صفحه اصلی | Persian | اخبار | مناسبت ها | متن کامل اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی رم

متن کامل اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی رم

متن کامل اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی رم

این اساسنامه در روز 17 ژوئیه 1998 در شهر رم انعقاد یافت. این نهاد، یک سازمان دایمی خواهد بود و صلاحیت خواهد داشت که حوزه قضایی خود را بر افرادی که مرتکب جدی‏ترین جنایاتی که جهان را تهدید می‎نماید، به شرحی که در این اساسنامه درج گردیده است، و مکمل صلاحیت قضایی جنایی ملی خواهد بود اعمال نماید.

ترجمه از مرکز اسناد حقوق بشر ایران

متن کامل اساسنامه دادگاه جنایی بین‏المللی رم

 

فهرست

مقدمه 

بخش اول. تأسیس دادگاه 

بخش دوم. صلاحیت قضایی، قابلیت طرح دعوی و قوانین حاکم 

بخش سوم. اصول کلی حقوق جنایی 

بخش چهارم. ترکیب و نحوه مدیریت دادگاه 

بخش پنجم. تحقیقات و دادرسی 

بخش ششم. محاکمه 

بخش هفتم. مجازاتها 

بخش هشتم. فرجام خواهی و تجدیدنظر 

خش نهم. همکاریهای بین‎المللی و همیاریهای قضایی

بخش دهم. اجرای حکم 

بخش یازدهم. مجمع کشورهای عضو 

بخش دوازدهم. امور مالی 

بخش سیزدهم. مواد نهایی 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

قوانین