صفحه اصلی | Persian | اسناد حقوق بشر | سازمان ملل | گزارشهای سازمان ملل | فهرست مسائل قابل طرح مربوط به ملاحظات موجود در سومین گزارش دوره ای جمهوری اسلامی ایران (CCPR/C/IRN/Q/3)

فهرست مسائل قابل طرح مربوط به ملاحظات موجود در سومین گزارش دوره ای جمهوری اسلامی ایران (CCPR/C/IRN/Q/3)

سازمان ملل متحد                                                                                          CCPR/C/IRN/Q/3


میثاق بین المللی حقوق                                                                              27 اردیبهشت 1390 

مدنی و سیاسی                                                                                         متن اصلی: انگلیسی


کمیته حقوق بشر

جلسه صد و یکم                                                                                               

نیویورک، 23 اسفند 1389  تا 12 فروردین 1390

 

فهرست مسائل قابل طرح مربوط به ملاحظات موجود در سومین گزارش دوره ای جمهوری اسلامی ایران        (CCPR/C/IRN/3)  

 

قانون اساسی و چارچوب حقوقی میثاق (ماده 2)

1. بفرمائید آیا مفاد این میثاق هیچ‎گاه در دادگاههای داخلی اعمال شده‎اند؟ چنانچه پاسخ مثبت است جزئیات کلیه موارد و نتایج مربوطه را ارائه بفرمائید. در مورد سازگاری اصل 4 قانون اساسی (که میگوید: کلیه قوانین و مقررات مدنی، کیفری مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید مبتنی بر ضوابط اسلامی باشند) با مفاد میثاق نامه توضیح دهید و بفرمایید در صورت مغایرت کدام یک بر دیگری ارجحیت خواهد داشت.

حقوق برابر و بدون تبعیض برای زن و مرد (ماده 2 پاراگراف 1، 3 و 26)

2. توضیح دهید: (الف) چرا بنا به تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی هیچ زنی نمی‎تواند در سمت رئیس جمهور باشد. (ب) چرا هیچ زنی تا به حال در شورای نگهبان و یا مقام‎های مهم تصمیم‎گیرنده مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب نشده است و (ج) چرا زنان نمی‎توانند در سمت قاضی بر دادگاه ریاست کنند، همچنین بفرمایید چه تمهیداتی در خصوص افزایش تعداد زنان در مسندهای مهم تصمیم گیرنده بخش دولتی در نظر گرفته شده است.

3. آیا دولت هیچ برنامه‎ای برای اصلاح قانون مدنی جهت موارد ذیل دارد؟ (الف) لغو قانون لزوم موافقت رسمی پدر یا پدربزرگ برای ازدواج رسمی زنان، (ب) برخورداری زنان از حق بدون شرط برای طلاق، (ج) برخورداری زنان از حق حضانت کامل فرزندان خود از زمانی که طفل به 7 سالگی می‎رسد یا مادر دوباره ازدواج می‎کند، (د) اصلاح قانون حق قیومیت فرزند در صورت فوت پدرتوسط مادر، (ه)برخورداری زنان از حقوق برابر با مردان در ارث، (و) حذف تعهد قانونی زن برای اطاعت از شوهر، (ز) لغو قانون الزام موافقت رسمی شوهر در هنگامی که زن قصد خروج از کشور را دارد، (ح) ممنوعیت حق چند همسری مردان، (ط) لغو قدرت مرد در ممنوع کردن اشتغال برای همسر. در صورت اتخاذ برنامه‎ای جهت اصلاح قانون اساسی در ارتباط با انتقال ملیت زن به فرزندانش، آنرا نیز توضیح دهید.

4. توضیح بفرمایید آیا دولت تمهیداتی در مورد جرم شناختن خشونتهای خانگی در نظر گرفته است و آیا برنامه‎ای برای تاسیس خانه‎های امن برای این قربانیان در نظر گرفته است؟ همچنین اطلاعاتی در مورد اقداماتی که صورت گرفته تا اعمال خشونت بار خانگی به طور مثمر ثمر پیگیری شود و خلافکار مورد دادرسی و تنبیه و تحریم قرار بگیرد نیز ارائه فرمایید. توضیح دهید طبق ماده 630 قانون مجازات اسلامی، شوهری که به دلیل سوء ظن به زنا، زن خود را عمداً به قتل می‎رساند و از هر گونه تنبیه معاف است آیا با مفاد میثاق سازگاری دارد؟

