صفحه اصلی | Persian | اسناد حقوق بشر | سازمان ملل | پاسخ جمهوری اسلامی ایران به لیست مسائل مطرح شده کمیته حقوق بشر سازمان ملل در شهریور 1390

پاسخ جمهوری اسلامی ایران به لیست مسائل مطرح شده کمیته حقوق بشر سازمان ملل در شهریور 1390

Click here to read the full document.

به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

وضعیت حقوق بشر در ایران