صفحه اصلی | Persian | انتشارات | داده‎ها | داده نما: زنان در زندان

داده نما: زنان در زندان

داده نما: زنان در زندان

این داده نما شرایط زنان زندانی در زندانهای ایران را بررسی می کند. هر چند درصد زنان زندانی نسبت به کل تعداد زندانیان در ایران کم است اما شرایط فرهنگی خاص حاکم بر ایران و نابرابریهای حقوقی و جنسیتی تحمیل شده از سوی جامعه و حاکمان ایران باعث بوجود آمدن مشکلات خاصی برای آنان شده است.

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

تعداد زنان زندانی در ایران, زندانیان زن