صفحه اصلی | Persian | اسناد حقوق بشر | سازمان ملل | گزارشهای سازمان ملل | پاسخ‌های دولت جمهوری اسلامی ایران به فهرستی از موضوعات در یکصدو دومین جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد

پاسخ‌های دولت جمهوری اسلامی ایران به فهرستی از موضوعات در یکصدو دومین جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد

(CCPR/C/IRN/Q/3) پاسخ‌های دولت جمهوری اسلامی ایران به فهرستی از موضوعات (CCPR/C/IRN/3) مورد بررسی در ارتباط با ملاحظه‌ی سومین گزارش ادواری آن

سازمان ملل متحد                                                                                          CCPR/C/IRN/Q/3


میثاق بین المللی حقوق                                                                              21 شهریور 1390 

مدنی و سیاسی                                                                                         متن اصلی: انگلیسی


 

کمیته حقوق بشر

جلسه صد و دوم                                                                                               

ژنو، 25 مهر 1389  تا 13 آبان 1390

 

بررسی گزارش‌های تسلیم شده توسط دول عضو تحت اصل 40 میثاق 

جمهوری اسلامی ایران[1] 

ضمیمه 

(CCPR/C/IRN/Q/3) پاسخ‌های دولت جمهوری اسلامی ایران به فهرستی از موضوعات 

(CCPR/C/IRN/3) مورد بررسی در ارتباط با ملاحظه‌ی سومین گزارش ادواری آن 

 

6 مرداد 1390

 [1]  بر طبق اطلاعات عرضه شده به دول عضو در باب به جریان انداختن و پردازش گزارشهای آنان، این سند به بخش خدمات ترجمه سازمان ملل به طور رسمی ویرایش نشده است. 

 

برای دسترسی به گزارش کامل اینجا را کلیک کنید

به اشتراک بگذارید:
  • ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  • نسخه چاپی نسخه چاپی
  • نسخه ساده نسخه ساده

برچسب:

گزارش دوره ای سوم, وضعیت حقوق بشر در ایران