04 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1395/03/04 نامشخص مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1395/03/04 هادی شکسته مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر هرانا غیر رسمی
1395/03/04 مسلم محمود زهی خاش مواد مخدر فارس شیراز (عادل آباد) خیر کمپین فعالین بلوچ غیر رسمی
1395/03/04 ع. قتل خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1395/03/03 خدرخانی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1395/03/03 ح. ص. قتل مازندران خیر ملاء عام خبرگزاری میزان رسمی
1395/02/30 سپهدار قتل قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادسرای عمومی و انقلاب قزوین رسمی
1395/02/30 نامشخص تجاوز کهگیلویه و بویر احمد یاسوج خیر جام جم آنلاین رسمی
1395/02/30 نامشخص تجاوز کهگیلویه و بویر احمد یاسوج خیر جام جم آنلاین رسمی
1395/02/29 داریوش فرج زاده قتل آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1395/02/29 غفور قادر زاده قتل آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1395/02/29 س. ر. قتل مازندران ساری خیر دادگستری استان مازندران رسمی
1395/02/29 یعقوب جاهد مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1395/02/29 سید جلال عابدی مواد مخدر آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1395/02/28 رحیم خدایاری قتل آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1395/02/28 رامین ایمانی قتل آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1395/02/28 سهراب شربته قتل آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1395/02/28 حامد ح. قتل خراسان رضوی خیر ملاء عام دادگستری استان خراسان رضوی رسمی
1395/02/28 علی شموگردیان مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کردپا غیر رسمی
1395/02/28 رحمان رشیدی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کردپا غیر رسمی
1395/02/28 نادر محمدی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کردپا غیر رسمی
1395/02/28 حیدر امینی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کردپا غیر رسمی
1395/02/28 ناجی کیوانی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کردپا غیر رسمی
1395/02/28 عزیز نوری آذر مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر کردپا غیر رسمی
1395/02/28 چ. ر. سرقت مسلحانه یزد یزد خیر قوه قضاییه رسمی
1395/02/28 الف. ص. تجاوز یزد یزد خیر قوه قضاییه رسمی
1395/02/28 الف. ب. تجاوز یزد یزد خیر قوه قضاییه رسمی
1395/02/28 نامشخص مواد مخدر یزد یزد خیر قوه قضاییه رسمی
1395/02/28 نامشخص مواد مخدر یزد یزد خیر قوه قضاییه رسمی
1395/02/28 نامشخص مواد مخدر یزد یزد خیر قوه قضاییه رسمی
1395/02/28 نامشخص مواد مخدر یزد یزد خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1395/02/28 نامشخص مواد مخدر یزد یزد خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1395/02/28 نامشخص مواد مخدر یزد یزد خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1395/02/28 نامشخص مواد مخدر یزد یزد خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1395/02/28 نامشخص مواد مخدر یزد یزد خیر واحد مرکزی خبر رسمی
1395/02/25 ا. ا. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1395/02/25 ع. ش. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1395/02/25 ح. پ. تجاوز گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1395/02/23 نامشخص مواد مخدر آذربایجان شرقی مراغه خیر اویان نیوز غیر رسمی
1395/02/22 رضا نورچشم قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/02/22 نامشخص قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/02/20 ناصر سعیدی (جعفری) قتل آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1395/02/20 مهدی نبشی (نبشیان) قتل آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر هرانا غیر رسمی
1395/02/19 فردین ر. سرقت مسلحانه کرمانشاه خیر ملاء عام دادگستری استان کرمانشاه رسمی
1395/02/19 محسن بهاء الدینی مواد مخدر هرمزگان میناب خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1395/02/19 مرتضی قتل خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1395/02/19 بهمن عرب مواد مخدر اصفهان اصفهان (دستگرد) خیر آژانس خبری ایران غیر رسمی
1395/02/19 بهنام کریمی مواد مخدر اصفهان اصفهان (دستگرد) خیر آژانس خبری ایران غیر رسمی
1395/02/19 نامشخص مواد مخدر اصفهان اصفهان (دستگرد) خیر آژانس خبری ایران غیر رسمی
1395/02/19 نامشخص مواد مخدر اصفهان اصفهان (دستگرد) خیر آژانس خبری ایران غیر رسمی
1395/02/15 عزت الله کیانی قتل اصفهان اصفهان (دستگرد) خیر کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها غیر رسمی
1395/02/15 نامشخص مواد مخدر اصفهان اصفهان (دستگرد) خیر کانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها غیر رسمی
1395/02/14 نامشخص مواد مخدر اردبیل اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1395/02/14 نامشخص مواد مخدر اردبیل اردبیل خیر دادگستری استان اردبیل رسمی
1395/02/14 احمد الطافی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1395/02/14 عبدالحمید باقری مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1395/02/14 مجید ایمانی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1395/02/14 رضا حسینی مواد مخدر البرز کرج (قزلحصار) خیر هرانا غیر رسمی