5. لطفاً در مورد بخش حمایت ویژه در قوه قضاییه که مسئولیت بازرسی و گزارش دهی جرایم اخلاقی را دارد توضیح بفرمایید. ضمناً در خصوص موارد گزارش شده سانسور مستندات مربوط به مسئله همجنسگرایی، دو جنسیتی و فرا جنسیتی اعلام نظر بفرمایید. روشن فرمایید که آیا جامعه همجنسگرا و دوجنسیتی برای انجام عمل تغییر جنسیت تحت فشار قرار می‎گیرند یا خیر؟

حق زندگی (ماده 6)

6. لطفاً اطلاعاتی در خصوص احکام اعدام، تعداد اعدام‎های انجام شده، اساس این محکومیت‎ها و اتهامات، سن مرتکبین در زمان ارتکاب جرم و قومیت مجرمین از سال 1384 به بعد را ارائه فرمایید. مشخص فرمایید در ارتباط با ماده 6 پاراگراف 2 میثاق و اظهارات کلی کمیته حقوق بشر، شماره 6 سال (1362) در مورد حق زندگی، آیا دولت تصمیمی جهت بازبینی قانون جزا به منظور محدود کردن مجازاتهای اعدام به جرایم خاص گرفته است؟

مشخص فرمایید بخشنامه صادره توسط ریاست قوه قضاییه در دیماه 1386 در خصوص منع اعدام در ملا عام آیا درعمل نیز اجرا می‎شود؟ توضیح دهید چرا سنگسار به عنوان یک روش اعدام همچنان توسط دادگاهها اعمال میشود؟ بر خلاف مهلت قانونی قوه قضاییه در سال 1381 توضیح دهید چگونه این روش اعدام با مفاد میثاق سازگاری دارد؟

7. لطفاً توضیح دهید آیا اصلاحات بیشتری در پیشنویس قانون بررسی بزهکاری نوجوانان و لایحه قانون مجازات اسلامی با هدف از بین بردن (منسوخ کردن) مجازات اعدام برای افرادی که زیر سن 18 سالگی مرتکب جرمی می‎شوند پیش بینی شده است؟ لطفاً از فروردین 1380 آماری از تعداد مجرمینی که در انتظار اعدام میباشند و قبل از سن 18 سالگی مرتکب جرم شده‎اند ارائه فرمایید. همچنین تعداد مجرمینی که حکم اعدامشان توسط دیوان عالی کشور تایید شده و در انتظار مجوز صدور رای نهایی ریاست قوه قضاییه می‎باشند را اعلام فرمایید.

8. بفرمایید آیا برنامه‎هایی به منظور اصلاح قانون جزا با هدف از میان برداشتن تعریف "محدور الدم" (مستحق مرگ) وجود دارد؟ همچنین از سال 1387 به بعد اطلاعاتی در خصوص مواردی که مقامات قضایی احکامی را با استناد به این ماده صادر کرده‎اند اشاره فرمایید و توضیح دهید چگونه با شرایط میثاق همخوانی دارد.

9. صریحاً توضیح فرمایید آیا تحقیقات بی‎طرف و مستقلی در مورد اتهامات کشتار، شکنجه و دیگر بد رفتاری‎ها در طی انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 و پس از آن انجام گرفته است؟ و اطلاعات جامعی در خصوص یافته‎ها و اقدامات صورت گرفته در برابر مقامات مسئول عالی رتبه ارائه فرمایید.

10. در مورد تمهیدات انجام گرفته در خصوص بررسی قتل‎های ناموسی و پیگیری مسئولانه مسببین خصوصاً در استانهای کردستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و خوزستان توضیح فرمائید.

ممنوعیت شکنجه و رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز یا تنبیه، حق آزادی و امنیت افراد و نحوه برخورد با افراد محروم از آزادی (مواد 7، 9، 10، 12 و 13)

11. لطفاً در خصوص موارد زیر توضیح فرمایید:

• تعداد کل افرادی که تحت شکنجه و رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز از سوی ماموران پلیس و مقامات زندان از سال 1384 به بعد قرار گرفته‎اند.

• نتایج این تحقیقات و اقدامات صورت گرفته در مورد افراد گناهکار

• تمهیدات صورت گرفته جهت بازپروری و جبران صدمات وارده به قربانیان

12. بفرمایید آیا دولت در نظر دارد که قانون جزا را با هدف ممنوعیت تحمیل تنبیه بدنی توسط مقامات قضایی و اداری خصوصاٌ قطع عضو و شلاق در حوزه تعدادی از جنایات از جمله دزدی، محاربه و برخی اعمال جنسی اصلاح نماید؟ لطفاً آمار موارد قطع عضو و شلاق را ارائه فرمایید.

