صفحه اصلی | Persian | اسناد حقوق بشر | سازمان ملل | سوم نوامبر 2011، مشاهدات استنتاجی کمیته ی حقوق بشر در مورد ایران (CCPR/C/IRN/CO/3)

سوم نوامبر 2011، مشاهدات استنتاجی کمیته ی حقوق بشر در مورد ایران (CCPR/C/IRN/CO/3)

Click here to read the full document.

به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

وضعیت حقوق بشر در ایران