1395/02/13 عوض قتل مازندران خیر ملاء عام روزنامه ایران رسمی
1395/02/12 م. ر. قتل همدان نهاوند خیر دادگستری استان همدان رسمی
1395/02/12 ع. قتل خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1395/02/12 نامشخص تجاوز خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1395/02/09 مهدی باقر زاده مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1395/02/09 اسماعیل طنابی مواد مخدر البرز کرج (ندامتگاه مرکزی) خیر سازمان حقوق بشر ایران غیر رسمی
1395/02/08 سید کاظم سلیمی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین رسمی
1395/02/08 محمد نظری قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین رسمی
1395/02/08 جمشید نوری پور قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین رسمی
1395/02/08 میلاد مستخدمی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین رسمی
1395/02/08 نامشخص قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین رسمی
1395/02/08 نامشخص قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر جام جم آنلاین رسمی
1395/02/07 نامشخص قتل قزوین قزوین (چوبیندر) خیر دادگستری استان قزوین رسمی
1395/02/07 جمشید دهواری قتل سیستان و بلوچستان زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1395/02/07 صادق ریگی قتل سیستان و بلوچستان زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1395/02/07 محمد سنچولی قتل سیستان و بلوچستان زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1395/02/07 ز. چ. قتل مازندران ساری خیر دادگستری استان مازندران رسمی
1395/02/05 ح. ح. قتل مازندران ساری خیر دادگستری استان مازندران رسمی
1395/02/04 نامشخص مواد مخدر سیستان و بلوچستان زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1395/02/04 نامشخص مواد مخدر سیستان و بلوچستان زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1395/02/04 نامشخص مواد مخدر سیستان و بلوچستان زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1395/02/04 نامشخص مواد مخدر سیستان و بلوچستان زاهدان خیر هرانا غیر رسمی
1395/02/04 جواد سنجی مواد مخدر سیستان و بلوچستان زاهدان خیر فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران غیر رسمی
1395/02/01 م. ه. قتل هرمزگان بندرعباس خیر دادگستری استان هرمزگان رسمی
1395/01/31 مجید مرادی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1395/01/31 احمد محی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1395/01/31 علیرضا ساریان مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1395/01/31 منصور رازیانی مواد مخدر آذربایجان غربی ارومیه (دریا) خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1395/01/29 نامشخص قتل خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1395/01/29 نامشخص قتل خراسان رضوی مشهد (وکیل آباد) خیر روزنامه خراسان نیمه رسمی
1395/01/28 ع. م. مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1395/01/28 م. الف. قتل گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1395/01/28 ف. و. قتل گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1395/01/26 محمد نیازی مواد مخدر خراسان جنوبی بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1395/01/26 محب رحمتی مواد مخدر خراسان جنوبی بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1395/01/26 نامشخص مواد مخدر خراسان جنوبی بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1395/01/26 نامشخص مواد مخدر خراسان جنوبی بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1395/01/26 نامشخص مواد مخدر خراسان جنوبی بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1395/01/26 نامشخص مواد مخدر خراسان جنوبی بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1395/01/26 نامشخص مواد مخدر خراسان جنوبی بیرجند خیر هرانا غیر رسمی
1395/01/26 آمنه رضائیان مواد مخدر خراسان رضوی کاشمر خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1395/01/25 عیاد محمدی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/01/25 محمد زارعی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/01/25 مهدی حق شناس قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/01/25 جواد صادقی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/01/25 مصطفی اجلالی قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/01/25 محمد جواد مظفری قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/01/25 حسین معین فر (معینی) قتل البرز کرج (رجایی شهر) خیر هرانا غیر رسمی
1395/01/23 قادر مظاهری تجاوز آذربایجان شرقی تبریز خیر شبکه حقوق بشر کردستان غیر رسمی
1395/01/21 حسین فرهادی مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1395/01/21 رشید کوهی مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1395/01/21 جواد میرزاده مواد مخدر گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1395/01/21 ع. ر. قتل گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
1395/01/21 ع. ب. قتل گیلان رشت (لاکان) خیر دادگستری استان گیلان رسمی
به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

جدول اعدامها