13. در مورد اتهامات استفاده از احکام بازداشت‎های عمومی و گروهی که بر اساس تصمیم قاضی پس از بررسی شواهد صورت نمی‎گیرد و در آن اسامی اشخاص متهم قید نمی‎شود اعلام نظر فرمایید و سازگاری آن با میثاق را توضیح دهید.

14. لطفاً تعداد افرادی را که در حال حاضر در بازداشتهای موقت قبل از دادگاه بسر می‎برند مشخص نمائید و بفرمایید متوسط زمان بازداشت موقت پیش از دادگاه چه مدت است؟ آیا هیچ محدودیت زمانی برای دستور دادگاه در خصوص طول مدت بازداشت افراد توسط مامورین اجرای قانون وجود دارد؟ همچنین دیدگاه خود در خصوص اطلاعات موجود در کمیته حقوق بشر که بیانگر تعداد افرادی است که در بازداشت‎های بدون ملاقات در انفرادی و در بازداشتگاههای غیره رسمی هستند را اعلام فرمایید.

15. لطفاً در مورد گزارشهایی که حاکی از استفاده از اقرار به منظور ابتدایی‎ترین شواهد برای ارائه اتهامات در دادگاه می‎باشند پاسخی مناسب بفرمایید. آیا تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا اقرارهای بدست آمده از طریق شکنجه و بدرفتاری به عنوان شواهد و قرائن در دادگاهها استفاده نشود؟

16. آیا روشی برای بازرسی منظم و مستقل از بازداشتگاهها وجود دارد؟ لطفاً در خصوص موارد بدرفتاری با بازداشتی‎ها که از طرف دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخ به شکایات به مقامات قضایی ارجاع شده‎اند توضیح فرمائید؟ همچنین اطلاعاتی در مورد اقدامات صورت گرفته به منظور بهبود وضعیت بازداشتگاه زندان اوین خصوصاً بندهای 350، 2 الف، 209، 240 اعلام فرمایید. همچنین گزارشی در خصوص اتهامات وارده جهت استقاده از سلول‎های انفرادی در بازداشتگاهها ارائه نمایید. آیا آموزش‎های حقوق بشر، شامل مباحثی از قبیل ممنوعیت شکنجه، استفاده از تکنیک‎های موثر بازجویی، شرایط بازداشتگاهها و چگونگی رفتار با بازداشتی‎ها جزء برنامه آموزشی مجریان قانون، زندان‎ها و مقامات قضایی می‎باشد؟ لطفاً نظر خود را در مورد گزارش‎ها از رد یا انکار درمانهای پزشکی تعداد زیادی از زندانیان بند 350 و بخش تادیبی شماره 3 زندان اوین که حاکی از تعداد بسیار اندک ویزیتهای درمانگاهی و حتی خودداری از ویزیت بیماران می‎باشد اعلام بفرمایید.

حذف بندگی و بردگی (ماده 8)

17. لطفاً در مورد اقدامات صورت گرفته جهت مبارزه و جلوگیری از قاچاق و فروش افراد زیر 18 سال خصوصاً دختران جوان مناطق غیر شهری که اغلب توسط ازدواج های موقت (صیغه) تسهیل می‎شود توضیح دهید.

18. لطفاً در خصوص تعداد دستگیری‎ها و اتهامات قانونی برای مبارزه با قاچاق انسان از سال 1383 به بعد آماری ارائه فرمایید.

حق داشتن دادگاه منصفانه (ماده 14)

• حق داشتن مشاور حقوقی به انتخاب شخص

• حق اطلاع یافتن سریع از علل و ماهیت اتهامات جنایی

• مداخله وکلا در خلال مراحل بازرسی

• اصل برائت

• حق داشتن جلسه علنی

• حق استیناف حکم

20. لطفاً توضیح دهید که استقلال قوه قضاییه چگونه تضمین می‎شود و دیدگاه خود را در خصوص تاثیر و نقش دفتر نظارت و ارزیابی قضات و همچنین در مورد درخواست روحانیون ارشد و مقامات عالی رتبه دولتی قبل از دادگاههای معترضین به نتایج انتخابات سال 1388 جهت اجرای اشد مجازات برای دستگیر شدگان به اتهام محاربه با خدا اعلام فرمائید.

