کنوانسیون های بین المللی

تفسیر عمومی شماره 28 تساوی حقوق مردان و زنان

کمیته حقوق بشر تفسیر عمومی شماره 28 تساوی حقوق مردان و زنان (ماده 3) سند سازمان ملل [CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 (2000)]   تفسیر عمومی شماره 28 تساوی حقوق مردان و زنان (ماده 3)   1.     ... ادامه

تفسیر عمومی شماره 15 وضعیت اتباع خارجی بر طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

سند سازمان ملل شماره   HRI/GEN/1/Rev.9(Vol.I)   دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر کمیته حقوق بشر نشست بیست و هفتم تاریخ تصویب: 11 آوریل 1986   تفسیر عمومی شماره 15 وضعیت اتباع خارجی بر طبق ... ادامه

تفسیر عمومی شماره 16 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ماده 17 (حق حریم خصوصی)

کمیته حقوق بشرتفسیر عمومی شماره 16 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ماده 17 (حق حریم خصوصی)حق احترام به حریم خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات، ... ادامه

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران -- گزارش دبیر کل

این گزارش روال‏ها و شیوه‏های مربوط به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را منعکس می‏سازد و اطلاعاتی در زمینه پیشرفت‏های حاصله در اجرای قطعنامه، از جمله توصیه‏هایی برای بهبود بخشیدن به اجرای قطعنامه فراهم می‏نماید. ... ادامه

کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های‎ ظالمانه، غیر انسانی، یا تحقیرآمیز--تفسیر عمومی شماره ۲: اجرای ماده ۲ توسط کشورهای عضو کنوانسیون

مرکز اسناد حقوق بشر ایران برای آگاهی عموم از مفاد کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار ها یا مجازات های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز ترجمه فارسی تفسیر عمومی شماره ۲ این کنوانسیون را منتشر کرده است. ... ادامه

تفسیر عمومی شماره 6: حق حیات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، تفسیر عمومی شماره 6 ... ادامه

تفسیر عمومی شماره 10: آزادی بیان

(ماده 19) - 08/04/1362 تفسیر عمومی شماره 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ... ادامه

تفسیر عمومی شماره 11: ممنوعیت تبلیغات برای جنگ و تحریک تنفر ملی، نژادی یا مذهبی

(ماده شماره 20): 29/07/1983 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، تفسیر عمومی شماره 11 (تفسیرهای عمومی) تفسیر عمومی شماره 11 منع تبلیغات برای جنگ و تحریک تنفر ملی، نژادی یا مذهبی (ماده 20) (نشست نوزدهم، 1983) ... ادامه

تفسیر عمومی شماره 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق شرکت در امور عمومی، حق رأی و حق تساوی در دسترسی به مشاغل دولتی

(ماده 25): 12/7/1996 میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی تفسیر عمومی شماره 25 حق شرکت در امور عمومی، حق رأی و تساوی در دسترسی به مشاغل دولتی (ماده 25) (نشست ... ادامه

تفسیر عمومی شماره 8 (1997): رابطه میان تحریم‎های اقتصادی و احترام به حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی

مدرک شماره E/C.12/1997/8 12 دسامبر 1997 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی نشست هفدهم 17 نوامبر – 5 دسامبر 1997 اجرای میثاق بین‎المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی تفسیر عمومی شماره ... ادامه

۱ ۲ ۳ next مجموعه نتایج: ۲۱ | نمایش: ۱ - ۱۰

برای دریافت آخرینها ثبت نام کنید

Aadel Collection