21. لطفاً مشخص کنید آیا یک قاضی میتواند وکیلی را از شرکت در دادگاه موکلش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی باز دارد و بفرمایید یک قاضی بر چه اساسی می‎تواند این تصمیم را اتخاذ نماید. لطفاً اطلاعاتی در خصوص زمانی که به وکلا اختصاص داده می‎شود تا دفاعیه موکل را تهیه نمایند و اینکه آیا قضات از وکلا درخواست ارائه دفاعیه کتبی به جای حضور در دادگاه می‎نمایند.

آزادی مذهب و عقیده (ماده 18)

22. در طول 2 سال گذشته چه تعداد مسیحی پروتستان دستگیر و متهم به ترویج دین مسیحیت شده‎اند. لطفاً مشخص نمایید چه تعدادی از افراد از سال 1384 تا کنون به دلیل تغییر مذهب از اسلام دستگیر شده‎اند. و لطفاً در مورد جرمی که به آن متهم شده‎اند و مجازاتی که به آنها تحمیل شده است توضیح دهید. ماده پیشنهادی 225 از پیش‎نویس قانون جزا با هدف اجباری کردن مجازات اعدام برای مردان متهم به ارتداد در چه وضعیتی قرار دارد؟ آیا دولت در نظر دارد که منع انجام فرایض دین مسیحیت به زبان فارسی را از میان بردارد و اجازه دهد هر شهروندی به انتخاب خود در مراسم دینی مورد علاقه‎اش شرکت کند؟

آزادی عقیده و بیان (ماده 19)

23. لطفاً تعداد مدافعین حقوق بشر و وکلای مدافع در بند و همچنین جزئیات اینکه بر چه اساس دستگیر شده‎اند و حکم صادره در هر مورد را اعلام فرمایید. لطفاً اطلاعاتی نیز در مورد افرادی که برای جرایم مبهمی از جمله محاربه با خدا و تبلیغ علیه نظام محاکمه شده‎اند اعلام فرمایید.

24. لطفاً در مورد گزارشهایی که حاکی از بسته شدن روزنامه‎ها و مجله‎ها توسط مقامات از سال 1387 به بعد است توضیح دهید و اعلام فرمایید چه تعداد و به چه علتی بسته شده‎اند. لطفاً در خصوص تعداد روزنامه نگاران، سردبیران روزنامه‎ها، فیلم سازان و کارکنان رسانه‎ها که در پی انتخابات 1388 دستگیر و بازداشت شده‎اند و دلیل دستگیری آنها و احکام‎شان را توضیح دهید. همچنین روشن فرمایید چرا روزنامه نگاران پس از بازگشت از سفرهای خارجی مورد بازجویی قرار می‎گیرند.

25. لطفاً در خصوص عملکرد اداره مبارزه با جرائم اینترنتی که در 26 آبان 1388 به منظور بررسی و نظارت جرائم اینترنتی تاسیس شده است توضیح دهید. همچنین اطلاعاتی در خصوص یافته‎های این اداره و اقدامات انجام شده در مقابل مسببین توضیح دهید. دولت چگونه اطمینان حاصل می‎کند که نظارت بر استقاده از اینترنت حق آزادی بیان و زندگی خصوصی افراد را بر اساس تعاریف آن در میثاق تضعیف نمی‎کند.؟ لطفاً در مورد شیوه‎های مسدود کردن سایتهای اینترنتی که حاوی اخبار و تحلیل‎های سیاسی هستند، کاهش سرعت اینترنت و پارازیت انداختن بر روی شبکه‎های خارجی ماهواره‎ای خصوصاً پس از انتخابات 1388 نظر خود را اعلام فرمایید.

26. بفرمایید دولت برای بررسی و تعقیب افرادی که در تحریک به دشمنی با مذهب بهاییت و پیروان آن، در رسانه‎ها، خطابه‎های عمومی، نمایشگاه‎ها و دیگر مراسم همچنین در کتاب‎های به چاپ رسیده و مقالات چاپی پخش شده در اماکن عمومی از قبیل مدرسه‏‎ها دست دارند چه تمهیداتی را در نظر گرفته است. همچنین توضیح دهید که فراخوانی دولت از مردم در بهمن 1389 برای یک راهپیمایی به منظور ابراز انزجار از جنبش اعتراضی (اپوزیسیون) چگونه می‎تواند در راستای مفاد بند 20 این میثاق باشد.

حق آزادی انجمن ها و سازمانها (ماده 21و22)

27. دیدگاه خود را در مورد استفاده نیروی انتظامی از زور برای سرکوب اعتراضات عمومی کارگران اعلام فرمایید. آیا کارگرانی که در نتیجه این اعمال دچار جراحت شده و صدمه دیده‎اند غرامتی دریافت کرده‎اند؟ و آیا مقامات مسئول پاسخگوی چنین برخوردی هستند؟

28. لطفاً در خصوص تعداد فعالان حقوق زن که از سال 1384 تا کنون دستگیر و بازداشت شده‎اند خصوصاً داوطلبین و اعضای کمپین یک میلیون امضاء اطلاعاتی ارائه دهید.

29. لطفاً مشخص کنید چرا در طی دو سال و نیم قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 حدود 200 دانشجو بازداشت و حداقل 160 دانشجو از دانشگاه تعلیق یا اخراج شده‎اند. لطفاً تعداد دانشجویانی را که در خلال انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و بعد از آن دستگیر و بازداشت شده‎اند را اعلام فرمایید.

آزادی سفر، ازدواج، خانواده و تمهیدات برای حمایت از کودکان ( مواد 7، 12، 23 و 24)

30. خواهشمند است در خصوص تعیین سن قانونی ازدواج برای دختران و پسران به طور مساوی و در سنین بالاتر توضیح دهید. در خصوص تمهیداتی که برای جلوگیری و مبارزه با ازدواجهای اجباری و پیش از موعد صورت گرفته است توضیح دهید.

حق مشارکت در انجام امور عمومی (ماده 25)

31. لطفاً در خصوص شرایط ثبت نام در ستادهای انتخاباتی (خصوصاً ماده 28 بخش 1و3 قانون انتخابات مجلس) و همچنین حق شورای نگهبان در رد صلاحیت کاندیداهای مجلس (بر اساس ماده 3 اصلاحیه قانون انتخابات مجلس سال 1374) و مطابقت آنها با حقوق تضمین شده در ماده 25 میثاق توضیح فرمایید.

32. بفرمایید در خصوص انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال 1388 چرا تنها 4 کاندیدا از میان بیش از 450 کاندیدا مورد تایید قرار گرفتند؟ توضیح دهید که چرا به ناظرین بین‎المللی اجازه ورود و نظارت بر نتایج انتخابات داده نشد؟ همچنین نظر خود را در مورد سانسورها و نظارتهای گزارش شده در طول مبارزات انتخاباتی (شامل مسدود کردن خطوط تلفن همراه و دسترسی به شبکه‎های اجتماعی و وبسایتهای مخالفین) و در خصوص تعرضات و دستگیریهای خودسرانه فعالان سیاسی، جامعه اقلیت قومی و مذهبی، دانشجویان، اتحادیه‎های کارگری و فعالین حقوق زن در زمان قبل از انتخابات اعلام فرمایید. دیدگاه خود را در خصوص تایید نتیجه انتخابات توسط آیت‎الله خامنه‎ای قبل از اینکه شورای نگهبان آنرا تصدیق و تایید نماید اعلام نموده و بفرمایید چگونه نتایج 2 استان میزان مشارکتی بیش از 100 درصد را نشان داد.

حقوق افراد متعلق به گروه اقلیت (ماده 27)

33. در خصوص محدودیتها و شرایط خاص در نظر گرفته شده توسط دولت برای برخورداری از آزادی فرهنگی، زبانی و مذهبی گروههای اقلیت از جمله کردها، عربها، آذریها و بلوچها شامل بکارگیری زبانهای اقلیت در مدارس، چاپ نشریه‎ها و روزنامه‎ها به زبان اقلیت‎ها توضیح دهید. توضیح دهید از سال 1384 تا کنون احکام صادره برای فعالان اقلیت‎های قومی که متهم به اعمال تروریستی و اقدام علیه امنیت ملی و خیانت شده‎اند چه بوده است.

34. در خصوص اقداماتی که برای حمایت از اعضاء جامعه بهائیت در مقابل دستگیری خودسرانه، حبس‎ ساختگی، مصادره و تخریب دارائی، محرومیت از اشتغال و مزایای دولتی و دسترسی به آموزش عالی صورت گرفته است توضیح دهید.

به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

گزارش دوره ای سوم, وضعیت حقوق بشر در ایران